Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r
Pobierz 0.77 Mb.
NazwaZałącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r
strona3/19
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar0.77 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

1.3. Warunki glebowe


Tabela 2

Klasyfikacje bonitacyjne gleb


Klasy gleb

Grunty orne, sady

Użytki zielone

ha

%

ha

%

II

III

III a

III b

IV

IV a

IV b

V

VI

VI z

1

-

105

810

-

2510

3437

3563

2276

152

0

-

0,8

6,3

-

19,5

26,7

27,8

17,7

1,2

-

109

-

-

946

-

-

1473

528

57

-

3,5

-

-

30,4

-

-

47,3

17,0

1,8


Tabela 3

Użytkowanie gruntów na terenie gminy


Wyszczególnienie

Ogółem

Udział %

w ha

Powierzchnia ogólna

21869

100,0

Użytki rolne

16102

73,6

Lasy

4147

19,0

Wody

256

1,2

Użytki kopalne

25

0,1

Tereny komunikacyjne

570

2,6

Tereny osiedlowe

491

2,2

Tereny różne

70

0,3

Nieużytki

208

1,0

Źródło: Strategia rozwoju gminy Piątnica do 2015 roku

Na terenie gminy Piątnica nigdy nie były przeprowadzane badania na zawartość metali ciężkich w glebie. Co roku jest publikowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku lista najbardziej uciążliwych przedsiębiorstw w województwie.

Na liście najbardziej uciążliwych znajduje się Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy.

Na terenie zakładu były wykonywane badania gleby na zawartość metali ciężkich w glebie. Wyniki badań gleby z dn. 16.12.2003 r.

Fosfor ogólny

Chrom ogólny

Cynk

Kadm

Miedź

Nikiel

Ołów

Rtęć

 • 81 mg P2O5/100 g

 • 8,0 mg Cr/kg s.m.

 • 41,1 mg Zn/kg s.m.

 • 0,6 mg Cd/kg s.m.

 • 8,3 mg Cn/kg s.m.

 • 6,9 mg Ni/kg s.m.

 • 28,1 mg Pb/kg s.m.

 • 0,09 mg hg/kg s.m.


Jak wynika z powyższego badania gleba na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy nie posiada przekroczonych wartości metali ciężkich. W związku z powyższym profil zakładu nie oddziałuje negatywnie na glebę.

W związku z wytwarzaniem przez zakład osadów ściekowych i ich rolniczym wykorzystaniem, zostały również przeprowadzone przez firmę EKOM badania gleby przeznaczonej do nawożenia osadami ściekowymi.

Wyniki analiz wartości nawozowych oraz odczyn uśrednionej, próby glebowej przeznaczonej do nawożenia osadami ustabilizowanymi z zakładowej oczyszczalni Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

Azot ogólny

 • 1,8 g/kg

 • % s.m. – 0,18

Fosfor ogólny

 • 36,0 g/kg s.m.

 • 16,5 % s.m.

Potas

 • 1,03 g/kg

Odczyn

 • 7,29 pH


Były to badania przeprowadzone jedynie przez OSM w Piątnicy. Gmina natomiast nigdy nie przeprowadzała badań na zawartość metali ciężkich ani pod kątem wartości pokarmowych w glebach na terenie Piątnicy.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Powiązany:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconZałącznik do Uchwały Nr xxvi-177 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25. 08. 2005r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconZałącznik do uchwały Nr 509/05 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 7 lutego 2005r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconZałącznik nr 1 do Uchwały nr xxviii/162/05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 01 marca 2005r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconUwzględniający zmiany wynikające z Zarządzeń Dyrektora mops nr 22/05 z dnia 11. 02. 2005r., Nr 47/05 z dnia 01. 04. 2005r.; 81/05 z dnia 01. 06. 2005r.; 127/05 z

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconUwzględniający zmiany wynikające z Zarządzeń Dyrektora mops nr 22/05 z dnia 11. 02. 2005r., Nr 47/05 z dnia 01. 04. 2005r.; 81/05 z dnia 01. 06. 2005r.; 127/05 z

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 314/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 2005r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconZałącznik nr 1 do uchwały Nr R. G. Pacanów z dnia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconZałącznik do Uchwały nr 1684/07 z dnia 12. 12. 2007 r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconZałącznik do Uchwały Zarządu bs nr 30/ZB/09 z dnia 08. 10. 2009 r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia … 2005r iconZałącznik nr 2 do Uchwały nr xlix/409/10 z dnia …30. 09. 2010 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom