Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008
Pobierz 26.05 Kb.
NazwaSprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar26.05 Kb.
TypSprawozdanie

Załącznik nr 1 do Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczegoSprawozdanie z działalności

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym

w dniu 6 lutego 2009 roku


I Stan organizacyjny OSP

Członkowie OSPZwyczajni (czynni)HonorowiWspierającyRazem w tym kobietyNazwaKobieca Drużyna PożarniczaMDP chłopięcaMDP dziewczęcaOrkiestraZespół artystycznyZespół sportowy

Stan w dniu walnego zebrania3230354Liczba111brakbrakbrak

Przybyło w roku sprawozdawczym53---Liczba członków4126---

Ubyło w roku sprawozdawczym9----

II OSP posiada następujące drużyny i zespoły

Uwagi------

III Działalność organizacyjna


  1. W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń zarządu i 2 inne zebrania.

Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań :

6 spotkań przy przygotowaniach do gminnych i powiatowych zawodów strażackich.


2. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie zarządu:

W dniu 9 lutego 2008 r. na Walne Zebranie OSP Jarosław dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie: Prezes - Sylwester Sujecki Wiceprezes-Naczelnik - Łukasz Ostrowski

Zastępca Naczelnika - Krystian Furtak

Sekretarz - Marek Rektorek Skarbnik - Rafał Jędraszek Gospodarz - Andrzej Sujecki

Członek Zarządu - Krzysztof Kocielski

W dniu 24 października 2008 r. druh Rafał Jędraszek złożył rezygnację z funkcji skarbnika OSP Jarosław. W dniu 25 października 2008 r. uchwałą Zarządu OSP Jarosław przyjęto rezygnację druha Rafała Jędraszka, będąc od tej pory członkiem Zarządu OSP Jarosław. W związku z przyjętą przez Zarząd OSP Jarosław rezygnację druha Rafała Jędraszka z funkcji skarbnika OSP Jarosław, Zarząd OSP Jarosław dokonał wyboru na funkcją skarbnika druha Marka Rektorka pełniącego do tej pory funkcję Sekretarza OSP Jarosław. W związku z przyjętą przez druha Marka Rektorka funkcją skarbnika OSP Jarosław, Zarząd OSP Jarosław dokonał wyboru na funkcje Sekretarza OSP Jarosław druha Krzysztofa Kocielskiego, będący do tej członkiem Zarządu OSP Jarosław


Aktualny skład Zarządu OSP Jarosław to:

Prezes - Sylwester Sujecki Wiceprezes-Naczelnik - Łukasz Ostrowski

Zastępca Naczelnika - Krystian Furtak

Sekretarz – Krzysztof Kocielski Skarbnik – Marek Rektorek

Gospodarz - Andrzej Sujecki

Członek Zarządu – Rafał Jędraszek


3. Zorganizowano uroczystości:

31 maja 2008 zorganizowano dla mieszkańców wsi Jarosław imprezę okolicznościową o nazwie „Piknik Strażacki”.


Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:

Łukasz Ostrowski, Marek Rektorek, Marek Laszczowski, Justyna Szynal, Krystian Furtak, Krzysztof Kocielski, Sławomir Kocielski, Sylwester Sujecki.


IV Działalność prewencyjna:

1. Pogadanki ogółem: 3, w tym dla dzieci i młodzieży 2,


2. Inne działania prewencyjne: Naczelnik OSP Jarosław, druh Łukasz Ostrowski w dniu

8 lipca 2008 r. przeprowadził doraźną kontrolę sprawności hydrantów w miejscowości Jarosław, sporządził notatkę służbową i przekazał ją pracownikowi Urzędu Gminy Udanin Panu Krzysztofowi Kocielskiemu.


3. Prenumerata czasopisma „Strażak” – nie prenumerowano


V Działalność ratowniczo–szkoleniowa:

1. OSP w roku 2008 nie uczestniczyła w akcjach ratowniczych.


2. Udział drużyn MDP i OSP w zawodach (jakich) i zajęte miejsca:

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, Lusina 31 maja 2008 r.; MDP chłopcy (12-15 lat) – 4 miejsce, MDP chłopcy (16-17 lat) – 1 miejsce, Męska Drużyna Pożarnicza – 2 miejsce, Kobieca Drużyna Pożarnicza – 1 miejsce

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, Osiek 15 czerwiec 2008 r.; MDP chłopcy

(12-15 lat) – 4 miejsce, Kobieca Drużyna Pożarnicza – 1 miejsce.


3. W kursach szkoleniowych (jakich) uczestniczyli następujący druhowie/druhny, członkowie MDP:

Szkolenie podstawowe ratowników OSP organizowane przez PSP w Środzie Śląskiej uczestniczyli – Łukasz Ostrowski, Marek Rektorek, Marek Laszczowski oraz Justna Szynal, wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.

4. Liczba samochodów pożarniczych 1, w tym: lekkich 1, średnich _______, ciężkich ________, innych _______.


VI Sprawy gospodarcze:
1. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

zakupiony przez Urząd Gminy Udanin:

– wąż tłoczny W75 - szt. 1,

- trzewiki dowódczo-sztabowe – 1 para,

- ubranie treningowe MDP – 8 kompletów.


nieodpłatnie przekazany przez Zarząd Gminny Związku OSP RP w Udaninie:

– motopompa PO5 (niekompletna),

- hełmy strażackie – szt. 10,

- hełmy strażackie MDP – szt. 7,

- pasy strażackie MDP – szt. 9,

- prądownica uniwersalna W52 – szt. 1,

- pasy bojowe – szt. 7,

- mundury typu MORO – 4 komplety.


nieodpłatnie przekazany przez OSP Udanin

– ubranie koszarowe 4 częściowe – 2 kpl.

nieodpłatnie przekazany przez OSP Ujazd Górny

– przyczepka wężowa,

nieodpłatnie przekazany przez OSP Ujazd Dolny

– samochód strażacki marki Żuk


- lampy oświetleniowe – szt. 5


2.Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:

- wymiana wrót wejściowych do remizy wraz z malowaniem,

- zamontowanie kraty okiennej w remizie OSP (kratę podarował druh Krystian Furtak),

- malowanie ścian wewnątrz remizy OSP,

- wykonanie wieszaków na umundurowanie strażackie,

- postawiono pięć słupów przy boisku do koszykówki,

- zamontowanie na jednym ze słupów syreny alarmowej,

- zamontowanie na dwóch słupach lamp oświetleniowych,

- wykonywano prace porządkowe na placu przy remizie i świetlicy wiejskiej oraz przy boisku do koszykówki (koszenie trawy, sprzątanie śmieci),

- wykonywaną bieżącą konserwację i naprawę sprzętu pożarniczego.


3. Zdjęto ze stanu następujący sprzęt i wyposażenie:

- wąż tłoczny W52 – szt. 2

- wąż tłoczny W75 – szt. 3

(protokół komisji inwentaryzacyjnej w załączeniu)


4. W ramach prac społecznych wykonano:

- malowanie lamperii w świetlicy wiejskiej,

- pomoc przy sadzeniu drzewek na placu przy świetlicy wiejskiej oraz przy boisku do koszykówki,

- pomoc przy organizacji dożynek wiejskich (szczególne podziękowania należą się członkom MDP Jarosław, którzy licznie przybyli z samego rana oraz mocno zaangażowali się w pomoc przy jej organizacji oraz Justynie Szynal za organizację konkursu dla dzieci dotyczący przedstawienia na rysunku wsi Jarosław)

- pomoc przy organizacji dożynek powiatowo – gminnych za którą na ręce Prezesa OSP Jarosław zostały złożone podziękowania od Wójta Gminy Udanin Pani Teresy Olkiewicz.(można przeczytać podziękowanie ?)


VII Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa:


Udział członków MDP Jarosław w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w których Daniel Szynal zajął 2 miejsce a Dawid Sujecki 3 miejsce, obydwoje zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych w których wzięli udział.

Czterech członków Naszej Jednostki tj. Justyna Szynal, Marek Rektorek, Krzysztof Kocielski oraz Sławomir Kocielski wzięło udział w organizowanej przez Urząd Gminy Udanin akcji oddawania krwi.

Zorganizowano grilla dla członków MDP i OSP po zakończeniu gminnych oraz powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych.


Naczelnik OSP Gospodarz OSP Prezes OSP


_____________________ _____________________ ____________________


(podpis) (podpis) (podpis)
Wzór Druk OSP

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconSprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconSprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej ochotniczej straży pożarnej na walne zebranie sprawozdawcze/sprawozdawczo-wyborcze

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconJubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconPorozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconRys historyczny ochotniczej straży pożarnej w nakle śLĄskim

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconWymagania kwalifikacyjne dla strażAKÓw pełNIĄcych słUŻBĘ w szkole głÓwnej słUŻby pożarniczej oraz pozostałych szkołach państwowej straży pożarnej, jednostkach badawczo rozwojowych państwowej straży pożarnej I centralnym muzeum pożarnictwa

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconNa terenie gminy Parysów działa 7 jednostek osp typu „ S” Co roku w dniu św. Floriana 04 maja przypada „ Dzień Strażaka „. Dzień ten jest dniem szczególnym dla każdej jednostki ochotniczej jak I zawodowej straży pożarnej

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconUstawa z dnia 2010 r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconWZÓr analizy stanu bezpieczeństwa I higieny pracy w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008 iconSprawozdanie merytoryczne z działalności za 2008 rok

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom