Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II
Pobierz 242.8 Kb.
NazwaChemia w pytaniach I zadaniach – klasa II
strona1/3
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar242.8 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3


Chemia w pytaniach i zadaniach – klasa II

Jesteś już w drugiej klasie. Szczerze gratuluję Ci wytrwałości i podziwiam osiągniętą wiedzę. Myślę, że możemy już podyskutować co nieco o chemii. Chyba nie zapomniałe(a)ś wszystkiego przez wakacje? Powiem ci coś, obserwowałem Twoją pracę w ubiegłym roku. Nie zawsze uważałe(a)ś na lekcji chemii. Przypomnij sobie, ile razy byłe(a)ś nieprzygotowany(a) do lekcji i chowałe(a)ś się za plecy sąsiada, by nie zostać wzięty(ą) do odpowiedzi. Uczyłe(a)ś się przeważnie tylko w przeddzień, niekiedy tuż przed lekcją. Nie pracowałe(a)ś w pierwszej klasie tak, jak Ci radziłem! Przypominam zatem – ucz się systematycznie, wytrwale, dokładnie według ułożonych pytań. Jeśli czegoś nie możesz zrozumieć – naucz się na pamięć. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Jesteś dopiero na początku drogi poznania tej trudnej, przez wieki tajemnej nauki. Jestem, by służyć Ci pomocą. W tym roku podobnie często odbywać się będą kontrole systematyczności Twojej nauki chemii. Przypominam, też, że mam prawo sprawdzenia samodzielności Twojej pracy przez odpytanie z tego co napisałe(a)ś a także do niezapowiedzianych pisemnych kontroli wiadomości. Zakres każdorazowo sprawdzanej pisemnie wiedzy jest niewielki i tak naprawdę w Twoim żargonie jest tylko kartkówką. Raczej nie proś nauczyciela o przełożenie jej! Naprawdę będzie niewiele powodów do jej odwołania. Ucz się każdej lekcji często i dokładnie a osiągniesz sukces. A więc do pracy!

Zbigniew Blacharz, nauczyciel przedmiotu
1


18 (8)

1

1H

Wodór

1,008


2He

Hel

4,003

2

13 (3)

14 (4)

15 (5)

16 (6)

17 (7)

2

3Li

Lit

6,94


4Be

Beryl

9,01

5B

Bor

10,81

6C

Węgiel

12,01

7N

Azot

14,01

8O

Tlen

15,99

9F

Fluor

18,99

10Ne

Neon

20,18

3

11Na

Sód

22,99


12Mg

Magnez

24,31

13Al

Glin

26,98

14Si

Krzem

28,09

15P

Fosfor

30,97

16S

Siarka

32,06

17Cl

Chlor

35,45

18Ar

Argon

39,95

3

...

8

9

10

11

12

4

19K

Potas

39,10


20Ca

Wapń

40,0821Sc

Skand

44,96


...

26Fe

Żelazo

55,85

27Co

Kobalt

58,93

28Ni

Nikiel

58,69

29Cu

Miedź

63,55

30Zn

Cynk

65,38

31Ga

Gal

69,72

32Ge

German

72,59

33As

Arsen

74,92

34Se

Selen

78,96

35Br

Brom

79,90

36Kr

Krypton

83,80

5

37Rb

Rubid

85,47

38Sr

Stront

87,62

39Y

Itr

88,91

...

44Ru

Ruten

101,07

45Rh

Rod

102,91

46Pd

Pallad

106,4

47Ag

Srebro

107,87

48Cd

Kadm

112,41

49In

Ind

114,82

50Sn

Cyna

118,69

51Sb

Antymon

121,75

52Te

Tellur

127,60

53I

Jod

126,90

54Xe

Ksenon

131,30

6

55Cs

Cez

132,91

56Ba

Bar

137,33

57La

Lantan

138,91

...

76Os

Osm

190,23


77Ir

Iryd

192,22

78Pt

Platyna

195,09

79Au

Złoto

196,97

80Hg

Rtęć

200,59

81Tl

Tal

204,37

82Pb

Ołów

207,2

83Bi

Bizmut

208,98

84Po

Polon

(210)

85At

Astat

(210)

86Rn

Radon

(222)

7

87Fr

Frans

(223)

88Ra

Rad

226,03

89Ac

Aktyn

(227)

...

108Hs

Has

(269)


109Mt

Meitner

(268)

110Uun

Unun­nilium

111Uuu

Unun­unium


112Uub

Unun­bium


113?

114Uuq

Unun­quadium

115?

116Uuh

Unun­hexium


117?

118Uuo

Unun­octium
1
I. Kwasy i wodorotlenki.

.
Elektrolity, nieelektrolity, wskaźniki.

 1. Podaj symbole następujących pierwiastków:

a) węgiel, miedź, tlen, wodór, ołów, żelazo, azot, magnez,
b) sód, siarka, cynk, fosfor, srebro, chlor, cyna, glin,
c) potas, rtęć, wapń, złoto, krzem, bar, chrom, mangan,
d) nikiel, platyna, bor, fluor, jod, hel, neon, argon, (+ krypton, ksenon).


 1. Podaj nazwy pierwiastków o symbolach:

a) O, Si, Ni, C, P, Na, K, Pt, c) Ag, Au, I, Fe, Pb, Cl, Ba, He,

b) S, Hg, B, H, Zn, Cu, Ca, F, d) Sn, Cr, N, Ne, Mg, Al, Mn, Ar.

 1. Co to są elektrolity?

 2. Co to są wskaźniki? Wymień najbardziej znane.

 3. Jak zmieniają się barwy fenoloftaleiny, uniwersalnego papierka wskaźnikowego i oranżu metylowego pod wpływem a) kwasów, b) zasad, c) wody destylowanej?

 4. Czy znasz inne wskaźniki? Jak one zmieniają barwę w zależności od środowiska?

 5. W jednej probówce masz wodę destylowaną, w drugiej roztwór kwasu a w trzeciej zasadę. Rozpoznaj przy pomocy danego ci przez nauczyciela wskaźnika zawartość każdej z nich.

2.1. Chlorowodór i kwas chlorowodorowy (kwas solny).

 1. Jak otrzymuje się chlorowodór? Napisz równania odpowiednich reakcji.

 2. Co to jest kwas solny? Podaj jego właściwości i zastosowanie.

 3. Dlaczego stężony kwas solny „dymi”?

 4. Oblicz masę cząsteczkową chlorowodoru.

 5. Z czego składa się cząsteczka każdego kwasu?

 6. Rozpuszczono 30 g chlorowodoru w 120 g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego kwasu?

 7. Do otrzymania 8-procentowego roztworu HCl wzięto 40 g chlorowodoru. Ile gramów kwasu otrzymano?

 8. Ile wzięto chlorowodoru a ile wody, by otrzymać 150 g 10-procentowego roztworu kwasu solnego?

 9. Rozcieńczono 100 g 24-procentowego kwasu solnego dodając: a) 100 g wody, b) 200 g wody, c) 500 g wody. Jakie jest teraz stężenie procentowe tego kwasu?

2.2. Siarkowodór i kwas siarkowodorowy.

 1. Jak otrzymuje się siarkowodór? Napisz równania odpowiednich reakcji.

 2. Podaj wzór sumaryczny i kreskowy siarkowodoru, opisz jego właściwości.

 3. W jaki sposób można otrzymać kwas siarkowodorowy?

 4. Oblicz masę cząsteczkową siarkowodoru.

 5. Dlaczego kwasy solny i siarkowodorowy są nazywane kwasami beztlenowymi?

2.3. Kwas siarkowy(VI).

 1. Skąd pochodzi nazwa kwas siarkowy(VI)?

 2. Podaj znane ci wzory kwasu siarkowego(VI); jaka jest wartościowość reszty kwasowej?

 3. Co to znaczy, że kwas siarkowy(VI) jest kwasem tlenowym?

 4. Co to są tlenki (bezwodniki) kwasowe? Co jest bezwodnikiem kwasu siarkowego(VI)?

 5. Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI).

 6. Opisz właściwości i zastosowanie kwasu siarkowego(VI).

 7. Dlaczego kwasu siarkowego(VI) „przybywa” w otwartym naczyniu?

 8. W jaki sposób należy rozcieńczać stężony H2SO4?

 9. Oblicz masę cząsteczkową H2SO4.

 10. Oblicz procentową zawartość siarki w cząsteczce H2SO4.

 11. Oblicz stężenie procentowe H2SO4, jeśli 30 g czystego kwasu jest: a) w 120 g jego roztworu,
  b) w 120 g wody?

 12. Ile gramów czystego kwasu siarkowego(VI) jest w 150 g jego 8-procentowego roztworu?

 13. Ile gramów wody trzeba dodać do 40 g 10-procentowego roztworu kwasu, aby otrzymać roztwór 8-procentowy?

 14. Zmieszano ze sobą 80 g 20-procentowego roztworu kwasu i 120 g 10-procentowego roztworu tego kwasu. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

2.4. Kwas siarkowy(IV).

 1. Skąd pochodzi nazwa kwas siarkowy(IV)?

 2. Podaj znane ci wzory kwasu siarkowego(IV); jaka jest wartościowość reszty kwasowej?

 3. Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(IV).

 4. Co to znaczy, że kwas siarkowy(IV) jest kwasem nietrwałym? (równanie reakcji rozkładu).

 5. Oblicz stosunek masowy pierwiastków chemicznych w: a) tlenku siarki(IV), b) kwasie siarkowym(IV).

 6. Oblicz masę cząsteczkową H2SO3.

 7. Oblicz procentową zawartość siarki w cząsteczce H2SO3.

2.5. Kwas azotowy(V).

! 17-min. pisemna kontrola wiedzy i umiejętności z dotychczasowego materiału !

 1. Skąd pochodzi nazwa kwas azotowy(V)?

 2. Napisz znane ci wzory kwasu azotowego(V); jaka jest wartościowość reszty kwasowej?

 3. Jaki tlenek jest tlenkiem kwasowym (bezwodnikiem) kwasu azotowego(V)?

 4. Napisz równanie reakcji otrzymywania HNO3.

 5. Omów właściwości i zastosowanie HNO3.

 6. Oblicz masę cząsteczkową HNO3.

 7. Na czym polega reakcja ksantoproteinowa?

 8. Które metale nie ulegają działaniu kwasu azotowego?

 9. Co to jest woda królewska?

 10. Wyjaśnij powstawanie tzw. kwaśnych deszczów i ich szkodliwych skutków dla człowieka.

 11. Dokończ pisanie równań reakcji: a) N2 + O2 ... NO, b) N2 + ... O2 ... NO2,
  c) S + O2 ... , d) ... SO2 + O2 ... ... , e) ... NO + O2 ... NO2,
  f) SO2 + H2O ... , g) SO3 + H2O ... , h) N2O3 + H2O ... HNO2.

2.6. Kwas węglowy.

 1. Napisz znane ci wzory kwasu węglowego; jaka jest wartościowość reszty kwasowej?

 2. Jaki tlenek jest tlenkiem kwasowym (bezwodnikiem) kwasu węglowego?

 3. Jak się otrzymuje kwas węglowy? Napisz równanie tej reakcji.

 4. Omów właściwości i zastosowanie kwasu węglowego.

 5. Co to znaczy, że kwas węglowy jest kwasem nietrwałym? (równanie reakcji rozkładu).

 6. Oblicz masę cząsteczkową kwasu węglowego.

 7. Oblicz zawartość procentową węgla w kwasie węglowym.

 8. Napisz i uzgodnij (zbilansuj) równania reakcji przedstawionych schematem:

4

C 1 CO 2 CO2 3 H2CO3 (każde równanie osobno!!!)

5

2.7. Kwas fosforowy(V).

 1. Skąd pochodzi nazwa kwas fosforowy(V)?

 2. Napisz znane ci wzory kwasu fosforowego(V); jaka jest wartościowość reszty kwasowej?

 3. Jaki tlenek jest tlenkiem kwasowym (bezwodnikiem) kwasu fosforowego(V)?

 4. Napisz równanie reakcji spalania fosforu w tlenie.

 5. Napisz równanie reakcji otrzymywania H3PO4.

 6. Omów właściwości i zastosowanie H3PO4.

 7. Oblicz masę cząsteczkową H3PO4.

 8. Oblicz zawartość procentową fosforu w H3PO4.

 9. Napisz i zbilansuj równania reakcji według następujących schematów:

a) P4 P4O10 H3PO4

b) N2 N2O5 HNO3 (każde równanie oddzielnie!!!)

c) S SO2 SO3 H2SO4

3.1. Dysocjacja jonowa (elektrolityczna) kwasów.

 1. Jakie znasz rodzaje kwasów?

 2. Wymień wspólne właściwości poznanych kwasów. Co jest przyczyną istnienia tych wspólnych właściwości?

 3. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko dysocjacji elektrolitycznej (jonowej) kwasów.

 4. Co to są jony, kationy, aniony?

 5. Jakie doświadczenie potwierdza dysocjację kwasów?

 6. Napisz i uzgodnij (zbilansuj) równania dysocjacji elektrolitycznej kwasów:

a) HCl, H2SO4, H3BO3, b) HNO3, H2SO3, H4P2O7, c) HCl, H2CO3, H3PO4.

d) HClO4, H2S, H3PO4, e) HNO2, HClO4, H3PO4.

 1. Co to są elektrolity mocne; podaj przykłady mocnych i słabych kwasów?

 2. Podaj definicję kwasów w ujęciu dysocjacji elektrolitycznej.

 3. Na czym polega dysocjacja stopniowa, podaj przykłady.

4.1. Wodorotlenek sodu.

! 17-min. pisemna kontrola wiedzy i umiejętności z tematów od 2.5. do 3.1 !

 1. Z czego składa się cząsteczka każdego wodorotlenku?

 2. Podaj znane ci wzory wodorotlenku sodu.

 3. Podaj popularne nazwy wodorotlenku sodu.

 4. Napisz równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu.

 5. Opisz właściwości wodorotlenku sodu.

 6. Co to znaczy, że roztwór wodny NaOH jest zasadą?

 7. Oblicz masę cząsteczkową wodorotlenku sodu.

 8. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego z rozpuszczenia 30 g NaOH w 270 g wody.

4.2. Wodorotlenek potasu.

 1. Podaj znane wzory wodorotlenku potasu.

 2. Napisz równania reakcji otrzymywania wodorotlenku potasu.

 3. Opisz właściwości wodorotlenku potasu.

 4. Wyjaśnij, dlaczego KOH ma podobne właściwości do NaOH.

 5. Oblicz masę cząsteczkową wodorotlenku potasu.

 6. Oblicz procentową zawartość potasu w KOH.

 7. Oblicz, ile trzeba wziąć gramów wody a ile wodorotlenku potasu, aby otrzymać 120 g
  20-procentowego roztworu.

 8. Napisz i uzgodnij równania reakcji przedstawione schematem (każde równanie osobno!!!):

K 1 K2O 2 KOH

3

4.3. Wodorotlenek wapnia.

 1. Podaj znane ci wzory wodorotlenku wapnia.

 2. Jak można otrzymać wodorotlenek wapnia; napisz odpowiednie równania reakcji?

 3. Omów właściwości wodorotlenku wapnia.

 4. Oblicz masę cząsteczkową wodorotlenku wapnia.

 5. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w cząsteczce wodorotlenku wapnia.

 6. Wyjaśnij pojęcia: wapno palone, wapno gaszone, mleko wapienne, woda wapienna.

 7. Jaki charakter chemiczny ma woda wapienna?

4.4. Inne wodorotlenki.

 1. Podaj wzory sumaryczne i strukturalne następujących wodorotlenków:

a) magnezu, glinu, ołowiu(IV), c) baru, ołowiu(II), żelaza(III),

b) żelaza(II), cyny(IV), miedzi(I), d) cynku, chromu(II), bizmutu(III).

 1. Jak można otrzymać większość nierozpuszczalnych wodorotlenków? Podaj przykład
  w postaci odpowiedniego równania reakcji.

 2. Dlaczego nierozpuszczalne w wodzie wodorotlenki nie barwią fenoloftaleiny?

 3. Dokończ i uzgodnij (zbilansuj) równania reakcji otrzymywania wodorotlenków:

a) FeCl2 + NaOH h) MgCl2 + NaOH

b) AlI3 + KOH i) AlCl3 + KOH

c) SnCl2 + Ba(OH)2 j) ZnCl2 + Ca(OH)2

d) AlCl3 + Ca(OH)2 k) PbCl2 + KOH

e) FeBr3 + NaOH l) CuCl2 + NaOH

f) CuCl2 + KOH m) PbCl4 + Ca(OH)2

g) SnCl4 + NaOH n) CrI3 + Ba(OH)2

4.5. i 5. Dysocjacja jonowa (elektrolityczna) zasad.

! 17-min. pisemna kontrola wiedzy i umiejętności z tematów od 4.1. do 4.4. !

 1. Co to są zasady? Podaj nazwy i napisz wzory znanych zasad.

 2. Czy każdy wodorotlenek jest zasadą?

 3. Napisz wzór zasady amonowej i równanie reakcji prowadzącej do jej otrzymania.

 4. Podaj przykłady nierozpuszczalnych wodorotlenków (tabela rozpuszczalności soli i zasad).

 5. Ułóż i zbilansuj równania reakcji przedstawionych schematem (każde równanie osobno!!!):

a) Na Na2O NaOH Al(OH)3

b) K K2O KOH Fe(OH)2

c) Ca CaO Ca(OH)2 Zn(OH)2

d) Ba BaO Ba(OH)2 Cr(OH)3

 1. Jakie są cechy wspólne wszystkich zasad?

 2. Na jaki kolor barwią zasady znane ci wskaźniki?

 3. Na czym polega dysocjacja jonowa zasad?

 4. W jaki sposób doświadczalnie potwierdzić fakt dysocjacji zasad?

 5. Napisz i uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej zasad:

a) NaOH, Ba(OH)2, b) NaOH, Mg(OH)2, c) NH3·H2O , Ca(OH)2, d) KOH, Ca(OH)2,
e) NH3·H2O, Ba(OH)2, f) KOH, Mg(OH)2.

 1. Podaj definicję zasad w ujęciu dysocjacji elektrolitycznej.
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconChemia w pytaniach I zadaniach – klasa II

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconChemia w pytaniach I zadaniach – klasa I

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconChemia w pytaniach I zadaniach – klasa III

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconWymagania edukacyjne, chemia, klasa 1

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconWymagania edukacyjne, chemia, klasa 2

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconWymagania na oceny chemia klasa I

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconPlan wynikowy chemia klasa III

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconPrzedmiotowy System Ocenianai Chemia Klasa I

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconChemia klasa I wymagania programowe na poszczególne oceny

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa II iconChemia klasa II wymagania programowe na poszczególne oceny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom