Lektury " Kajtkowe przygody"
Pobierz 169.48 Kb.
NazwaLektury " Kajtkowe przygody"
strona2/3
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar169.48 Kb.
TypLektury
1   2   3

OPRACOWAŁA – ELŻBIETA WASZCZUKDZIEŃ 2

Blok: KAJTKOWE PRZYGODY


Temat dnia: Najważniejsze wydarzenia

Cel ogólny:- rozwijanie umiejętności wyodrębniania zdarzeń w opowiadaniu i nadawaniu im tytułów

Cele operacyjne:

Uczeń: - zna treść książki M. Kownackiej „Kajtkowe przygody”

 • umie porządkować zdarzenia w opowiadaniu

 • umie redagować opowiadanie

 • potrafi przedstawić wybranymi środkami plastycznymi wybraną przygodę bohatera lektury „Kajtkowe przygody”

Metody : słowna – rozmowa, opowiadanie

Formy: zespołowa, indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: książka M. Kownackiej „Kajtkowe przygody” , kartoniki z nazwami bohaterów lektury, kartki rysunkowe, farby plakatowe, kredki, kolorowe wycinanki,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:


I Część wstępna:

 1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat książki M. Kownackiej „Kajtkowe przygody”.

-wypowiedzi uczniów na temat przeczytanych rozdziałów książki M. Kownackiej „Kajtkowe przygody”

- przypomnienie postaci , które występują w książce „Kajtkowe przygody”

( uczniowie losują kartoniki z nazwami wszystkich postaci, które występują w lekturze i opowiadają z jaką przygodą kojarzy im się dana postać)

II Część właściwa


 1. Praca z lekturą „Kajtkowe przygody”

- uczniowie odszukują tytuły poszczególnych rozdziałów

- wspólnie ustalają kolejność ( tytuły poszczególnych rozdziałów zapisane są na kartonikach, kartoniki układają wg prawidłowej kolejności )


 1. Przedstawienie środkami plastycznymi wybranej przygody bociana Kajtka.

- swobodne wypowiedzi uczniów na temat przygód bociana Kajtka.

- podanie tematu pracy i omówienie technik, jakimi może być wykonana:

technika I – malowanie farbami

technika II – rysowanie kredkami

technika III – wycinanka z kolorowego papieru

technika IV – technika mieszana

- wybór techniki przez dzieci i ich twórcza praca

 1. Wystawa i omówienie prac – ułożenie książeczki pt. „Kajtkowe przygody”

- wspólne zaprojektowanie i wykonanie strony tytułowej książeczki.

 1. Układanie opowiadania do wybranej przygody bociana Kajtka.

 2. Zapisanie opowiadania w zeszycie i nadanie tytułu.

III Część końcowa


 1. Podsumowanie zajęć

Uczniowie odczytują swoje opowiadania, nauczycielka koryguje błędy.


OPRACOWAŁA – IZABELA ZWIDRYN
DZIEŃ 3Blok: KAJTKOWE PRZYGODY Czas zajęć: 180 minut

Temat dnia: Kajtek orze na traktorze?

Cel ogólny: - poznanie prac gospodarskich wykonywanych w różnych porach roku

Cele operacyjne: Uczeń:

Wiadomości :

 • wie, jakie rodzaje prac wykonywane są na wsi o różnych porach roku

 • zna treść lektury „ Kajtkowe przygody”
Umiejętności:

- wykonuje ćwiczenia na równoważenie lateralne,

 • wykonuje prace z wykorzystaniem techniki origami płaskie z koła,

 • rozpoznaje rodzaje zdań,

 • wyraziście czyta fragmenty lektury,

 • dokonuje obliczeń w zakresie 1000,

 • nazywa prace gospodarskie, opisane w lekturze i przedstawione na obrazkach,

 • rozwiązuje zadania tekstowe

 • potrafi obliczyć obwód prostokąta,

 • tworzy i zapisuje dialog,

 • wyjaśnia trudne wyrazy korzystając ze słownika.

Metody: słowna – rozmowa, ćwiczeń praktycznych, drama

Formy: zespołowa, indywidualna ( zróżnicowana), grupowa

Środki dydaktyczne:, kolorowe koła z papieru,

wzór traktora z origami i tekst wiersza ( załącznik 1 ), płyta CD z nagraniem szybkiej muzyki, kredki pastele, kartki A – 4, zagadka matematyczna ( załącznik nr 2), książka M. Kownackiej „ Kajtkowe przygody”, kartki z zadaniami tekstowymi ( załącznik 3), karty pracy ucznia ( załącznik 4, 5, 6, 7 zawierają ilustracje autorstwa Krystyny Karpińskiej z książki G. Szczepańczyk” Zabawy z lekturą dla uczniów klasyIII”- POZKAL Inowrocław), szare koperty, duże arkusze papieru, kartki z poleceniami zróżnicowanymi ( załącznik 8), karta zadania domowego ( załącznik 9)

Przebieg zajęć:

 1. Część wstępna:

 1. Ćwiczenie na równoważenie lateralne.

Uczniowie otrzymują kartki białego papieru A- 4, przyklejają je taśmą do ławki. Biorą do obu rąk brązową i czarną pastelę i rysują na kartce w rytm muzyki poziome linie. Kartki odklejają i odkładają na bok.

Biorą do rąk duże kolorowe koło udają że kierują traktorem i chodzą po sali, a nauczyciel głośno czyta wiersz „ Traktor”. Uczniowie powtarzają cicho słowa tra – taktor, tra- taktor, tra- taktor. Po zabawie ruchowej nauczyciel rozmawia z uczniami na temat prac polowych wykonywanych przez traktor.

2. Wykonanie traktora z origami.

Nauczyciel wiesza na tablicy wzór traktora wykonanego techniką origami płaskie z koła , pokazuje jak go wykonać i rozdaje uczniom kółeczka . Dzieci naklejają swoje traktory na wcześniej pokolorowanej na brązowo kartce.

3.Wprowadzenie do tematu – rozwiązanie zagadki matematycznej.

Nauczyciel wiesza na tablicy karteczki z działaniami, pod którymi w kółkach zapisane są litery. Zadaniem uczniów jest obliczenie działań i odczytanie hasła , porządkując liczby od najmniejszej do największej.

Hasło: Kajtek orze na traktorze.

II . Część właściwa:

4. Praca z tekstem.

Uczniowie opowiadają treść rozdziału lektury , którego tytuł był rozwiązaniem zagadki matematycznej- „ Kajtek orze na traktorze”.

Czytają z podziałem na role rozmowę Kajtka z Wronisławą i opowiadają, czego ta rozmowa dotyczyła.

6. Rozpoznawanie zdań.

Zaznaczają i odczytują zdania wykrzyknikowe, pytające i oznajmujące. Zapisują do zeszytu po jednym zdaniu każdego rodzaju.

7. Rozwiązywanie zadań tekstowych i podział na grupy.

Uczniowie otrzymują od nauczycielki kartki z zadaniem tekstowym, rozwiązują je i dobierają się w grupy według wyników jakie otrzymały.

 1. Wykonanie kart pracy – poznanie prac gospodarskich w różnych porach roku.

Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach z numerem grupy i wyciągają z kopert karty pracy.

Zadanie grupy 1 polega na pokolorowaniu i nadaniu tytułów obrazkom dotyczącym wiosny w zagrodzie Orczyków. Dzieci przyporządkowują również fragmenty książki do przedstawionych obrazków. Po indywidualnym wykonaniu karty uczniowie w grupach wypisują na dużych arkuszach papieru prace, jakie wykonuje się na wsi wiosną.

Zadanie grupy 2 polega na narysowaniu w ramce lub opisaniu prac wykonywanych latem( dzieci z problemami tylko rysują, zdolniejsze rysują i piszą) Uwaga! Autorka książki nie opisała, co działo się latem u Orczyków. Odwołujemy się tutaj do wyobraźni i wiedzy dzieci. Przypominamy lub omawiamy rodzaje prac wykonywanych latem np. żniwa, zbiór owoców – czereśni , wiśni, porzeczek, agrestu, truskawek, zbieranie miodu w pasiece itp.

Po indywidualnym wykonaniu karty uczniowie w grupach wypisują na dużych arkuszach papieru prace, jakie wykonuje się na wsi latem.

Zadanie grupy 3polega na pokolorowaniu i nadaniu tytułów obrazkom dotyczącym jesieni w zagrodzie Orczyków. Dzieci przyporządkowują również fragmenty książki do przedstawionych obrazków. Po indywidualnym wykonaniu karty uczniowie w grupach wypisują na dużych arkuszach papieru prace, jakie wykonuje się na wsi jesienią.

Zadanie grupy 4 polega na uzupełnieniu obrazków dotyczących zimy u Orczyków, brakującymi elementami, pokolorowaniu ich i zastanowieniu się , dlaczego Orczykowie wykonywali takie właśnie prace. Po indywidualnym wykonaniu karty uczniowie w grupach wypisują na dużych arkuszach papieru prace, jakie wykonuje się na wsi zimą.

9.Prezentowanie prac poszczególnych grup w postaci scenek dramowych.

Uczniowie w grupie przedstawiają ruchem prace, które wypisali na arkuszach papieru. Reszta klasy ma odgadnąć, co to za praca.

III Część końcowa:

10.Układanie dialogów między bohaterami lektury dotyczących wykonywanych prac.

Uczniowie otrzymują karty z poleceniem ułożenia i zapisania dialogu. ( praca indywidualna zróżnicowana)

11. Odczytanie niektórych dialogów i podsumowanie zajęć.

Dzieci czytają swoje dialogi i odpowiadają na pytania:

Jakie prace gospodarskie wykonywane są jesienią, jakie zimą, jakie wiosną, a które latem?

12. Zadanie domowe: Wykonaj kartę , korzystaj ze słownika.


Załącznik 1


Traktor

( wiersz zaczerpnięty z Elementarza zbieracza cz.I - Doroty Dziamskiej)


Terkocze nam traktor. Nie boi się słoty.

Podąża wytrwale. I ciężkiej roboty.

I kluczy przez pola.. Dlaczego tak pędzi?

Gdzie rosła fasola . Po zboże, po snopki?

Terkocząc radośnie. Jest jesień, nie lato!

Omija miasteczka. Ma w polu wykopki.

Przyśpiesza czasami.

Pomiędzy polami.


Załącznik 2


2 x 200 = ... k 100 + 3 x 7=... K


100 + 9 x 9 = ... a 50 x 6 = ... t 25 x 10 = ... j


8 x 40 = ... e 70 x 7 = ... o 100 x 5 + 38 = ... z


500 x 1 = ... r 2 x 300 = ... n 8 x 80 =... a


70 x 8 = ... e 6 x 100 + 56 = ... t 7 x 100 =... a


100 x 6 + 80 = ... r 90 x 8 = ... k 700 + 6 x 8 = ... t


90 x 9 = ... r 700 + 8 x 10 = ... o 900 + 6 x 5 = ... e


9 x 100 + 20 = ... z


Załącznik 3

1. Rozwiąż zadnie:

Pole Orczyków ma kształt prostokąta. Jeden bok ma długość 250 m a drugi 40 m. Ile wynosi obwód pola?

Dane narysuj:


Rozwiązanie:....................................


Odpowiedź: ................................................................................


2. Rozwiąż zadnie:

Orczyk zaorał pole w kształcie prostokąta. Jeden bok ma długość 350 m a drugi 30 m. Ile wynosi obwód pola?

Dane narysuj:


Rozwiązanie:....................................


Odpowiedź: ................................................................................


3. Rozwiąż zadnie:

Orczyk zaorał pole w kształcie prostokąta. Jeden bok ma długość 400 m a drugi 25 m. Ile wynosi obwód pola?

Dane narysuj:


Rozwiązanie:....................................


Odpowiedź: ................................................................................


4. Rozwiąż zadnie:

Pole Orczyków ma kształt prostokąta. Jeden bok ma długość 150 m a drugi 120 m. Ile wynosi obwód pola?

Dane narysuj:


Rozwiązanie:....................................


Odpowiedź: ................................................................................


Załącznik 4

Karta pracy

Obrazki przedstawiają, co działo się wiosną w zagrodzie Orczyków. Ciekawiło to też Kajtka. Znajdź w książce fragmentów odpowiednich do ilustracji. Następnie napisz w kółkach numery stron, na których te fragmenty się znajdują. Nadaj tytuły obrazkom.


WIOSNA W ZAGRODZIE ORCZYKÓW


Załącznik 5

Karta pracy

Autorka nie napisała, co działo się u Orczyków latem . Jak ty sobie to wyobrażasz. Przedstaw to ilustracją lub napisz o tym.

LATO W ZAGRODZIE ORCZYKÓW


.................................................................................................................


.................................................................................................................


.................................................................................................................


.................................................................................................................


.................................................................................................................


.................................................................................................................


Załącznik 6

Karta pracy

Kajtek obserwował jak rodzina Orczyków przygotowywała się do zimy. Każdemu obrazkowi nadaj tytuł i napisz go. Pokoloruj obrazki. Poszukaj w książce fragmentów odpowiednich do ilustracji. Następnie napisz w kółkach numery stron, na których te fragmenty się znajdują.


J
ESIEŃ W ZAGRODZIE ORCZYKÓW


Załącznik 7


Karta pracy

Na wsi zimą jest mniej pracy w polu. Uzupełnij obrazki brakującymi elementami, a dowiesz się, czym zajmowała się zimą rodzina Orczyków. Pokoloruj ilustracje. Zastanów się, dlaczego Orczykowie wykonywali takie właśnie prace.


ZIMA W ZAGRODZIE ORCZYKÓW


Załącznik 8


( Wersja trudniejsza)

Ułóż rozmowę między Weroniką a gospodynią przy szatkowaniu kapusty:


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


( Wersja łatwiejsza)

Z podanych poniżej zdań ułóż rozmowę między Weroniką a gospodynią przy szatkowaniu kapusty i przepisz po spodem:


- Będziemy córeczko kisić kapustę.- Po, co tutaj stoi ta beczka?
-Najpierw trzeba kapustę poszatkować.
- Jak to się robi?
- Tak. Później wkłada się ją do beczki soli i mocno ubija.
- Tym co leży na stole?


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Załącznik 9

Karta zadania domowego

W
książce o bocianie Kajtku mieszkającym w zagrodzie Orczyków napotkasz wyrazy, które nie są znane wszystkim dzieciom. A czy ty je znasz? Dopasuj objaśnienia, wytnij i wklej. Pomoże ci w tym ilustracja.1. motyka
4. warząchew2. pogrzebacz
5. szaflik3. ukrop
6. drwalkaręczne narzędzie rolnicze
stalowy pręt do rozgarniania węgla w piecu
gotująca się bardzo gorąca woda
głęboka łyżka

np. do nalewania zupy
drewniane naczynie- wiadro
pomieszczenie do składowania drewna na opałOPRACOWAŁA – IZABELA ZWIDRYN


DZIEŃ 4


Blok: KAJTKOWE PRZYGODY Czas zajęć: 180 minut

Temat dnia: Zagroda Orczyków dawniej a dziś.

Cel ogólny: - porównanie prac gospodarskich wykonywanych dawniej, a wykonywanych obecnie

Cele operacyjne: Uczeń:

Wiadomości :

 • zna nazwy narzędzi rolniczych używanych dzisiaj do prac polowych,

 • wie jakich narzędzi używano dawniej,
Umiejętności:

- porównuje warunki życia na wsi dawniej a obecnie,

 • przedstawia ruchem ciała prace wykonywane w gospodarstwie,

 • wskazuje różnice i podobieństwa przy wykonywaniu prac w gospodarstwie,

 • dokonuje obliczeń w zakresie 1000,

 • nazywa narzędzia rolnicze,

 • tworzy i zapisuje wypowiedź pisemną na podany temat.

Metody: słowna – rozmowa, ćwiczeń praktycznych, drama, oglądowa- pokaz

Formy: zespołowa, indywidualna , grupowa

Środki dydaktyczne: krzyżówka ( załącznik 1 ), książka M. Kownackiej „ Kajtkowe przygody”, kartki z poleceniami dla grup ( załącznik 2), szare koperty ,obrazki przedstawiające nowoczesne i stare narzędzia, duże arkusze papieru , karta zadania domowego ( załącznik 3)


Przebieg zajęć:

 1. Część wstępna:.

 1. Wprowadzenie do tematu.

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę. Odczytują hasło i wypowiadają się na temat prac wykonywanych różnymi narzędziami.

Nauczycielka dzieli klasę na grupy i prosi o wykonanie zadania 1 znajdującego się w kopertach. Zadanie polega na pogrupowaniu obrazków przedstawiających stare i nowe narzędzia prac w gospodarstwie. Zadaniem uczniów jest ich pogrupowanie i naklejenie w odpowiednim miejscu na kartce pod napisami „ dawniej”, „ dziś”.

 1. Część właściwa:

 1. Scenki dramowe.

Uczniowie wyciągają z koperty kolejne polecenie. Zadaniem ich jest przedstawienie ruchem czynności zapisanych w poleceniu, np. cięcie zboża kosą itp. Dzieci prezentują kolejno scenki w grupach, a reszta odgaduje, co to za czynność.

 1. Szukanie podobieństw i różnic.

Uczniowie zapisują na dużych arkuszach , które z prac i narzędzi gospodarskich wykonywanych przez Orczyków są podobne, a które się różnią od wykonywanych dzisiaj. Np.: żniwa – dawniej kosa, sierp, teraz kombajn. Mogą swoje opisy wzbogacić ilustracjami wyciętymi z folderów lub własnymi rysunkami.

 1. Prezentacja grup.

Uczniowie kolejno prezentują swoją pracę grupową.

 1. Zabawa matematyczna.

Uczniowie otrzymują kartę z cenami sprzęt rolniczego. Nauczycielka zadaje pytania, np. Ile będzie kosztował kombajn i ciągnik? Ile będzie kosztował pług i siewnik? , a uczniowie zapisują w zeszytach działania i dokonują obliczeń.

 1. Pisanie tekstu.

Uczniowie piszą indywidualnie tekst z wykorzystaniem zdobytych wiadomości na temat: Jak żyłoby się Orczykom dzisiaj?

 1. Część końcowa

 1. Podsumowanie lekcji

Uczniowie odczytują swoje teksty, nauczycielka koryguje błędy.

8. Zadanie domowe: Uzupełnij zdania brakującymi czasownikami i rzeczownikami.


Załącznik 1

Krzyżówka


1

2


3

4


5
    1. Chociaż ziarna jej są złote, mąka będzie biała potem.

    2. Drewniane zęby mają, siano nimi zbierają.

    3. Co to za grzechotka? W ogrodzie ją spotkasz.

Wróbel na nią siada i ziarna wyjada.

    1. Za jego pomocą dawniej ziarna zboża oddzielano od łusek.

    2. Kwitnie latem, na jesieni w białe płótno się przemieni.

Rozwiązanie: 1. Pszenica, 2. Grabie , 3. Mak , 4. Cep , 5. Len

Hasło: PRACE


Załącznik 2


Polecenia dla grup


1. Pogrupujcie obrazki i naklejcie je w odpowiedniej rubryce. Pod obrazkiem napiszcie nazwę narzędzia.

Narzędzia używane dawniej

Narzędzia używane dzisiaj


 1. Przedstawcie za pomocą ruchu ciała następującą czynności: przędzenie lnu, koszenie kosą, szatkowanie kapusty.


Załącznik 3

Zadanie domowe:


 1. Uzupełnij zdania brakującymi rzeczownikami lub czasownikami.


Bronami się ........................... .


.......................... służy do przędzenia.


Len międliło się za pomocą ...................................... .


Kapustę do kiszenia ......................................... się na szatkownicy.


OPRACOWAŁA – ANNA RONOWSKA


DZIEŃ 5


Blok tematyczny: KAJTKOWE PRZYGODY


Temat dnia: Lot do przyszłości.


Cel główny: - poznanie gospodarstw dawnej i współczesnej wsi.


Cele operacyjne:

 • uczeń wymienia maszyny rolnicze używane dawniej w gospodarstwie;

 • potrafi wskazać zmiany ,jakie zaszły na wsi;

 • rozumie znaczenie pojęcia „ gospodarstwo zmechanizowane”;

 • rozwiązuje zadania tekstowe;

 • redaguje pytania do wywiadu;

 • wie, jak należy zapisywać dialog;

 • wykonuje makietę nowoczesnego gospodarstwa lub rysunek wybranej maszyny rolniczej w programie Paint;

 • potrafi skorzystać z encyklopedii multimedialnej.


Metody: słowne – wywiad, rozmowa; oglądowe, pracy z tekstem, praktycznego działania.


Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: encyklopedia multimedialna, ilustracje gospodarstw, karty pracy.

1   2   3

Powiązany:

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconLektury z antyku W6- napisze tekst własny w formie wypracowania w oparciu o fragment lektury z renesansu

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconLektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconPrzygody sherlocka holmesa

Lektury \" Kajtkowe przygody\" icon"Przygody Sherlocka Holmesa"

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconNiewiarygodne przygody Marka Piegusa

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconSuwalszczyzna – wspomnienie wodniackiej przygody

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconMagiczne przygody kubusia puchatka

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconOstatnie przygody Korowiowa I Behemota

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconNowe przygody trzech detektywóW

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconMagiczne Przygody Kubusia Puchatka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom