Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego
Pobierz 1.43 Mb.
NazwaPolska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego
strona17/21
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar1.43 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

2. Analiza w poszczególnych obszarach strategicznych

2.1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska


IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Silne strony (stan obecny)

 1. Bliskość Wrocławia

 2. Rozwinięta sieć dróg

 3. Duże zasoby wód podziemnych

 4. Atrakcyjne tereny mieszkalne i rekreacyjne

 5. Zasoby leśne i krajobrazowe

 6. Czyste powietrzeSłabe strony (stan obecny)

 1. Brak obwodnic

 2. Komunikacja zbiorowa

 3. Brak powiatowego planu zagospodarowania odpadów

 4. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków na wsi

 5. Brak sieci gazowej

 6. Ochrona dorzecza Widawy przed zanieczyszczeniem

 7. Brak miejsc postojowych na terenie powiatuSzanse (przyszłe)

 1. Lotnisko

 2. Droga szybkiego ruchu nr. 8

 3. Wykorzystanie walorów przyrodniczych na terenie powiatu dla potrzeb rozwoju rekreacji

 4. Tereny rekreacyjne

 5. Współpraca gmin w powiecieZagrożenia (przyszłe)

 1. Zagospodarowanie odpadów

 2. Brak środków finansowych na infrastrukturę technicznąMACIERZ SWOT - WAGOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Silne

%

Szanse

%

 1. Rozwinięta sieć dróg

 2. Atrakcyjne tereny mieszkalne
  i rekreacyjne

 3. Bliskość Wrocławia

 4. Walory przyrodnicze

21


12

11

9

 1. Tereny rekreacyjne

 2. Droga szybkiego ruchu

 3. Współpraca gmin w powiecie

 4. Lotnisko

17

24

7

7

Razem

53

Razem

55

Słabe

%

Zagrożenia

%

 1. Kanalizacja na wsi

 2. Brak obwodnic

 3. Sieci energetyczne i gazowe

 4. Brak powiatowego planu zagospodarowania odpadów

19

16

8


4

 1. Brak środków finansowych

 2. Zagospodarowanie odpadów

30

15

Razem

47

Razem

45Z analizy wychodzi agresywny typ dążenia strategicznego. Dominują silne czynniki związane z obecnie dobrze rozwinięta siecią dróg i szansami na jej dalszy rozwój.


2.2. Gospodarka i rynek pracy


IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Zespół Roboczy uznał, że decydujący wpływ na rozwój powiatu będą miały następujące czynniki umieszczone w macierzy SWOT, które zostały uszeregowane w następujący sposób:Silne Strony

Waga

Centralne położenie powiatu wobec dużych aglomeracji (Warszawa, Berlin, Praga).

Dobra infrastruktura telekomunikacyjna.

Dobrze rozwinięta infrastruktura szkolnictwa zawodowego i technicznego.

Tradycyjne gałęzie przemysłu stolarskiego (Twardogóra), obuwniczego (Oleśnica) i obróbki metali.

Duży rynek nieruchomości.

Duża ilość terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Wykwalifikowane kadry zawodowe sektora meblarskiego, obuwniczego i obróbki metali.

Bliskie położenie wobec regionalnego ośrodka gospodarczego Wrocławia.

Dobra sieć dróg i linii kolejowych.

Innowacyjne zakłady w branży obróbki metali.

Brak zagrożenia powodziowego.

63

29

32

33

31

36

38

53

43

41

38

Słabe Strony
Zły stan nawierzchni dróg w powiecie.

Brak dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej na terenach wiejskich.

Zbyt mała dynamika procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych.

Niski stopień siły nabywczej społeczności powiatowej.

Struktura własności nieruchomości, niesprzyjająca rozwojowi handlu i usług.

Brak kapitałów własnych podmiotów gospodarczych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Słabo rozwinięty rynek pracy na terenie powiatu.

Słaby rozwój budownictwa komunalnego i spółdzielczego.

Brak kompetencji powiatu w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego.

Wysoki stopień bezrobocia na terenie powiatu.

Brak umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród kadry zawodowej i specjalistów.

Brak spełnienia europejskich norm jakości wśród podmiotów gospodarczych.

Brak infrastruktury hotelarsko-gastronomicznej o odpowiedniej jakości.

Słaby poziom wykształcenia na terenach wiejskich.

Niska aktywność gospodarcza ludności.

51

57

45

42

42

56

54

25

52

42

62

72

53

54

51

Szanse
Wejście do Unii Europejskiej na zasadach partnerskich.

Konsolidacja powiatowych podmiotów samorządowych i gospodarczych.

Współpraca gospodarczo-kulturalna z innymi regionami europejskimi.

Pozyskanie podmiotów z kapitałem na zagospodarowanie istniejącej oferty nieruchomości.

Budowa zbiorników retencyjnych celem rozwijania oferty turystycznej.

Promocja powiatu.

25

28

22

25

19

34

Zagrożenia
Brak powiatowego zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Migracja wykwalifikowanej siły roboczej do Wrocławia.

50

50MACIERZ SWOT- WAGOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCHSilne

%

Szanse

%

1. Centralne położenie powiatu wobec dużych aglomeracji (Warszawa, Berlin, Praga)

2. Dobra infrastruktura telekomunikacyjna

3. Dobrze rozwinięta infrastruktura szkolnictwa zawodowego i technicznego

4. Tradycyjne gałęzie przemysłu stolarskiego (Twardogóra), obuwniczego (Oleśnica)
i obróbki metali

5. Duży rynek nieruchomości17

8


8


8

7


 1. Konsolidacja powiatowych
  podmiotów samorządowych
  i gospodarczych.

 2. Wejście do Unii Europejskiej na
  zasadach partnerskich.

 3. Pozyskanie podmiotów z kapitałem na zagospodarowanie istniejącej
  oferty nieruchomości.

 4. Współpraca gospodarczo-kulturalna
  z innymi regionami europejskimi

 5. Budowa zbiorników retencyjnych
  celem rozwijania oferty turystycznej


12


9


8


8


7

Razem

48

Razem

49

Słabe

%

Zagrożenia

%

1. Brak dobrze rozwiniętej infrastruktury

technicznej na terenach wiejskich

2. Zły stan nawierzchni dróg w powiecie

3. Zbyt mała dynamika procesów
restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych

4. Niski stopień siły nabywczej społeczności
powiatowej

5. Struktura własności nieruchomości, niesprzyjająca rozwojowi handlu i usług


14

10


10


9


9

1. Brak powiatowego zintegrowanego

systemu zagospodarowania odpadów
komunalnych

2. Migracja wykwalifikowanej siły roboczej do Wrocławia

50


6

Razem

52

Razem

56Z analizy wychodzi agresywny typ dążenia strategicznego. Dominują silne czynniki związane z obecnie dobrze rozwinięta siecią dróg i szansami na jej dalszy rozwój.


2.3. Rolnictwo i obszary wiejskie


IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCHSilne strony (stan obecny)

 1. Produkcja roślinna

 2. Obszary leśne

 3. Atrakcyjne tereny rekreacyjne (lasy)

 4. Dobra sieć banków

 5. Siła robocza

 6. Duże nakłady na infrastrukturę technicznąSłabe strony (stan obecny)

 1. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych

 2. Nieopłacalność gospodarstwa rolnego

 3. Słaba infrastruktura techniczna

 4. Mała ilość zakładów przetwórczych

 5. BezrobocieSzanse (przyszłe)

 1. Nowoczesne technologie

 2. Odpowiednia polityka rolna

 3. Grupy producentów rolnych

 4. Małe przedsiębiorstwa

 5. TurystykaZagrożenia (przyszłe)

 1. Brak uczciwej konkurencji

 2. Przyzwyczajenia ludności

 3. Wzrost bezrobocia

 4. Zaostrzenie norm prawnych i jakościowych dla grup producenckichMACIERZ SWOT- WAGOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCHSilne

%

Szanse

%

 1. Tereny rekreacyjne i leśne

 2. Produkcja roślinna

 3. Nakłady na infrastrukturę techniczną

 4. Siła robocza

 5. Sieć bankowa

14

12

9

5

4

 1. Odpowiednia polityka rolna

 2. Nowoczesne technologie

 3. Grupy producentów rolnych

 4. Mała przedsiębiorstwa rolne

5

11

12

8


Razem

44

Razem

56

Słabe

%

Zagrożenia

%

 1. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych

 2. Nieopłacalność produkcji rolnej

 3. Mała ilość zakładów przetwórczych

 4. Bezrobocie

 5. Słaba infrastruktura techniczna
15

17

8

9

7

 1. Brak uczciwej konkurencji

 2. Wzrost bezrobocia

 3. Zaostrzenie norm prawnych
  i jakościowych dla grup producenckich

 4. Przyzwyczajenia ludności wiejskiej

18

11

9

6

Razem

56

Razem

44Z analizy powyższej macierzy wynika, że w obecnej sytuacji powiatu w sektorze rolnym
i obszarów wiejskich przeważają słabe strony (56%) mające charakter strukturalny oraz szanse płynące z otoczenia (56%) związane z otwarciem rynku rolnego UE na polskie produkty oraz dokonującymi się procesami modernizacyjnymi sektora rolnego. Konsekwencją tego jest wskazanie przez Zespół Roboczy naprawczego typu dążenia strategicznego jako najlepszego w tym czasie.


2.4. Edukacja i kultura


IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Silne strony (stan obecny)

 1. Aprobata dla zmian

 2. Dobra kadra

 3. Bliskość ośrodka akademickiego

 4. Sieć szkół i placówek oświatowych

 5. Szkoły niepubliczneSłabe strony (stan obecny)

 1. Wadliwy system finansowania

 2. Model wychowania

 3. Wdrażanie reformy

 4. Zdekapitalizowana baza

 5. Mała ilość nauczycieli języków obcychSzanse (przyszłe)

 1. Powiatowe Centrum Edukacji Nauczycieli

 2. Wdrożenie nowych technologii informatycznych

 3. Współpraca z instytucjami Unii EuropejskiejZagrożenia (przyszłe)

 1. Zwolnienia nauczycieli

 2. Brak środków na zajęcia pozalekcyjne

 3. Degradacja ekonomiczna nauczycieli

 4. Niedostosowanie do rynku pracyMACIERZ SWOT- WAGOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Silne

%

Szanse

%

 1. Sieć szkół i placówek

 2. Dobra kadra

 3. Aprobata dla zmian

 4. Szkoły niepubliczne

 5. Bliskość ośrodka akademickiego

20

3

7

2

8

 1. Wdrożenie nowych technologii informatycznych

 2. Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej

 3. PCEN

25


23

12

Razem

50

Razem

60

Słabe

%

Zagrożenia

%

 1. Wadliwy system finansowania

 2. Zdekapitalizowana baza

 3. Wdrażanie reformy

 4. Mało nauczycieli języków obcych

 5. Model wychowania

20

11

6

10

3

 1. Zwolnienia nauczycieli

 2. Brak środków na zajęcia pozalekcyjne

 3. Degradacja ekonomiczna nauczycieli

 4. Niedostosowanie do rynku pracy

13

9

13

5

Razem

50

Razem

40

Macierz SWOT pokazuje obecne zrównoważenie silnych i słabych stron sektora edukacji
i kultury w powiecie oleśnickim. W przyszłości szanse dominują nad zagrożeniami, co pozwala przyjąć ekspansywny typ dążenia strategicznego z elementami poprawiania obecnych słabości organizacji.

2.5. Ochrona zdrowia


IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Silne strony (stan obecny)

 1. Baza lokalowa

 2. Kadra

 3. Dostępność terytorialna

 4. Współpraca z gminami
Słabe strony (stan obecny)

 1. Zły stan techniczny bazy lokalowej i wyposażenie

 2. System finansowania

 3. Postawy zachowawcze środowiska zawodowego

 4. Pomoc doraźna
Szanse (przyszłe)

 1. Rosnący rynek usług medycznych

 2. Przekształcenia własnościowe

 3. Dodatkowe źródła finansowania

 4. Zgoda dla przemian

 5. Nowoczesna profilaktyka
Zagrożenia (przyszłe)

 1. Upadłość szpitali

 2. Złe wdrożenie reformy zdrowia

 3. Nieskuteczna pomoc doraźnaMACIERZ SWOT- WAGOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCHSilne

%

Szanse

%

 1. Baza lokalowa

 2. Kadra

 3. Dostępność terytorialna

 4. Współpraca z gminami

45

30

15

10

 1. Przekształcenia własnościowe

 2. Nowoczesna profilaktyka

 3. Dodatkowe źródła finansowania

 4. Rosnący rynek usług medycznych

 5. Zgoda dla przemian

35

35

15

5

10

Razem

100

Razem

100

Słabe

%

Zagrożenia

%

 1. System finansowania

 2. Postawy zachowawcze środowiska zawodowego

 3. Zły stan techniczny bazy lokalowej
  i wyposażenie

 4. Pomoc doraźna

40

20


30


10

 1. Złe wdrożenie reformy zdrowia

 2. Upadłość szpitali

 3. Nieskuteczna pomoc doraźna

40

40

20

Razem

100

Razem

100MACIERZ SWOT- WAGOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Silne

%

Szanse

%

 1. Baza lokalowa

 2. Kadra

 3. Dostępność terytorialna

 4. Współpraca z gminami

25

15

5

3

 1. Przekształcenia własnościowe

 2. Nowoczesna profilaktyka

 3. Dodatkowe źródła finansowania

 4. Rosnący rynek usług medycznych

 5. Zgoda dla przemian

20

16

6

4

5

Razem

48

Razem

51

Słabe

%

Zagrożenia

%

 1. System finansowania

 2. Postawy zachowawcze

 3. Zły stan techniczny bazy lokalowej
  i wyposażenie

 4. Pomoc doraźna

28

6


8

10

 1. Złe wdrożenie reformy zdrowia

 2. Upadłość szpitali

 3. Nieskuteczna pomoc doraźna

26

18

5


Razem

52

Razem

49Macierz SWOT wyznacza naprawczy typ dążenia strategicznego wynikający z szans na przekształcenia własnościowe wymuszające efektywność i nowoczesną profilaktykę, a także
z obecnych słabości przede wszystkim w systemie finansowania ochrony zdrowia


2.6. Bezpieczeństwo


IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Silne strony (stan obecny)

 1. Dobrze rozwinięta sieć dróg

 2. Uwzględnienie problemu dróg w budżecie powiatu

 3. Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna

 4. Dobra organizacja współpracy pomiędzy służbami oraz służbami i samorządami

 5. Dobry poziom przygotowania kadry służb specjalistycznych

 6. Dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż PożarnaSłabe strony (stan obecny)

 1. Brak obwodnic Miasta Oleśnica, Międzybórz, Twardogóra, Bierutów powodujący występowanie szeregu zagrożeń

 2. Zły stan nawierzchni dróg: brak pobocza, chodników, wąskie drogi dojazdowe do zakładów na drogach ujętych w planie transportu toksycznych środków przemysłowych

 3. Brak małej obwodnicy Miasta Oleśnica z kierunku Bierutowa na Łódź i Wrocław

 4. Niewystarczające wyposażenie w sprzęt specjalistyczny Straży Pożarnej, Policji i Inspekcji powiatowych

 5. Brak kanalizacji i wodociągów we wsiach

 6. Niewystarczająca ilość kadry służb specjalnych

 7. Brak odpowiedniej promocji i koordynowania nowoczesnego programu edukacyjnego służb
Szanse (przyszłe)

 1. Wprowadzenie systemu monitoringu ruchu drogowego

 2. Wdrożenie systemu reagowania kryzysowego

 3. Zwiększenie udziału powiatu w podatku dochodowym
Zagrożenia (przyszłe)

 1. Zwiększenie transportu drogowego

 2. Nie zabezpieczenie środków budżetowych na wdrożenie systemu reagowania kryzysowego

 3. Wzrost dostępności do używek: narkotyków, alkoholu i papierosów w środowisku młodzieżowym

 4. Dalszy wzrost bezrobocia

POMIAROWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCHSilne

%

Szanse

%

 1. Dobra organizacja współpracy pomiędzy służbami oraz służbami i samorządami

 2. Dobry poziom przygotowania kadry służb specjalistycznych

 3. Dobrze rozwinięta sieć dróg

 4. Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna

20


22

30

28

 1. Dalsze wzmacniane współpracy pomiędzy gminami a starostwem

 2. Wdrożenie systemu reagowania kryzysowego

 3. Zwiększenie dochodów własnych powiatu tytułem zwrotu udziału
  w podatku dochodowym

 4. Wprowadzenie systemu monitoringu ruchu drogowego


20


30


20


30

Razem

100

Razem

100

Słabe

%

Zagrożenia

%

 1. Brak kanalizacji i wodociągów we wsiach

 2. Brak obwodnic powodujący szereg zagrożeń

 3. Niewystarczające wyposażenie w sprzęt specjalistyczny służb i inspekcji powiatu

 4. Zły stan nawierzchni dróg
16


35


24

25

 1. Wzrost dostępności do używek
  w środowisku młodzieżowym

 2. Nasilenie transportu drogowego

 3. Mało środków budżetowych na wdrożenie systemu reagowania kryzysowego

 4. Dalszy wzrost bezrobocia


25

25


25

25

Razem

100

Razem

100MACIERZ SWOT- WAGOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH

Silne

%

Szanse

%

 1. Dobra organizacja współpracy pomiędzy służbami oraz służbami i samorządami

 2. Dobry poziom przygotowania kadry służb specjalistycznych

 3. Dobrze rozwinięta sieć dróg

 4. Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna

9


11

19

9


 1. Dalsze wzmacniane współpracy pomiędzy gminami a starostwem

 2. Wdrożenie systemu reagowania kryzysowego

 3. Zwiększenie dochodów własnych powiatu tytułem zwrotu udziału
  w podatku dochodowym

 4. Wprowadzenie systemu monitoringu ruchu drogowego


5


23


8


10

Razem

48

Razem

46

Słabe

%

Zagrożenia

%

 1. Brak kanalizacji i wodociągów we wsiach

 2. Brak obwodnic powodujący szereg zagrożeń

 3. Niewystarczające wyposażenie
  w sprzęt specjalistyczny

 4. Zły stan nawierzchni dróg
9

19


10

14

 1. Wzrost dostępności do używek
  w środowisku młodzieżowym

 2. Zwiększenie transportu drogowego

 3. Mało środków budżetowych na wdrożenie systemu reagowania kryzysowego

 4. Dalszy wzrost bezrobocia


13

11


16

14

Razem

52

Razem

54Z analizy macierzy SWOT wynika pasywny typ dążenia strategicznego w obszarze bezpieczeństwa.

Wynika to z wielu obecnych słabości powiatu oraz wiąże się ze wzrastającymi zagrożeniami
w obszarze bezpieczeństwa.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Powiązany:

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia Rozwoju Powiatu Chełmińskiego

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego Część I

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia zrównoważonego rozwoju powiatu piaseczyńskiego

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia rozwoju turystyki powiatu choszczeńskiego

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia rozwoju s połeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia rozwoju powiatu koneckiego końskie 2001 r

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconStrategia rozwoju turystyki dla powiatu g nieźnieńskiego

Polska Sp z o o. Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego iconZintegrowana strategia rozwoju obszarów wiejskich powiatu gorlickiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom