9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie
Pobierz 121.81 Kb.
Nazwa9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie
strona5/6
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar121.81 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

9.6.2 Utlenianie


Utlenianie alkoholi 1o i 2o

Alkohole 1o i 2o są podane na utlenianie. Z alkoholi 2o powstają ketony, a z 1o kwasy karboksylowe, jeżeli jednak utlenianie prowadzi się w odpowiednich warunkach to z alkoholi 1o można otrzymać aldehydy. Z kwasów karboksylowych, aldehydów czy ketonów w reakcjach redukcji powstają odpowiednie alkohole. Alkohole 3o utleniają się do nadtlenków.
Utleniacze: K2Cr2O7, Na2Cr2O7, CrO3, KMnO4, HNO3, O2/kat.

Aldehydy utleniają się łatwiej do kwasu niż alkohole do aldehydów, dlatego też powyższa metoda syntezy aldehydów nadaje się jedynie do otrzymywania aldehydów lotnych, tzn. takich, które w warunkach reakcji zaraz po powstaniu łatwo i szybko są usuwane ze środowiska utleniającego. Aldehydy, jak wiemy mają niższą temperaturę wrzenia niż odpowiadające im alkohole, dlatego utrzymując temperaturę reakcji powyżej temperatury wrzenia aldehydu, można go łatwo oddestylować w miarę postępu reakcji i uchronić przed utlenieniem do kwasu.
Oznaką postępu reakcji utleniania za pomocą dichromianów jest zmiana barwy z pomarańczowej (Cr2O72-) na niebiesko-zieloną (Cr3+). W reakcjach prowadzących do otrzymywania aldehydów utleniacza dodaje się stopniowo tak, żeby nie było go w nadmiarze.
Roztwór chlorochromianu pirydyny (PCC) – C5H6NCrO3Cl – w dichlorometanie jest dogodnym czynnikiem utleniającym alkohole 1o do aldehydów. Ma zastosowanie głównie laboratoryjne, w przemyśle jest za drogi. W przemysłowych procesach utlenieniach najczęściej stosuje się powietrze lub tlen gazowy.
Mechanizm reakcji
Reakcja biegnie poprzez utworzenie odpowiedniego estru i eliminację anionu chromianu (IV).
Tritlenek chromu (CrO3) w wodnym roztworze kwasu siarkowego, nazywany odczynnikiem Jonesa służy do utleniania alkoholi 1o do kwasów karboksylowych.
Najlepszym sposobem na otrzymywanie aldehydów z alkoholi 1o jest metoda Swerna, polegająca na utlenieniu alkoholu za pomocą dimetylosulfotlenku w obecności chlorku oksalilu i rozbudowanej aminy 3o, np. trietyloaminy.
Reakcja utleniania alkoholi 2o nie sprawia większych trudności, ponieważ zwykle zatrzymuje się na etapie ketonu.
Pod wpływem silnych utleniaczy i w drastycznych warunkach ketony też ulegają utlenieniu, przy czym następuje destrukcja cząsteczki.
W przemyśle, kwas adypinowy otrzymuje się na dużą skalę poprzez utlenianie powietrzem cykloheksanolu lub cykloheksanonu.


Utlenianie vic-dioli

Diole wicynalne pod wpływem kwasu nadjodowego lub tetraoctanu ołowiu ulegają specyficznemu utlenieniu z rozerwaniem wiązania pomiędzy atomami węgla, przy których znajdowały się grupy hydroksylowe. Powstają przy tym związki karbonylowealdehydy lub ketony – w zależności od rzędowości atomów węgla.1-fenylo-2-metylopropano-1,2-diol benzaldehyd aceton

Mechanizm reakcji

Reakcja biegnie poprzez cykliczny ester, który ulega rozpadowi.

Diole wicynalne mogą w ten sposób być utlenione jedynie wówczas, kiedy obie grupy hydroksylowe są ułożone wzajemnie w sposób cis-. trans-Dihydroksydekalina jest niewrażliwa na działanie kwasu nadjodowego czy tetraoctanu ołowiu.1   2   3   4   5   6

Powiązany:

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon8. w ę g L o w o d o r y a r o m a t y c z n e areny aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2010. 02. 1 Wprowadzenie

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon10. e t e r y aleksander Kołodziejczyk Gdańsk 2012. 10. 1 Wprowadzenie

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon26. a m I n o k w a s y I p e p t y d y aleksander Kołodziejczyk 2009 styczeń aminokwasy 26. 1 Wprowadzenie

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon25. c u k r y (sacharydy) Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka Gdańsk 2012. 09. 26. 1 Wprowadzenie

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon20. a m I n y alifatyczne 21. Aminy aromatyczne aleksander Kołodziejczyk 2009. wrzesień 20. 1 Wprowadzenie

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon12. f e n o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. Fenolami

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon6. a L k I n y aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Budowa elektronowa potrójnego wiązania

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon2. a L k a n y a. Kołodziejczyk Gdańsk 2011. 1 Wprowadzenie

9. a L k o h o L e aleksander Kołodziejczyk 2011. 1 Wprowadzenie icon12. f e n o L e aleksander Kołodziejczyk 2010. 02. Fenolami

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom