Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta
Pobierz 11.88 Kb.
NazwaZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar11.88 Kb.
TypDokumentacja
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Karola Libelta

62 - 130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35

tel. (067)2683156, fax. (067)2615869

e-mail: zsp_golancz@poczta.onet.pl

www.zspgolancz.wagrowiec.pl


Podanie do szkoły dla dorosłych
Dane osobowe:

Imię i nazwisko …………………………………….……….

Data i miejsce urodzenia .……………………………………

PESEL …………………………………………………….…

Dokładny adres:

Miejscowość …………………………..…….Nr domu ……..… nr mieszkania……...……..…

Ulica ……………………..……………...Kod pocztowy i poczta …………………….………

Imiona rodziców ……………………………………………………………………...….……...

tel. domowy………………………………………………………………………………..……

Wnioskuję o przyjęcie mnie na semestr pierwszy

-zaznacz wybraną szkołę „x” lub wpisz kolejność wyboru: pierwszy, drugi, trzeci


UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (2 letnie) – system wieczorowy

(po Zasadniczej Szkole Zawodowej) ……………………………………………………..…...

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (3 letnie)- system zaoczny (po Zasadniczej Szkole Zawodowej)

  • technik rolnik ……………………………………………………………………………

SZKOŁY POLICEALNE

  • technik rolnik ( 2 lata ) – system zaoczny ......................................................................


……………………………… ……………………………… miejscowość i data czytelny podpis

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z przepisami ustawy z 1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

i członków mojej rodziny do celów związanych z rekrutacją i nauką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy.

……………………………………….

(podpis)


Kwituję odbiór dokumentów …………………… …...............................................................

Data czytelny podpis

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespóŁ szkóŁ ponadgimnazjalnych nr 3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespóŁ szkóŁ ponadgimnazjalnych nr 3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespóŁ szkóŁ ponadgimnazjalnych nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta iconZespóŁ szkóŁ ponadgimnazjalnych nr 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom