Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu
Pobierz 95.43 Kb.
NazwaDoświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar95.43 Kb.
TypDokumentacja
Rozsypanka


 1. Potnij kartkę wzdłuż przerywanych linii.

 2. Otrzymane karteczki przyklej w odpowiednich miejscach na karcie pracy 1.
tlen

antropogenicznych

pożary lasów

woda

tlen

produkcja przemysłowa

tlenek węgla(IV)

naturalnych

obieg

proces fotosyntezy

tlenek węgla(IV)

transport

tlen

tlenek węgla(IV)

oddychanie

rozkład
Karta pracy 1

Jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma tlenek węgla(IV)?Wykonajcie doświadczenia, uzupełnijcie obserwacje i sformułujcie wnioski. Podczas pracy ze sprzętem laboratoryjnym należy zachować szczególną ostrożność.


Doświadczenie 1. Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu
Obserwacje: ……………………….……………………………………

……………………………………………….……………..……………

Wniosek: …….……………………………..……………………….......

……………………………………………….……………..……………

Zapamiętaj! Woda wapienna jest odczynnikiem umożliwiającym wykrycie obecności tlenku węgla(IV) w badanych gazach. Jest to reakcja charakterystyczna dla tlenku węgla(IV).


Doświadczenie 2. Otrzymywanie i identyfikacja tlenku węgla(IV)
Obserwacje: ……………………….……………………………………

……………………………………………….……………..…………

Wniosek: …….……………………………..……………………….......

……………………………………………….……………..…………

Zapamiętaj! Mętnienie wody wapiennej świadczy o obecności tlenku węgla(IV).


Doświadczenie 3. Badanie właściwości fizycznych tlenku węgla(IV)
Obserwacje: ……………………….……………………………………

……………………………………………….……………..…………

Wniosek: …….……………………………..……………………….......

……………………………………………….……………..…………Właściwości fizyczne tlenku węgla(IV)

stan skupienia ……………………

gęstość ……………………………………………….

barwa …………………………….

rozpuszczalność w wodzie …………………………….

Jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma tlenek węgla(IV)?


Wykonajcie doświadczenia, uzupełnijcie obserwacje i sformułujcie wniosek. Podczas pracy ze sprzętem laboratoryjnym należy zachować szczególną ostrożność.


Doświadczenie 1. Badanie właściwości chemicznych tlenku węgla(IV)
Dwie probówki napełnij tlenkiem węgla(IV), stosując zestaw laboratoryjny z doświadczenia 2. (karta pracy 2. Grupa A). Do probówki 1. włóż palące się łuczywo, a do probówki 2. – płonący magnez.

Obserwacje: ……………………….………….………………………….……

……………………………………………….………..……….…..……..……

Wniosek: …….……………………………..…..…………….……………......

……………………………………………………….……………..…….……

Właściwości chemiczne tlenku węgla(IV)

………………………………………………….

.…………………………………………………..….

…….…………………………………………….

………………….……………………………..…….

Podczas doświadczenia zaszła reakcja chemiczna, której przebieg przedstawia zapis słowny:


tlenek węgla(IV) + magnez → węgiel + tlenek magnezu


 • Czerwonym kolorem podkreśl pierwiastki chemiczne, a zielonym – związki chemiczne.

 • Napisz schemat przeprowadzonej reakcji wymiany, używając pojęć: związek chemiczny, pierwiastek chemiczny.

……………………………………………………………………………………………………………….


1. Podaj typ reakcji. Zaznacz substrat. Produkt, pierwiastek, związek chemiczny.

tlenek żelaza(II) + węgiel  żelazo + tlenek węgla(IV)

tlenek rtęci(II)  rtęć + tlen

cynk + tlen  tlenek cynku

tlenek miedzi(II) + węgiel  tlenek węgla(IV) + miedź

węgiel + tlen  tlenek węgla(IV)

węgiel + tlenek ołowiu(II)  ołów + tlenek węgla(IV)


2. Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji wymiany.

tlenek miedzi(II) + ……………………….  …………………… + tlenek węgla(IV)

tlenek węgla(IV) + ………………………  tlenek wapnia + węgiel

magnez + …………………………………  tlenek magnezu + ………………………..

tlenek miedzi(II) + wodór  tlenek wodoru + ………………………………………….

……………………….. + …………………………….  tlenek magnezu + glin

Jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma tlenek węgla(IV)?1. Do usunięcia tlenku azotu(II) z gazów spalinowych można zastosować dwie metody.

metoda I. tlenek azotu(II) + tlenek węgla(II)  azot + tlenek węgla(IV)

metoda II. tlenek azotu(II) azot + tlen

 • Określ typ reakcji chemicznych w obydwu metodach.

metoda I. reakcja ………………… metoda II. reakcja …………………………………..…….

 • Wyjaśnij, która z metod jest korzystniejsza pod względem wpływu na środowisko przyrodnicze. ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..……

2 . Wskaż te zapisy przebiegu reakcji chemicznych, w których tlenek węgla(IV) jest substratem oraz te, w których jest produktem.

 1. wodorotlenek sodu + tlenek węgla(IV)  węglan sodu + woda

 2. tlenek węgla(IV) + woda glukoza + tlen + energia

 3. węgiel + tlen  tlenek węgla(IV)

 4. węglan sodu + kwas solny  chlorek sodu + tlenek węgla(IV) + woda

 5. m
  drożdże
  etan + tlen  tlenek węgla(IV) + woda

 6. glukoza → etanol + tlenek węgla(IV)

Tlenek węgla(IV) jest produktem w zapisach: …………………….………………………………… .

Tlenek węgla(IV) jest substratem w zapisach: ……………………………………………….……… .

 1. Powietrze zawiera około 0,04% tlenku węgla(IV). Wiedząc, że gęstość tego gazu wynosi 1,96 , oblicz masę tlenku węgla(IV) w sali lekcyjnej o wymiarach 4 m  6 m  3 m.Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconWęglan wapnia ogrzewany w wysokiej temperaturze ulega rozkładowi do tlenku wapnia I tlenku węgla (IV). Ile moli tlenku wapnia powstanie podczas rozkładu 1 kg

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconW jakim stosunku masowym łączy się wodór z tlenem w wodzie, siarka z tlenem w tlenku siarki VI, węgiel z tlenem w tlenku węgla IV

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconAktualna sytuacja na światowych rynkach węgla kamiennego Produkcja I zużycie węgla na świecie

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconRola węgla kamiennego I węgla brunatnego w krajowym I światowym bilansie paliw dla produkcji energii elektrycznej

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconTlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla I substancji, które w swym składzie węgiel posiadają

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconWĘgiel, tlenek węgla, dwutlenek węgla

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconWĘgiel, tlenek węgla, dwutlenek węgla

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconK. Oblicz wartość energii odpowiadającą 1 kg masy oraz ilość węgla, którą należałoby spalić, aby otrzymać równoważną jej ilość ciepła. Ciepło spalania węgla wynosi 3

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconJerzy Masełko WĘgiel, tlenek węgla, dwutlenek węgla węgiel

Doświadczenie Wykrywanie tlenku węgla(IV) w wydychanym powietrzu iconCZ. I. Charakterystyka węgla brunatnego rozdział Geneza I właściwości węgla brunatnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom