Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej
Pobierz 30.04 Kb.
NazwaAnkieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar30.04 Kb.
TypDokumentacja
ANKIETA DLA RODZICÓW NA TEMAT WYCHOWANIA I OPIEKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która służy do zbadania jakości pracy szkoły w obszarze „Wychowanie i opieka”. Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem w okienku.

Dziękujemy.


WYCHOWANIE I OPIEKA

TAK

NIE

1. Czy Państwa zdaniem w szkole są przestrzegane prawa dziecka i prawa ucznia?2. Czy szkoła zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych?3. Czy szkoła zapewnia możliwości rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym?4. Czy działania wychowawcze szkoły uwzględniają: • wychowanie patriotyczne i obywatelskie, • wychowanie do życia w rodzinie, • edukację regionalną, • promowanie zdrowego stylu życia, • zapobieganie uzależnieniom, • przeciwdziałanie agresji ?5. Czy akceptują Państwo przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze?6. W jaki sposób biorą Państwo udział w realizacji przez szkołę zadań wychowawczych? • udział w zebraniach rodziców, • udział w realizacji wybranych godzin wychowawczych, • udział w uroczystościach szkolnych np. w apelu, • współpraca w Radzie Rodziców, • udział w organizowanych wycieczkach jako opiekun, • udział w tworzeniu i prowadzeniu części artystycznej.7. Czy Państwa zdaniem w szkole występuje problem: • narkomanii, • alkoholizmu, • nikotynizmu, • przemocy fizycznej, • przemocy psychicznej, • kradzieży, • wagarów, • wymuszeń, • ordynarnego odnoszenia się do innych?8. Czy w szkole panują otwarte i pozytywne stosunki pomiędzy: • nauczycielami i rodzicami, • nauczycielami i uczniami?9. Czy Państwa zdaniem nauczyciele udzielają uczniom rozpoczynającym naukę w szkole odpowiedniej opieki i pomocy?10. Czy szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną?11. Czy szkoła organizuje pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej?12. Czy szkoła stwarza odpowiednie warunki do rozwoju samorządnego działania uczniów?Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconAnkieta dla rodziców dzieci kandydujących do klasy w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconProgram nauczania dla II etapu edukacji : w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas IV-VI, Gdańsk 2009, sygn. 37283

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconRegulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconDorota Szlubowska nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconDorota Szlubowska nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconPoradnik dla rodziców I nauczycieli. Pokazuje skuteczne techniki dialogu z dziećmi w domu I w szkole. Radzi, jak zmotywować dzieci do nauki w szkole I samokształcenia

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconRealizowany w szkole podstawowej w dunowie, w ramach projektu „ indywidualizacja procesu nauczania I wychowania uczniów klas I-III, w szkołach podstawowych gminy świeszyno ”

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej icon„ dom, który wychowuje” Konferencja dla rodziców I wychowawców z okazji II tygodnia Wychowania

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconJak pomóc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole porady dla rodziców

Ankieta dla rodziców na temat wychowania I opieki w szkole podstawowej w niewodnicy kościelnej iconZ wychowania fizycznego dla klasy VI szkoły Podstawowej w Zbąszynku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom