Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt
Pobierz 37.43 Kb.
NazwaSposobów pomagania w przygotowaniach do świąt
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar37.43 Kb.
TypWymagania
TYDZIEŃ II

Blok

tematyczny

Temat dnia

Aktywności uczniów

Przewidywane

osiągnięcia

Wymagania programowe

Uwagi

WIELKANOC

Świąteczne przygotowania

1. Rozmowa na temat sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt.

2. Uważne słuchanie tekstu. Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat. Porządkowanie informacji z uwzględnieniem czasu wykonania. Układanie zdań z wykorzystaniem słów: dzisiaj, jutro, pojutrze. Ćwiczenia w układaniu pytań.

3. Doskonalenie umiejętności stosowania znaków matematycznych: <, >, =. Zabawa „Zamiana” – utrwalenie orientacji w schemacie ciała.

4. Praca techniczna „Wielkanocne drzewko”.

Uczeń:

– wie, w jaki sposób może pomóc w przygotowaniach do świąt,

– słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela,

– swobodnie wypowiada się na określony temat,

– układa pytania,

– układa zdanie z użyciem określenia czasu: dzisiaj, jutro, pojutrze,

– współpracuje w grupie,

– wykonuje pracę techniczną,

– ruchem prezentuje czynność,

– porównuje zbiory oraz stosuje odpowiednie znaki matematyczne: <, >, =.


P (5.3)


P (1.2.e)


P (1.1.b)


P (1.1.b)

P (1.1.b)


P (5.2)

P (9.1.c)


P (1.3.a)


P (7.2.d)

Już święta!

1. Rozmowa na temat tradycji związanych z Wielkanocą. Poznanie symboliki potraw świątecznych.

2. Ćwiczenia w czytaniu tekstu. Opisywanie wyglądu świątecznego stołu. Wymienianie potraw wielkanocnych. Budowanie zdań rozwiniętych. Uzupełnianie opisu na podstawie obrazka. Ćwiczenia językowe – rozwijanie słownictwa, dobieranie rzeczownika do podanych przymiotników oraz przymiotników opisujących dany rzeczownik.

3. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Analizowanie krótkiego zadania z treścią.

4. Ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów – rytmiczne wypowiadanie zdań o tematyce świątecznej.

5. Usprawnianie motoryki małej – „Klasowy stół wielkanocny”.

6. Nauka przejścia równoważnego po odwróconej ławeczce.Uczeń:

– czyta tekst z właściwą intonacją,

– opisuje wygląd świątecznego stołu,

wymienia nazwy świątecznych potraw,

zna symbolikę potraw wkładanych do święconki,

swobodnie wypowiada się na temat zwyczajów wielkanocnych,

– wykonuje ćwiczenia rytmiczne, posługując się instrumentami,

– zgodnie pracuje w grupie,

– dodaje i odejmuje w zakresie 10,

– rozwiązuje proste zadania z treścią,

– doskonali umiejętność przejścia równoważnego po odwróconej ławeczce.
P (1.2.b)


P (1.1.b)


Pp


Pp


Pp


P (3.2)


P (5.2)

P (7.2.a)


P (7.2.d)


P (10.2.c)

Świąteczne życzenia

1. Rozmowa na temat najważniejszych wartości, jakie niosą ze sobą święta. Poznanie zwyczaju wielkanocnego śmigus-dyngus. Składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych.

2. Uważne słuchanie wiersza Ryszarda Przymusa „Wielkanoc”. Układanie życzeń dla kolegi/koleżanki. Zapisywanie życzeń.

3. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

4. Wykonanie pisanki z życzeniami. Praca plastyczna – świąteczny witraż.

Uczeń:

wie, skąd pochodzi zwyczaj śmigusa-dyngusa,

– zna zasady bezpiecznej zabawy,

– uważnie słucha czytanego wiersza,

– zapamiętuje szczegóły na ilustracji,

układa i zapisuje życzenia świąteczne,

składa życzenia koleżance lub koledze,

– wykonuje pracę plastyczną,

– rozwiązuje zadania z treścią na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
Pp


P (5.6)


P (1.2.e)


P (1.1.b)


Pp


Pp


P (4.1)


P (7.2.d)


WIOSNA

Wiosenne porządki

1. Uświadomienie konieczności utrzymywania porządku w swoim otoczeniu. Poznanie domowych urządzeń elektrycznych oraz zasad bezpiecznego korzystania z nich.

2. Wprowadzenie dwuznaków Sz, sz na podstawie wyrazu szafa. Nauka pisania dwuznaków Sz, sz. Analiza i synteza głoskowa oraz analiza literowa wyrazów. Ćwiczenia w głośnym czytaniu tekstu. Ćwiczenia w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat. Opowiadanie historyjki obrazkowej. Uważne słuchanie tekstu – streszczanie.

3. Ćwiczenia w układaniu treści zadania do opisanej sytuacji. Zapisywanie działań i obliczanie wyników na dodawanie w zakresie 10.

Uczeń:

– zna urządzenia elektryczne używane w domu,

– wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu elektrycznego,

– rozpoznaje kształt drukowanych i pisanych dwuznaków Sz, sz,

– pisze dwuznaki Sz, sz,

– dzieli wyrazy na głoski i litery oraz dokonuje syntezy,

– głośno czyta tekst,

– różnicuje głoski szumiące,

– wypowiada się na zadany temat,

opowiada historyjkę obrazkową,

układa treść zadania,

– zapisuje działanie do zadania i oblicza wynik.
P (9.1.b)


P (9.1.b)


P (1.2.b)


P (1.2.c)

P (1.2.d)


P (1.2.b)

P (1.2.d)

P (1.1.b)


Pp


Pp

P (7.2.d)

Wiosna w ogrodzie

1. Rozmowa na temat pracy w ogrodzie. Poznanie narzędzi ogrodowych. Sianie marchewki. Utrwalenie wiadomości na temat warunków środowiskowych sprzyjających wzrostowi roślin.

2. Utrwalanie znajomości dwuznaków Sz, sz. Ćwiczenie umiejętności pisania dwuznaków Sz, sz w połączeniu z innymi literami. Analiza i synteza sylabowa oraz głoskowa wyrazów. Przeliczanie liter oraz głosek w wyrazach z dwuznakami Sz, sz. Uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych – analiza zadania.

4. Nauka piosenki „Wiosna w ogródku”.

5. Nauka odbicia obunóż z odskoczni gimnastycznej.


Uczeń:

– wyraża ruchem czynności i przekazuje informacje,

– umie zasiać marchewkę,

– zna narzędzia ogrodowe,

– wymienia warunki niezbędne do rozwoju roślin,

– pisze dwuznaki Sz, sz w połączeniu z innymi literami,

– dzieli wyrazy na głoski i sylaby oraz dokonuje syntezy,

– przelicza i porównuje liczbę liter i głosek w wyrazie,

– głośno czyta tekst,

– wypowiada się na podany temat,

– rozwiązuje zadania z treścią na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,

– śpiewa piosenkę,

– kształci umiejętność odbicia obunóż z odskoczni gimnastycznej.


P (1.3.a)


P (6.1.c)


P (6.1.c)


P (1.2.c)


P (1.2.d)


P (1.2.d)


P (1.2.b)

P (1.1.b)


P (7.2.d)


P (3.1)

P (10.1)
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconElementy efektywnego pomagania osobom w kryzysie ( np pozbawionym wolności)

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconZakres tematyczny oraz lista lektur pomocnych w przygotowaniach do konkursu

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconWywiad z Ulą Szymankiewicz, tegoroczną laureatką olimpiady języka francuskiego oraz maturzystką naszego liceum. Opowiada o nauce I przygotowaniach do konkursu

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconVii wielki Jarmark Średniowieczny „Świat Gotów – świat Słowian ”

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconNamaluję mój świat Gdybym miała namalować świat… wyglądałby zupełnie inaczej

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconNazwa, obszar Lokalizacja Świat roślinny Świat zwierzęcy

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconŚwiat człowieka, świat kultury 1 strona: 449-470

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconRozkład nauczania w klasie III gimnazjum do programu " zrozumieć Świat" I podręcznikóW "nasz wspólny świat"

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt iconWielkanocy polskiej. Tradycyjnie w Polsce to jedne z najważniejszych świąt. Nikt dokładnie nie wie, czy ważniejsza jest Wielkanoc, czy Boże Narodzenie! Spory o wyższości świąt jednych nad drugimi ciągle słychać wśród Polaków. Ja nie będę rozstrzygał, które ze świąt jest ważniejsze

Sposobów pomagania w przygotowaniach do świąt icon„samorządny, bezpieczny świat dziecka, świat człowieka”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom