Lektury " Kajtkowe przygody"
Pobierz 169.48 Kb.
NazwaLektury " Kajtkowe przygody"
strona3/3
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar169.48 Kb.
TypLektury
1   2   3

Czas zajęć: 3 godzinyTOK ZAJĘĆ:


 1. Wprowadzenie do tematu – przypomnienie czasu i miejsca akcji lektury.

Dawna wieś, tradycyjne gospodarstwo Orczyków.


2.Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie: Co Kajtek mógł zobaczyć ze swojego gniazda?

Uczniowie otrzymują karty pracy i zaznaczają X przy zdaniu prawdziwym.Ludzie kopią ziemniaki motyką.
Kombajn młóci zboże.
Kopaczka kopie ziemniaki.
Koń ciągnie wóz.
Krasula je pomyje z obierkami.
Kacperek daje Bukietowi karmę „ Chappi”.
Gospodarz nalewa wodę z kranu do wiadra.
Gospodarze koszą kosą trawę na łące.
( 15 min.)

 1. Odczytanie zaznaczonych zdań i uzasadnienie wyboru.
 1. Dzieci odczytują pozostałe zdania i wyjaśniają dlaczego ich nie zaznaczyły.
 1. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co musiałby zrobić Kajtek, żeby to wszystko zobaczyć?

 • wykonać „ lot do przyszłości” – przejście do sali komputerowej.

( 15 min.)

 1. Zajęcia w pracowni komputerowej ( jeśli jest taka możliwość).

Uczniowie wyszukują w encyklopedii multimedialnej informacje na temat:

  • nowoczesnych gospodarstw ;

  • budynków gospodarskich;

  • hodowli zwierząt;

  • mechanizacji rolnictwa.

Praca w parach.

7. Omówienie wyników poszukiwań i prezentacja materiałów ( notatki, wydruki, zdjęcia).

Jeżeli nie mogą skorzystać z pracowni komputerowej to nauczyciel przygotowuje wydruki komputerowe z potrzebnymi materiałami.

( 30 min.)

PRZERWA ŚNIADANIOWA ( 15 min.)

8. Wykonanie rysunku wybranej maszyny rolniczej w programie Paint lub makiety nowoczesnego gospodarstwa . ( makieta w grupach 4- osobowych)

Prezentacja prac. ( 30 min.)


9. Przygotowanie pytań do wywiadu przeprowadzonego przez Kajtka z postępowym rolnikiem.

Uczniowie zapisują propozycje pytań , a następnie wcielają się w role Kajtka i rolnika.

10. Dialog – zapis najciekawszej rozmowy do zeszytu.
OPRACOWAŁA – IZABELA ZWIDRYN


DZIEŃ 6

Turniej wiedzowo- sprawnościowy dla klas III

Bawimy się z Kajtkiem”

W turnieju udział biorą klasy III. Turniej odbywa się w sali gimnastycznej. Celem turnieju jest sprawdzenie znajomości lektury M. Kownackiej „ Kajtkowe przygody” w formie zabawy , zdrowa rywalizacja między grupami i usprawnianie fizyczne. W zadaniach intelektualnych bierze udział czteroosobowa reprezentacja każdej klasy, pozostała część klasy bierze udział w konkurencjach sprawnościowych.

Reprezentacje klas zajmują miejsca przy stolikach z rysunkiem i nazwą zwierzęcia np. „Bociany”, „ Wrony”, „ Jeże”, „ Zające”. Widzowie siadają na ławeczkach wokół sali. Uczestnicy zdobywają za poszczególne zadania punkty, które zapisywane są w tabeli wyników przez wybraną osobę lub specjalną komisję ( mogą to być wychowawczynie klas III ). Zadania wykonywane są w podanym limicie czasowym. Prowadząca tłumaczy kolejno zadania.

Zadanie 1. Rozwiązywanie zagadek.

Uczestnicy losują kolejno zagadkę, odczytują ją i podają jej rozwiązanie. ( czas 2 min – liczba punktów- 1 za każdą zagadkę)

Zadanie 2. Odpowiedzi na pytania.

Uczestnicy losują numer pytania za 1 punkt i numer pytania za 2 punkty. Prowadząca czyta pytania dotyczące treści lektury, dzieci naradzają się w grupach i udzielają odpowiedzi. ( czas 1 min na każdą odpowiedź)

Zadanie 3. Slalom między chorągiewkami z woreczkiem na głowie. ( konkurencja dla widowni)

Uczniowie klas ustawiają się na wyznaczonych miejscach w rzędach i idą krokiem bocianim, slalomem między chorągiewkami z położonym na głowie woreczkiem z grochem. Klasa, która najszybciej wykona zadanie otrzymuje odpowiednią liczbę punktów np. 4 , kolejna 3 itd. Po konkurencji uczniowie wracają na swoje miejsca na widowni.

Zadanie 4. Co to za praca?

Uczestnicy przy stolikach słuchają uważnie fragmentów lektury czytanych przez prowadzącą i zapisują na kartkach, jakie prace w gospodarstwie wiejskim zostały tam opisane. ( czas 4 min- liczba punktów – po 1 za każdą prawidłową odpowiedź)

Zadanie 5. Co to za roślina?

Uczestnicy otrzymują koperty, w których znajdują się kartoniki z nazwami roślin . Ich zadaniem jest odczytanie ich pogrupowanie kartoników w odpowiednie obręcze leżące na podłodze przed nimi. Jedna obręcz to rośliny okopowe, druga to rośliny włókniste i oleiste. ( czas 5 min- liczba punktów po 1 za każdy prawidłowo umieszczony w obręczy wyraz).

Zadanie 6. Bieg i zbieranie ziemniaków. ( konkurencja dla widowni)

Klasy ustawiają się w odpowiednich miejscach w 2 rzędach naprzeciwko siebie. Zawodnicy biegną po wyznaczonej linii w ten sposób, że pierwsza osoba zbiera do koszyka rozłożone na linii ziemniaki, przekazuje je osobie naprzeciwko i udaje się na koniec rzędu, osoba trzymająca koszyk biegnie i rozkłada ziemniaki, przekazując pusty koszyk osobie z przeciwka, która biegnie i zbiera ziemniaki do koszyka, itd. ( punktacja tak jak przy slalomie)

Zadanie 7. Ułóż i narysuj.

Uczestnicy otrzymują na stoliki koperty z rozsypankami zdaniowymi. Ich zadaniem jest ułożenie ze zdań opisu zwierzęcia i narysowanie pastelami na dużym arkuszu szarego papieru sceny z książki z udziałem tego zwierzątka. Opisy odpowiadają nazwą grup np. grupa bocianów otrzymuje zdania dotyczące bociana ( czas 10 min- liczba punktów – 2 za prawidłowo ułożony opis i 2 za pracę plastyczną).

W czasie , w którym reprezentacje wykonują to zadanie, może odbyć się konkurs dla widzów na najzabawniejszy okrzyk turnieju.

Zadanie 8. Czy to bohater tej lektury?

Uczestnicy otrzymują tekturowe koła z dziurką na których znajdują się nazwy bohaterów różnych książek. Ich zadaniem jest nawleczenie na sznurek tylko tych kół, na których znajdują się nazwy bohaterów książki „ Kajtkowe przygody” ( czas 3 min – liczba punktów – po 1 za każde dobrze umieszczone kółko).

Podliczenie punktów, ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięskiej klasy. Rozdanie dyplomów.

Zagadki


 1. Co to za ptak, pływa po stawie

i kwacze- Kwak! Kwak! ( kaczka)

 1. Jaki to budzik, rankiem, gdy dnieje,

siada na płocie i głośno pieje? ( kogut)

 1. Cztery kopytka, rogi, bródka...

Już wiesz kto wyjadł kapustę z ogródka? ( koza)

 1. Tak cichutko chodzi, że nikt go nie słyszy,

dlatego bardzo boją się go myszy. ( kot)

 1. Słabo fruwa, choć to ptak.

A jak śpiewa? Ko- ko – dak! ( kura)

 1. Mieszka w domu blisko ludzi,

ze swym panem wszędzie pójdzie.

Umie służyć łapę poda.

Domu strzeże jak gospodarz. ( pies)

 1. Nad rzeczułką wartką, raźno,

kto to drepcze z dziatwą.

Żółte nóżki ma . Gę-gę-gę gęga. ( gęś)

 1. Często w polu ciągnie pług,

kopytami stuka w bruk.

Kowal w kuźni go podkuwa.

On po cukier łeb wysuwa. ( koń)

9. Zimą znajdziesz je w oborze,

latem na swobodzie.

Od nich mamy mleko dobre,

czasem któraś bodzie. ( krowa)

10. Wypuszczony z klatki wesoło po trawie kica.

Lubi mlecz i marchewkę,

puszystym futrem zachwyca. ( królik)

 1. Dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik,

gdy w góry pojedziesz ujrzysz ją na hali. ( owca)

 1. Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana.

Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana. ( świnka)

Pytania za 1 punkt

 1. Jak nazywała się rodzina gospodarzy, u której zamieszkał Kajtek ?

 2. Jak nazywał się pies gospodarzy?

 3. Jak miał na imię najmłodszy synek gospodarzy?

 4. Jak miała na imię córka Orczyków?

 5. Ilu synów mają Orczykowie?

 6. Kto jeszcze mieszka z gospodarzami i ich dziećmi?

 7. Jak Kajtek wołał na wronę?

 8. Kto to był Mruczek?


Pytania za 2 punkty

 1. Co Kajtek nazywał badylami?

 2. Kto to był Filip Wypłosz?

 3. Jak Kajtek nazywał lisa?

 4. Co Kajtek porwał dziewczynkom?

 5. Jak miała na imię koleżanka Weroniki?

 6. Co to jest międlica?

 7. Czego spróbował Kajtek w mleczarni?

 8. Jak nazywał się maszyna, która jeździła po polu i była koloru kajtkowych nóg i dzioba?Fragmenty lektury do zadania 4

 1. „ ... Antek z Weroniką kopią na wyścigi, Kacperek zbiera do koszyka pozostawione ziemniaki. Uwijają się wszyscy, ile sił. Gospodarz woła: - Nie urządzać mi tylko wyścigów, a wybierać co do jednego ziemniaka! Robota aż kipi.” ( wykopki)

 2. „ Przyleciały te gospodynie z kijami i nic, wcale się z nikim nie biją, tylko nas pięknie pozdrowiły i pozatykały w ziemię na tych kijach takie śmieszne, wąziutkie korytka. W każdym korytku przez środek chodziła taka długa, drewniana rączka. Dalejże te sąsiadki nasz wysuszony len i – buch! buch! buch!... walić go z całej siły tą drewnianą rączką w ty korytku. „

( międlenie lnu)


3. „ Siadła Weronika z babulką, płachtami kolana okryły i dalejże głąby i wierzchnie liście, co się rozkładają na boki, odziabywać nożami. .... A tu już tupot w sieni. Niosą chłopcy jakąś dziwną deskę, przez środek tej deski na ukos połyskują noże jak te kosy, którymi trawę na łące kosili. To widać ta szatkownica...- No, teraz do roboty!- woła gospodarz. Zakasał rękawy i ... szach... szach... szach... trze po ostrych nożach kapustę za kapustą, tylko się z tych główek wióreczki sypią do balijki, co pod spodem stoi.”

( szatkowanie kapusty do kiszenia)


4. „ Patrzę- co takiego?!... A tu jakaś pocieszna maszyna lata po polu. Zupełnie podobna z daleka do zabawki, co ją Wawrzonek od wuja na jarmarku. Jeździ tam i z powrotem, trzy skiby od razu odwala, a śliczna – takiego koloru jak moje nogi i dziób.”

( oranie pola traktorem)


Rozsypanki zdaniowe do zadania 7

1.

Jest dużym ptakiem.Do Polski przylatuje wiosną.
Ma długie czerwone nogi i czerwony ostry dziób.
Jest biało – czerwony.
Ma duże rozłożyste skrzydła.
Żywi się owadami i ich larwami, lubi żaby .


2.

Jest ptakiem średniej wielkości.
Jest cała czarna.Ma czarny gruby dziób.
Często kracze.
Lubi larwy i pędraki.


3.

Jest ssakiem .
Można go spotkać w lesie i parku.
Ma mały pyszczek a na grzbiecie ostre i szare kolce.
Prowadzi nocny tryb życia.
Zimą zapada w sen.


4.

Jest zwierzątkiem bardzo płochliwym i szybkim.
Zamieszkuje łąki.
Jest latem brązowy a zimą szary.
Ma długie sterczące uszy, mały ogonek i na pyszczku małe wąsy.
Żywi się liśćmi kapusty i sałaty oraz marchewką.
1   2   3

Powiązany:

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconLektury z antyku W6- napisze tekst własny w formie wypracowania w oparciu o fragment lektury z renesansu

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconLektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconPrzygody sherlocka holmesa

Lektury \" Kajtkowe przygody\" icon"Przygody Sherlocka Holmesa"

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconNiewiarygodne przygody Marka Piegusa

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconSuwalszczyzna – wspomnienie wodniackiej przygody

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconMagiczne przygody kubusia puchatka

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconOstatnie przygody Korowiowa I Behemota

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconNowe przygody trzech detektywóW

Lektury \" Kajtkowe przygody\" iconMagiczne Przygody Kubusia Puchatka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom