Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa
Pobierz 23.2 Kb.
NazwaNowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar23.2 Kb.
TypDokumentacjaNowa podstawa programowa

Stara podstawa programowaSZKOŁA PODSTAWOWA

Cele edukacyjne bez zmian

Zadania szkoły bez zmian

Nowe treści nauczania:

5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

Osiągnięcia bez zmian


Braki w treściach: (przytoczono je ze starej podstawy)

5. Ciąża, rozwój dziecka przed urodzeniem, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.GIMNAZJUM

Cele edukacyjne bez zmian

W zadaniach szkoły dodano:

9. Informowanie o możliwościach pomocy - system poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

Nowe treści nauczania:

1. Życie jako fundamentalna wartość.

2. Rodzina niepełna.

3. Zachowania asertywne.

4. Inicjacja seksualna; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem inicjacji.


5. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo.

W osiągnięciach dodano:

9. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży.
Braki w treściach:

(przytoczono je ze starej podstawy)1.Problem inicjacji seksualnej; krzywda związana z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za inicjacją w małżeństwie.


2. Prawa rządzące ludzką płodnością


3. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo.
LICEUM, TECHNIKUM I SZKOŁA ZAWODOWA

Nowe cele edukacyjne:


1. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych.

Nowe zadania szkoły:

 1. Pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej.2. Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka. Promowanie trwałych związków, których podstawą jest więź emocjonalna, efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne zrozumienie.


Nowe ujęcie treści nauczania:

 1. Problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi.

 2. Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia.

 3. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych.

 4. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksualnej.
 1. Metody wyznaczania płodności.
 1. Metody i środki antykoncepcyjne. Sposoby ich działania i zasady doboru.
 1. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.

 2. Przygotowanie do małżeństwa. Problemy wierności, zaufania i dialogu.

 3. Małżeństwo - jego fazy; trudności i konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania.

 4. Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa seksualne; możliwości zapobiegania, sposoby obrony. Informacja o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej..

 5. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profilaktyka. Możliwości uzyskiwania pomocy.

 6. Zawarcie małżeństwa, separacja, rozwód.

 7. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w Polsce.
Braki w celach:

(przytoczono ze starej podstawy)

 1. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, rodziny, dziecka, osób niepełnosprawnych, osób starych, zdrowia własnego i innych.

W zadaniach szkoły zabrakło:


1. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości. Odniesienia płciowości do wartości nadrzędnych, takich jak: poszanownie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, przyjaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzyosobowych.


2. Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka. Promowanie trwałych związków małżeńskich, opartych na miłości, wierności, uczciwości i współpracy.


Braki w treściach:

(przytoczono je ze starej podstawy)

 1. Kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

 2. Budowanie więzi (miłości) i prokreacja jako cele płciowości.

 3. Podstawy kształtowania i rozwijania więzi międzyludzkich opartych na empatii. Kryteria dojrzałej miłości. Miłość jako proces dynamiczny.

 4. Współżycie seksualne źródłem trwałych zobowiązań moralnych, psychicznych i społecznych. Następstwa przedwczesnej inicjacji seksualnej. Przedwczesne rodzicielstwo. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za inicjacją w małżeństwie.

 5. Biologia prokreacji; psychofizjologia procesów rozrodczych. Metody rozpoznawania płodności i ich skuteczność. Metoda objawowo – termiczna w wybranej wersji.
 1. Metody i środki antykoncepcyjne oraz wczesnoporonne: różnice w działaniu. Aspekt zdrowotny, psychiczny i moralny; skuteczność i skutki uboczne.

 2. Znaczenie akceptacji płodności własnej i współmałżonka dla prawidłowej więzi małżeńskiej.

 3. Wybór współmałżonka. Dialog w małżeństwie., wierność i zaufanie.
 1. Zjawisko homoseksualizmu. Przyczyny. Możliwości pomocy.
 1. Zagrożenia życia rodzinnego: Separacja. Rozwód.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconPodstawa programowa szkoła podstawowa (klasy I-III (fragmenty)

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconNowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconZajęć : ( Nowa podstawa programowa )

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconNowa podstawa programowa informacje

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconNowa podstawa programowa z fizyki

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconOpracowany zgodnie z nową podstawą programową

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconKryteria wymagań z muzyki zgodne z nową podstawą programową

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconRozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconPso geografia kl. III nowa podstawa programowa przedmiotowy

Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa szkoła podstawowa iconPlan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom