I. struktura programu wychowawczego
Pobierz 426.42 Kb.
NazwaI. struktura programu wychowawczego
strona7/9
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar426.42 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

VIII. PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

W III ETAPIE EDUKACYJNYM (GIMNAZJUM I-III).Na co nauka i wykształcenie,

Jeżeli im nie towarzyszy wychowanie,

To jest wyrobienie zdrowego sądu,

Czujnego sumienia, mężnej woli

i hartu duszy.”

Jadwiga z DziałoszyńskichLekcja wychowawcza jest dla nauczyciela zwierciadłem,

w którym może dojrzeć wychowawczą prawdę o sobie”

1.Oddziaływania wychowawcze w klasie I Gimnazjum


 1. Hasło główne: Człowiek i jego emocje.

 2. Cel wychowania: Uczeń zna siebie i swoje otoczenie.

 3. Oczekiwane efekty działań wychowawczych:

A) uczeń uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować, zna i rozwija swoje zainteresowania, panuje nad własnymi emocjami, przestrzega zasad obowiązujących w grupie jest świadomy potrzeby dbania o własne zdrowie, uświadamia sobie własną tożsamość rodzinną i narodową w swojej "małej ojczyźnie", jest dumny ze swojego pochodzenia.

B) Formy i metody pracy:

 • metoda projektów + prezentacja wyników,

 • metoda dramy,

 • dyskusja,

 • spotkania, prelekcje,

 • sesja naukowa,

 • wycieczki,

 • prasówki,

 • inne, wg pomysłów wychowawców.L.p.

Hasła pośrednie

Z a d a n i a

1.

Mogę, umiem, potrafię.

1. Pomoc w odkryciu mocnych i słabych stron ucznia:

Jaki jestem?

Jaka jest moja wartość?

Czego chcę?

2.Ukazanie sposobów doskonalenia się.

 • Działanie umysłu: pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzeganie, wyobraźnia, angażowanie zmysłów...

 • Jak uczyć się efektywnie?

 • Pozytywne myślenie.

 • Poznanie i rozwój zainteresowań.

 • Wyznaczanie celu i jego realizacja.

2.

Emocje.

 1. Ukazanie różnic między emocjami pozytywnymi i negatywnymi:
  - Co czuję, gdy...?

 2. Samokontrola zachowań.

 3. Radzenie sobie ze stresem.

 4. Świadomość a dojrzałość.

 5. Zapoznanie z dziełami sztuki wyrażającymi emocje.

3.

Nie rób drugiemu co tobie niemiłe.

 1. Omówienie postaw asertywnych.

 2. Bariery komunikacyjne i sposoby ich usuwania.

 3. Znaczenie tolerancji.

 4. Zasady współżycia w grupie.

4.

Jestem sprawny i zdrowy.

 1. Co to są uzależnienia i jak się ich ustrzec?
  (papierosy, alkohol, narkotyki, kawa, praca, hazard, komputer).
  Przyczyny i skutki.

 2. Higiena pracy umysłowej i snu.

 3. Żywność i żywienie - zasady przygotowywania i przechowywania.

 4. Higiena osobista i otoczenia.

 5. Hartowanie ciała.

 6. Aktywność ruchowa.

 7. Aktywny wypoczynek, rekreacja, zainteresowania sportowe.

 8. Osoby niepełnosprawne i ich potrzeby.

 9. Zasady korzystania z pomocy służby zdrowia.

 10. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

5.

Dumny z pochodzenia.

 1. Skąd pochodzę?

 2. Czym jest dla mnie moja "mała ojczyzna"?

 3. Historia Włoch.

 4. Wybitni przedstawiciele.

 5. Zabytki przyrody i architektury.

 6. Miejsca pamięci narodowej.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

I. struktura programu wychowawczego iconTematyka obowiązkowych godzin wychowawczych dostosowanych do Programu Profilaktyki I Programu Wychowawczego Szkoły

I. struktura programu wychowawczego iconW roku szkolnym 2012/2013 w ramach programu profilaktycznego, który jest integralną częścią programu wychowawczego będą realizowane następujące zagadnienia

I. struktura programu wychowawczego icon28. Struktura programu w języku Pascal. Etapy tworzenia programu. Kod źródłowy I wynikowy. /inż. G. Górecki

I. struktura programu wychowawczego iconTematyka: Zapoznanie się ze środowiskiem turbo c, zagadnienia podstawowe, struktura programu, zmienne, wyrażenia, instrukcje warunkowe, pętla główna programu

I. struktura programu wychowawczego iconPodstawa prawna programu wychowawczego

I. struktura programu wychowawczego iconEwaluacja programu profilaktyczno wychowawczego

I. struktura programu wychowawczego iconZałożenia I charakterystyka Programu Wychowawczego

I. struktura programu wychowawczego iconAktualizacja programu wychowawczego I profilaktycznego

I. struktura programu wychowawczego iconZadania Szkolnego Programu Wychowawczego

I. struktura programu wychowawczego iconZgodnie z ewaluacją programu wychowawczego z lat ubiegłych głównym celem obecnego programu jest promocja zdrowego stylu życia (w tym profilaktyce spożywania alkoholu, palenia papierosów, przeciwdziałania otyłości, higieny psychicznej I profilaktyka agresji)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom