Q: 75: o istocie duszy
Pobierz 233.19 Kb.
NazwaQ: 75: o istocie duszy
strona1/7
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar233.19 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7Św. Tomasz z Akwinu – Traktat o człowieku.Q:75:O istocie duszy.

Mianem ”Traktatu o człowieku” Świętego Tomasza z Akwinu określamy fragment ”Sumy Teologicznej”.W omawianej przeze mnie kwestii 75 Święty Tomasz porusza siedem zagadnień omawiając je w siedmiu artykułach. Spośród nich wybrałem trzy najważniejsze według mnie problemy, które teraz omówię Będą to : dusza jako naczelna i samoistna zasada życia, niezniszczalność duszy oraz zagadnienie człowieka jako substancji duchowo cielesnej.

Dlaczego wybrałem takie właśnie zagadnienia a nie inne? Są dla mnie najważniejsze gdyż ukazują one całą istotę duszy. Dowiadujemy się, iż dusza jest niezniszczalna a w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia, iż dusza jest nieśmiertelna. Zajmijmy się najpierw zagadnieniem duszy jako naczelną i samoistną zasadą życia.

Dusza jako naczelna i samoistna zasada życia


Święty Tomasz porusza ten problem w dwóch pierwszych artykułach kwestii 75. Święty Tomasz pisze, że dusza jest zasadą ruchu w ciele. Aby jednak dusza mogła być poruszycielem ciała, musi być sama poruszana. W jaki sposób –oczywiście samoistnie. Dusza jest naczelną zasadą życia istot żyjących, dlatego że istoty obdarzone duszą wykazują główne przejawy życia; jak wiadomo są nimi poznanie i ruch. Dzięki duszy człowiek może poruszać się, kontroluje ruchy ciała. Nie można jednak powiedzieć że dusza jest ciałem. Takie zdanie jest błędne.” Dusza która jest naczelną zasadą życia nie jest ciałem lecz aktem ciała”.

Analizując powyższą myśl Świętego Tomasza z Akwinu możemy stwierdzić, że dusza jest tym co sprawia, że ciało istnieje jako ciało. W tym właśnie znaczeniu dusza jest aktem pierwszym ciała. Znaczy to, iż dusza jako akt sprawia, że ciało staje się esse

Dusza jest także aktem ciała fizycznego. Dusza łączy się z ciałem, jest aktem ciała fizycznego tj takiego jakie istnieje w naturze i dane przez naturę. Ciałem z jakim łączy się dusza nie może być żadne ciało abstrakcyjne, jak np. ciała matematyczne, ciała wytworzone przez człowieka. Idąc dalej w rozważaniach stwierdzimy, że dusza jest aktem ciała organicznego . Znaczy to, iż dusza łączy się tylko z takim ciałem fizycznym które posiada organiczny układ chemiczny i zdolność do wykonywania czynności witalnych, a więc jest zdolne do życia. Dusza ludzka nie może więc ożywić np. kamienia, bo on nie jest zdolny do życia.

Reasumując, dusza jest aktem ciała zdolnego do życia .

Stwierdziliśmy, że dusza ludzka jest także czymś samoistnym. Jak to rozumieć ? Jeżeli zgodzimy się z tezą, iż dusza ludzka jako jedyna spośród wszystkich dusz i form jest zdolna do istnienia per se , a więc do istnienia ze swej istoty, to wyrazimy myśl, że dusza ludzka jest formą samoistną . Samoistność czyli subsistentia jest najistotniejszym momentem charakteryzującym jakąś substancję. Dusza ludzka natomiast jest substancją niezupełną pod względem gatunkowości, a jednak jest zarazem samoistną.

Dusza ludzka należy do form substancjonalnych, które są pierwszymi zasadami życia. Święty Tomasz zgadza się w tym punkcie ze stanowiskiem Arystotelesa, dla którego jak pamiętamy .formą substancjonalną jest każda dusza.

Właśnie w filozofii tomistycznej tylko i wyłącznie dusza ludzka – będąc formą mogącą istnieć jako coś co istnieje (ut quid), a nie tylko jako coś , przez co coś istnieje (ut quo), będąc więc formą samoistną - jest nie tylko w szerokim znaczeniu niematerialna lecz jest duchowa, jest substancją duchową. Dosyć długą i uciążliwą drogą opartych na doświadczeniu cech czysto metafizycznych rozwiązań, dochodzi ostatecznie Święty Tomasz do stwierdzenia iż dusza ludzka jest substancją duchową, ale będąc tą substancją duchową jest zarazem formą ludzkiego ciała. Samoistność duszy ludzkiej jest więc jedynym usprawiedliwieniem jej duchowości.

Widzimy więc, iż dusza ludzka jest naczelną i samoistną zasadą ciała. To właśnie ona ” sprawia” , że człowiek coś pojmuje czy czyni.
  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Q: 75: o istocie duszy iconAbstrakty prof. Wojciech Kurpik co w istocie restaurujemy?

Q: 75: o istocie duszy iconAntypedagogika Kilka uwag o genezie I istocie antypedagogiki

Q: 75: o istocie duszy iconTo, co ludzkie, jest w swej istocie językowe” „Kto ma język, ten ma świat”

Q: 75: o istocie duszy iconSpójrz oczyma nieśmiertelnej duszy

Q: 75: o istocie duszy iconArtemus Lamb: „Odyseja duszy”

Q: 75: o istocie duszy icon„Królować chcę w duszy twojej!”

Q: 75: o istocie duszy iconKazimierz kazimierczuk „co mi w duszy gra „

Q: 75: o istocie duszy iconŚw. Augustyn, Wiedza pokarmem duszy

Q: 75: o istocie duszy iconNiemiec o polskiej duszy wspomnienia o br

Q: 75: o istocie duszy iconKazimierz kazimierczuk „co mi w duszy gra”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom