Sprawozdanie z działalności
Pobierz 54.61 Kb.
NazwaSprawozdanie z działalności
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar54.61 Kb.
TypSprawozdanie

powerpluswatermarkobject1005444
Sprawozdanie

z działalności OSP Lenarty za rok 2011


OSP Lenarty powołana została w 2003 roku ,prowadzi działalność w oparciu o statut jest zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie pod pozycją 0000168264 jako stowarzyszenie. Od 17 marca 2010r stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Jednostka posiada nadany numer NIP, Regon oraz konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Olecku. Osobami upoważnionymi do dysponowania rachunkiem bankowym w imieniu zarządu jest :

Stanisław Ciechanowicz

Jednostka liczy 40 członków oraz 10 osób MDP

 1. Pracami jednostki kieruje zarząd w składzie:


- Prezes - Stanisław Ciechanowicz

- Naczelnik - - Zbysław Konopczyński

- Sekretarz - Grzegorz Woźnicki

- Skarbnik/Gospodarz - Algiment Rutkowski

- Z-ca Naczelnika - Andrzej Osiecki 1. Komisji Rewizyjnej OSP w składzie:


- Przewodniczący - Ferdynand Grodzicki

- Sekretarz - Tomasz Skrocki

- Członek - Jarosław Domański


Zarząd OSP w 2011r odbył 4 posiedzenia zajmując się między innymi:

- analizą wyposażenia i wyszkolenie jednostki OSP,

- analizą finansową w jednostce,

- obchodami Dnia Strażaka – 2011,

- budową boksu garażowego

- zorganizowanie loterii fantowej na rzecz polskich dzieci na wileńszczyżnie.

Jednostka OSP Lenarty brała czynny udział w 20 działaniach ratowniczo- gaśniczych w tym:

- pożary - 5 ludzi 60

- działania ratownicze - 15 ludzi 80

Łącznie w działaniach ratowniczych wzięło udział 140strażaków


W działaniach ratowniczo- gaśniczych najczęściej brali udział;


Sawicki Dariusz i Jan , Konopczyński Zbysław , Rutkowski Algiment, Turowicz Damian , Turowicz Daniel , Czubak , Jackiewicz , Kornyszko Grzegorz , Ciechanowicz S, Osiecki , Domański , Skrocki i inni.

Jednostka OSP Lenarty w okresie sprawozdawczym przeprowadziła we własnym zakresie zbiórki szkoleniowe .

W okresie sprawozdawczym przeszkolono na kursach specjalistycznych:

- 3 strażaków ( Sawicki Jan ,Sawicki Dariusz , Kornyszko Grzegorz.) 1. wyszkolenie członków OSP

Lp


Nazwa OSP

Stan wyszkolenia strażaków
Strażak

Naczelnik

D-ca sekcji

Operator

Ratown. med.
stan

brak

stan

brak

stan

brak

stan

brak

stan

brak
1

Lenarty

43

20

2

2

4

-

2

2

0

6


Jednostka OSP Lenarty wyposażona jest w normatywną ilość sprzętu silnikowego, pożarniczego, ochronnego , pomocniczego jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Sprzęt jest utrzymany w należytym stanie a jego ilość jest zgodna ze stanem faktycznym.

Wyposażenie jednostki OSP


samochody i motopompy

Lp

Nazwa jednostki

Marka samochodu

Motopompy

M-800

Motopompy

NIAGARA

Motopompy

TOHATSU

1

OSP Lenarty

Magirus

Lublin

21

1


Stan techniczny samochodów;

OSP Lenarty – Lublin stan dostateczny

- Magirus rok produkcji 1979 stan dobry

Samochody znajdujące się na wyposażeniu jednostek są w pełni przydatne. Żuk A-15 rok produkcji 1986 remont 2003r stan w 2011r został wycofany z eksploatacji i skasowany Motopompy M-800 mają średnio 25 lat eksploatacji i wymagają generalnego remontu.


wyposażenie w sprzęt pożarniczy, ochronny i umundurowanie

Lp

Nazwa jednostki

Węże poż..mb w75 w-52

Uzbrojenie

osobiste

Mundury

Ochronne

UPS koszar.

Mundury

służbowe

5

OSP Lenarty

380/500

18

13 10

26wyposażenie w sprzęt specjalistyczny


Lp


Nazwa jednostki

Pilarki do

Urządzenia hydrauliczne

Zestaw do ratown.

przedmedycznego


Aparaty powietrzne

Agregaty prądotwórcze

drew

na

betonu

1

OSP Lenarty

1

1

-

1

2

1W 2011r nasza jednostka została wyposażona w następujący sprzęt i umundurowanie:

- mundury służbowe - 2 kpl.

- ubrania ochronne UPS - 2 kpl.

- zestaw PSP1 - 1 kpl.

- narzędzie ratownicze chuligan - 1 szt.

Koszty związane z utrzymaniem gotowości bojowej pokrywa w całości Gmina Olecko w 2011r wynosiły :

 • płace i pochodne 10000,00 zł

 • energia ,części , paliwo 12000,00 zł

 • remonty 5000,00 zł

 • budowa boksu garażowego 15000,00 zł

 • ekwiwalenty 4000,00 zł

 • zakup wyposażenia 7000,00 zł

Łącznie koszty wyniosły 53000,00zł

Koszty poniesione przez jednostkę OSP Lenarty wyniosły 54201,50 zł

OSP Lenarty posiada strażnicę, która spełnia określone wymogi – ogrzewany boks garażowy , wyposażoną świetlicę wraz z zapleczem.

W 2011r zostały podjęte prace przy budowie II boksu garażowego.

Obchody dnia strażaka odbyły się zgodnie z coroczną tradycją.

Jednocześnie jako stowarzyszenie w pełni realizowaliśmy zadania statutowe po przez informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi ,rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej , jednocześnie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony środowiska , oraz prowadzimy centrum internetowo – szkoleniowe z którego w ciągu roku skorzystało ponad 900 osób.

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego zorganizowała loterię fantową na rzecz polskich dzieci na wileńszczyźnie .Środki finansowe zgromadzone podczas loterii pozwoliły na zakup sprzętu RTV , kina domowego oraz zestawu do odbioru TV satelitarnej który został przekazany 23 września dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka Rejonu wileńskiego w Kowalczukach. Ponownie odwiedzieliśmy ośrodek 22.10.2011
Delegacja OSP Lenarty w osobach Stanisława Ciechanowicza, Algimenta Rutkowskiego wraz z małżonkami udała się do miejscowości Kowalczuki  ( Kalveliai ) gdzie przekazała dla Ośrodka Pomocy Kryzysowej Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego obuwie , odzież oraz słodycze zakupione przez druhów z osp. Następne spotkanie miało miejsce 21.12.2011r. wszystkie dzieci z Ośrodka Pomocy Kryzysowej Rodziny i Dziecka otrzymały prezenty, o które prosiły w listach do św. Mikołaja. Fundatorami prezentów byli członkowi OSP Lenarty i ich przyjaciele.
W podziękowaniu za podarunki dzieci przygotowały krótką część artystyczną. Cała akcję zorganizowali strażacy ochotnicy z OSP Lenarty.

Jednocześnie pragnę podkreślić ,że w 2011r nasza jednostka aktywnie uczestniczyła w życiu naszej miejscowości i gminy, w sposób chronologiczny przedstawię najważniejsze wydarzenia z 2011r.

 • 17 luty 2011r spotkanie przedstawicieli Gazety Olsztyńskiej z młodzieżą

 • 19 marzec 2011r MDP chłopców z wizytą w psp Olecko

 • 31 marzec 2011r porządkowanie cmentarza ewangielickiego

 • 02 kwiecień rozpoczęcie budowy boksu garażowego

 • 09 kwiecień 2011r Zjazd Oddziału Miejsko Gminego OSP RP w Olecku

Druh Ciechanowicz został wybrany wiceprezesem a druh Konopczyński Sekretarzem komisji rewizyjnej.

 • 07 maj 2011r obchody dnia strażaka

 • 19 maj 2011r roztrzygnięcie konkursu plastycznego” Europa w oczach dziecka”

 • 29 maj 2011r V zawody Powiatowe Jednostek OSP

 • 12 czerwiec 2011r udział w festynie rodzinnym

 • 15 czerwiec 2011r. V Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze MDP

MDP chłopców z OSP Lenarty zajeła I miejsce.

 • 13 sierpień 2011r zorganizowanie festynu dla mieszkańców Lenart

 • 20 wrzesień 2011r udział w ćwiczeniach „Możnianka 2011”

 • 23 wrzesień 2011r delegacja w Gminie Kowalczuki

 • 24 wrzesień 2011r na zaproszenie Pani Mer Samorzadu Rejonu Wileńskiego delegacja z OSP Lenarty uczestniczyła w dożynkach w Piekieliszkach na litwie.

 • 18 październik 2011r odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.Prezesem został wybrany druh Stanisław Ciechanowicz w skład komisji rewizyjnej został wybrany Algiment Rutkowski.

 • 22 październik 2011r przekazanie sprzętu

 • 04 listopad 2011r kasacja samochodu Żuk

 • 21 grudzień 2011r z wizyta w Gminie KowalczukI.

Na zakończenie pragnę podziękować dla całego Zarządu OSP oraz komisji rewizyjnej za zaangażowanie w pracach stowarzyszenia , która przyczyniła się do dalszego jej rozwoju.


Prezes Zarządu


Stanisław Ciechanowicz

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie z działalności Komisji Budżetu I Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie z prowadzonej działalności. Sprawozdanie to Komisja przedstawia w terminie 1 miesiąca od publikacji wyników rankingu współzawodnictwa

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z Działalności Emitenta)

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z Działalności Emitenta)

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie z działalnośCI

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie z działalnośCI

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności iconSprawozdanie z Działalności

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom