Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon
Pobierz 60.02 Kb.
NazwaJęzyk polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar60.02 Kb.
TypDokumentacja
Język polski

Podręcznik dla gimnazjum

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Autorki: Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska, Teresa Zawisza-Chlebowska


Informacja o koncepcji serii i rozkładzie treści nauczania


KONCEPCJA PODRĘCZNIKA

Podręcznik składa się z 3 tomów. Omawiane treści w każdym tomie podzielone są tematycznie. Treści, zarówno z zakresu nauki o języku, jak i kształcenia kulturowo-literackiego, są podporządkowane głównemu tematowi rozdziału, np. „Dom”, „Rodzina”, „Szkoła”. W każdym z rozdziałów ćwiczone są wymagane na tym poziomie nauczania umiejętności: z zakresu czytania różnych tekstów kultury, mówienia, słuchania, pisania, nauki o języku.

Każdy tom realizuje wymagane w podstawie programowej ogólne cele kształcenia.

Rozdziały zawierają moduły: „Pytania i zadania” do każdego tekstu kultury, moduły: „Ćwiczenia” do każdego zagadnienia z nauki o języku. W częściach poświęconych gramatyce liczne definicje wraz z przykładami.

Na końcu każdego tomu znajduje się Słowniczek pojęć.


SPISY TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH TOMÓW


Spis treści, tom 1


[W tym tomie realizowane są m.in. następujące treści nauczania z podstawy programowej:

I.1.1., I.1.2., I.1.4., I.3.5., I.3.6., I.2., II.1., II.2.1., II.2.2., II.3, II.4, III.1.1., III.1.2., III.1.3., III.2.8., III.2.9., III.2.10.]


1. Dom


Pierwotny stan szczęścia (Biblia. Księga Rodzaju 2, 8–25)

Mój język – mój świat – Rzeczownik

Przymierze Izraela z Bogiem (Biblia. Księga Wyjścia 2, 23–25; 3, 1–12)

Mój język – mój świat Czasownik

Szczypta ortografii

Homer, Odys i Kalipso (fragment Odysei)

Mój język – mój świat Przymiotnik

Szczypta ortografii

Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie

Józef Baran, Dom rodzinny

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)

Warsztaty pisania – widzę i opisuję Opis

Warsztaty pisania – byłem i opowiadam – Opowiadanie

Wiktor Woroszylski, Czas miłości

Mój język – mój świat

Chwila refleksji – Józef Tischner, Filozofia dramatu (fragment)


2. Rodzina


Biblia. Księga Rodzaju i Ewangelia według świętego Mateusza (fragmenty)

Jalu Kurek, Matce

Tadeusz Różewicz, Ojciec

Mój język – mój świat Rodzaje gramatyczne

Konstanty Ildefons Gałczyński, Spotkanie z matką (fragment)

Czesław Miłosz, Ojciec w bibliotece

Mój język – mój świat – Kategorie rzeczowników

Hanna Ożogowska, Moja kochana mamusia (fragment powieści Koleżanki)

Janusz Domagalik, Męska sprawa (fragment)

Józef Baran, Bajka o babciach

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Babka, Dziadek

Jan Paweł II, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (fragment orędzia)

Chwila refleksji – Beata Ostrowicka, Świat do góry nogami (fragment)


3. Szkoła


Jan Twardowski, O maluchach

Jan Twardowski, Do moich uczniów

Zbigniew Herbert, Pan od przyrody

Szczypta ortografii

Ignacy Krasicki, Bajki

Wstęp do bajek

Mądry i głupi

Pan i pies

Mysz i kot

Dewotka

Malarze

Jagnię i wilcy

Kornel Makuszyński, Sztuka podpowiadania (fragment powieści Bezgrzeszne lata)

Odrobina interpunkcji Średnik

Edmund Niziurski, Męka poety (fragment powieści Niesamowite przypadki Cymeona Maksymalnego)

Warsztaty pisania – widzę i opisuję – Streszczenie

Małgorzata Musierowicz, Znowu w szkole (fragment powieści Język Trolli)

Mój język – mój świat Tryby czasownika

Chwila refleksji – Bolesław Prus, O pożytkach z nauki płynących (fragment powieści Faraon)


4. Ja i inni


Kain i Abel (Biblia. Księga Rodzaju 4, 1–16)

Wisława Szymborska, Pochwała złego o sobie mniemania

Adam Mickiewicz, Oda do młodości (fragment)

Arystoteles, O przyjaźni (fragment Etyki nikomachejskiej)

Mój język – mój świat – Spójniki

Odrobina interpunkcji – Przecinek

Święty Paweł, Hymn o miłości

Szczypta ortografii

Adam Mickiewicz, Niepewność

Mój język – mój świat – Wykrzykniki

Odrobina interpunkcji

Sąd Salomona (Biblia. Pierwsza Księga Królewska 3, 16–28)

Jan Kochanowski, O miłości, Do Hanny

Mój język – mój świat Przyimki

Julian Tuwim, Szczęście

Mój język – mój świat Partykuły

Szczypta ortografii

Jan Twardowski, Podziękowanie

Małgorzata Musierowicz, Język Trolli (fragment)

Mój język – mój świat – Idiom

Sławomir Mrożek, Wina i kara

Mój język – mój świat Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe

Phil Bosmans, *** [Kim byłbym]

Mój język – mój świat – Liczebniki główne

Jan Twardowski, Śpieszmy się

Mój język – mój świat – Przysłówki

Chwila refleksji – Paulo Coelho, Chmura i wydma (fragment powieści Być jak płynąca rzeka)


5. Ja i świat


Stworzenie świata (Biblia. Księga Rodzaju 1, 1–31; 2, 1–4)

Mój język – mój świat Liczebniki porządkowe

Jan Kochanowski, Na lipę

Konstanty Ildefons Gałczyński, Kronika olsztyńska (fragment)

Mój język – mój świat – Liczebniki zbiorowe

Jan Strzałka, O psach, kotach i aniołach (fragment wywiadu z ks. Janem Twardowskim „Jeśli spojrzymy oczyma wiary...”)

Mój język – mój świat – Liczebniki ułamkowe

Barbara Smoleńska-Zielińska, Fryderyk Chopin i jego muzyka (fragment)

Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat

Mój język – mój świat Imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie

Odrobina interpunkcji

Barbara Rosiek, Pamiętnik narkomanki (fragmenty)

Czesław Miłosz, Dar

Mój język – mój świat – Imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne

Szczypta ortografii Pisownia imiesłowów

Chwila refleksji – Paulo Coelho, Historia pewnego ołówka (fragment powieści Być jak płynąca rzeka)


6. Moje marzenia i fantazje


Jan Parandowski, Tezeusz i Minotaur (fragment Mitologii)

Mój język – mój świat – Zaimki

Jan Parandowski, Dedal i Ikar (fragment Mitologii)

Mój język – mój świat – Wypowiedzenie, Orzeczenie

Bolesław Leśmian, Dusiołek

Mój język – mój świat – Podmiot

Mój język – mój świat – Dopełnienie

J.R.R. Tolkien, W górach i pod górami (fragment powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem)

Mój język – mój świat – Okolicznik

Leszek Kołakowski, Jak szukaliśmy Lailonii

Mój język – mój świat Przydawka

Chwila refleksji – Irving Stone, Być rzeźbiarzem (fragment powieści Udręka i ekstaza)


7. W świecie kultury


Jerzy Leon Wiśniewski, S@motność w sieci (fragmenty)

Anna Gródecka, Techniki manipulacji w tekstach reklamowych (fragmenty)


8. W świecie lektur


I pieśń religijna, i tekst poetycki – Bogurodzica

Mój język – mój świat Zdanie pojedyncze

Francuska pieśń o idealnym rycerzu – Pieśń o Rolandzie

Odrobina interpunkcji Przecinek w zdaniu pojedynczym

Mój język – mój świat – Wypowiedzenie złożone

„Są dziwy na niebie i na ziemi...” – Adam Mickiewicz, Dziady, cz. II

Mój język – mój świat – Wypowiedzenia współrzędnie złożone

Co powieść historyczna ma wspólnego z historią? – Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

„Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie” – Aleksander Fredro, Zemsta

Dlaczego lubimy kryminały? – Arthur Conan Doyle, śześć popiersi Napoleona

Baśń filozoficzna o tym, że „dorośli są naprawdę bardzo dziwni” – Antoine de Saint Exupéry, Mały Książę


Słowniczek

Źródła cytowanych utworów


Spis treści, tom 2

[W tym tomie realizowane są m.in. następujące treści nauczania z podstawy programowej:

I.1, I.2, I.3.1, I.3.5, I.3.6, I.3.7, I.3.9, II.1, II.2, II.3, II.4, III.1.1, III.1.2, III.1.3, III.1.5, III.2.4, III.2.5, III.2.6]


1. Dom

Syn marnotrawny (Biblia. Łk 15, 11-32)


Mój język – mój świat – Budowa zdania pojedynczego – powtórzenie

Następna powtórka – zdania złożone

Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty)

Maria Konopnicka, Pieśń o domu

Mój język – mój świat – Zdania podrzędnie złożone

Adam Mickiewicz, Inwokacja (fragm. Pana Tadeusza)

Mój język – mój świat – Zdania podrzędnie złożone z podrzędnym dopełnieniowym

Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka (II)

Mój język – mój świat – Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym

Cyprian Kamil Norwid, Pielgrzym


Edward Stachura, Pieśń na wyjście

Mój język – mój świat – Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym

Chwila refleksji – Jarosław Iwaszkiewicz, Notatki 1939–1945 (fragment)


2. Rodzina

Ignacy Krasicki, Żona modna


Mój język – mój świat – Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym

Sławomir Mrożek, Męczeństwo Piotra Ohey’a (fragmenty)

Mój język – mój świat – Zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym

Wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

Odrobina interpunkcji – Interpunkcja w wypowiedzeniu złożonym podrzędnie

Jan Kochanowski, Treny

Tren V

Tren VII

Tren VIII


Tren XIX albo Sen (fragmenty)

Mój język – mój świat – Trochę frazeologii

Bolesław Leśmian, Urszula Kochanowska


Mój język – mój świat – Wypowiedzenia podrzędnie złożone – podsumowanie

Władysław Broniewski, Brzoza

Władysław Broniewski, Firanka

Mój język – mój świat – Językowe mody

Chwila refleksji – Magdalena Samozwaniec, Maria i Magdalena (fragment)

Christiane F. My, dzieci z Dworca ZOO (fragment)


3. Co mogę, co muszę


Przypowieść o siewcy (Biblia. Łk 8, 4-8)

Cel i wyjaśnienie przypowieści (Biblia. Łk 8, 9-15)

Miłość bliźniego (Biblia. Łk 10, 25-29)

Miłosierny Samarytanin  (Biblia. Łk, 10, 30-37)

Mój język – mój świat – Słowotwórstwo

Józef Tischner, O odpowiedzialności (fragmenty)

Jan Kochanowski, Serce Roście

Mój język – mój świat – Budowa słowotwórcza wyrazów

Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów (fragmenty)

Mój język – mój świat

Warsztaty opowiadania – Dyskusja

Umberto Eco, Praca w weekend! Świętokradztwo (fragmenty książki Drugie zapiski na pudełku od zapałek)

Szczypta ortografii

Warsztaty pisania – widzę i opisuję – Felieton

Josif Brodski, Piosenka o Bośni

Warsztaty pisania – widzę i opisuję – List otwarty

Chwila refleksji – Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni (fragmenty)


4. Patriotyzm


Przykazania narodowe (tekst ulotki z czasów rozbiorów Polski)

Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny

Mój język – mój świat – Budowa wyrazów

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment księgi III Umizgi)

Mój język – mój świat – Wyrazy złożone

Szczypta ortografii

Juliusz Słowacki, Testament mój

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

Mój język – mój świat – Skróty

Maria Konopnicka, Rota

Chwila refleksji – Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragment)


5. Jak żyć

Jerzy Liebert, [Uczę się ciebie, człowieku]

Seneka Młodszy, O życiu szczęśliwym (fragment)


Mój język – mój świat – Skrótowce

Jan Parandowski, Prometeusz (fragmenty Mitologii)

Jan Parandowski, Syzyf (fragmenty Mitologii)

Mój język – mój świat – Zakres i treść wyrazu

Jan Twardowski, *** [Święty Franciszku...]

Księga Koheleta (Biblia. Koh 3, 1–12, 16–20)

Mój język – mój świat – Fonetyka

Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

Głoski ustne i nosowe

Głoski twarde i miękkie

Tadeusz Różewicz, List do ludożerców

Mój język – mój świat – Upodobnienia pod względem dźwięczności

Bob Dylan, Odpowie ci wiatr

Z. Herbert, Pan Cogito o kuszeniu Spinozy

Stanisław Sojka, Tolerancja


Mój język – mój świat – Uproszczenia grupy spółgłoskowej

Chwila refleksjiDesiderata


6. W świecie kultury


Kacper Fertacz, Początki kina

Bolesław Michałek, Film – sztuka w ewolucji

Konstanty Ildefons Gałczyński, Małe kina

Agata Rytel, Duże jest piękne?

Piotr Sarzyński, Sztuka klikania. Wirtualne strony kulturalne


7. W świecie lektur


Życiowy pielgrzym – Henryk Sienkiewicz, Latarnik

Młodzież w czasach zaborów – Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

Komedia charakterów – Molièr, Skąpiec

Święta cudów – Charles Dickens, Opowieść wigilijna

Walka człowieka – Ernest Hemingway Stary człowiek i morze

Pięknie umierać i pięknie żyć – A. Kamiński Kamienie na szaniec

Słowniczek


Źródła cytowanych utworów


Spis treści, tom 3


[W tym tomie realizowane są m.in. następujące treści nauczania z podstawy programowej:

I.1.1, I.1.2, I.1.10, I.2, II.2., II.2.4, II.2.10, II.3, III.1.1, III.1.2, III.1.7, III. 2.4, III.2.6, III.2.7]


1. Jak żyć?


Leszek Kołakowski, O tolerancji (fragmenty)

Mój język – mój świat – Co już wiemy o zdaniach złożonych?

Jan Twardowski, Oda do rozpaczy

Mój język – mój świat – Wypowiedzenia wielokrotnie złożone

Adam Mickiewicz, Świtezianka

Warsztaty pisania – Rozprawka

Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata

Mój język – mój świat – Jeszcze raz o wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych

Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś

Czesław Miłosz, Wiara

Czesław Miłosz, Nadzieja

Sławomir Mrożek, Lew

Odrobina interpunkcji – Interpunkcja w zdaniach wielokrotnie złożonych

Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito

Natan Tenenbaum, Modlitwa o wschodzie słońca

Mój język – mój świat – Mowa zależna i niezależna

Paulo Coelho, Alchemik (fragment)

Chwila refleksji – Isaak B. Singer, Korespondent (fragment)


2. W co wierzę – nieustanne wybory


Jan Parandowski, Dzieje rodu Labdakidów (fragment Mitologii)

Arystoteles, O tragedii (fragmenty Poetyki)

Mój język – mój świat – O nazwach miejscowych

Gabriela Pauszer-Klonowska, Dziedziczka Ludwinowa (fragmenty powieści Pani Eliza)

Mój język – mój świat – Jak odmieniać nazwy miejscowe?

Joanna Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci (fragmenty)

Szczypta ortografii

Tadeusz Różewicz, Prawa i obowiązki

Chwila refleksji – Jostein Gaarder, Człowiek skazany jest na to, by być wolnym (fragmenty książki Świat Zofii)


3. Uczucia


William Szekspir, Romeo i Julia (fragmenty)

Szczypta ortografii

Cyprian Kamil Norwid, W Weronie

Mój język – mój świat – Nazwy osobowe

Jonasz Kofta, Co to jest miłość

Mój język – mój świat – Nazwiska żon, córek, małżeństw

Bolesław Prus, Kamizelka

Mój język – mój świat – Odmiana nazwisk

Jan Parandowski, Orfeusz i Eurydyka (fragment Mitologii)

Bolesław Leśmian, W malinowym chruśniaku

Szczypta ortografii

Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa


Mój język – mój świat – Synonimy

Leopold Staff, *** (Więc można kochać...)

J. Tuwim, Przy okrągłym stole

K. Wierzyński, Usta twe mnie całują

Mój językmój świat – Antonimy

Chwila refleksji – Daniel Goleman, Po co nam emocje? (fragmenty książki Inteligencja emocjonalna)


4. Zachwyt nad życiem, przyrodą, sztuką


Wisława Szymborska, Nic dwa razy

Mój język – mój świat – Znów zapożyczenia

Leopold Staff, Wysokie drzewa

Kazimiera Iłłakowiczówna, Noc

Szczypta ortografii – Ortograficzne kłopoty z zapożyczeniami

K. Wierzyński, Match footballowy

Miron Białoszewski, „Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali” Moja niewyczerpana oda do radości

Miron Białoszewski Namuzowywanie

Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję

Mój język – mój świat – Związki frazeologiczne

Jan Twardowski, O wróblu

Jan Twardowski, Mrówko ważko biedronko

Mój język – mój świat – Związki frazeologiczne jeszcze raz

Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe: podróż siódma (fragmenty)

Mój język – mój świat – O akcencie i intonacji

Sławomir Mrożek, Wesele w Atomicach (fragmenty)

Chwila refleksji – Jan Twardowski, Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka (fragmenty)

5. W świecie kulturyW świecie kultury masowej

Prasa

Radio

Telewizja

Internet

Gatunki informacyjne

Gatunki publicystyczne


Chwila refleksji – Krzysztof Zanussi, Telewizja i my


6. W świecie lektur


Bohaterowie czasów wojny – Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego

Rywalizacja sióstr – Juliusz Słowacki, Balladyna

Konflikt tragiczny – Sofokles, Antygona

Buntownik bez powodu? – J. Salinger, Buszujący w zbożu

Czas i przestrzeń – przekraczanie granic – R. Kapuściński, Podróże z Herodotem

Być człowiekiem w czasach pogardy – Ida Fink, Odpływający ogród (wybrane opowiadanie)


Słowniczek

Źródła cytowanych utworów
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconMuzyka Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconGeografia Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconFizyka Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconHistoria Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconChemia Podręcznik do gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconPrzewodnik przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego, korzystających z podręczników "Język polski Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej. Kształcenie kulturowo-literackie oraz "Język polski Kształcenie językowe"

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconRozkład materiału nauczania języka polskiego dla klasy II zsz program nauczania. Język polski. Zsz (operon) dkos – 4015-188/02

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconJĘzyk rosyjski j. Chmielewska, K. Grabarczyk, M. Szacherska „Прогулка ” część 1- podręcznik +ćwiczenia Wydawnictwo juka historia

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconJęzyk polski. Podręcznik do kształcenia językowego – Zrozumieć słowo

Język polski Podręcznik dla gimnazjum Wydawnictwo Pedagogiczne operon iconCennik wydawnictwa operon wyd. Pedagogiczne S. C

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom