Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności
Pobierz 10.18 Kb.
NazwaPromieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar10.18 Kb.
TypDokumentacja
Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej

- wpływ małych dawek na zdrowie ludności


mgr inż. Krzysztof Wojciech Fornalski

Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Świerku


Problem promieniowania jonizującego pochodzącego od elektrowni jądrowych stanowi jeden z głównych tematów w dyskusji na temat bezpieczeństwa tego typu siłowni. W wielu debatach pojawiają się niejednokrotnie niesprawdzone informacje budząc nieuzasadniony strach.


Sercem każdej elektrowni jądrowej jest reaktor jądrowy. Jak każde urządzenie zawierające radioizotopy, także reaktor emituje promieniowanie jonizujące. Mając na uwadze ten fakt należy w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo radiologiczne pracownikom oraz mieszkańcom okolicznych terenów.

Elektrownie jądrowe pracują w wielu miejscach na świecie od ponad pół wieku. Przez ten okres dziesiątki tysięcy pracowników oraz miliony mieszkańców narażonych było na działanie promieniowania jonizującego. Dzięki takiej liczbie ludzi oraz kilkudziesięciu latach badań udało się jednoznacznie stwierdzić, iż bezpośrednie sąsiedztwo elektrowni jądrowej nie wpływa na ryzyko zachorowania na jakiekolwiek schorzenia [1]. Badania przeprowadzano przez długi okres czasu we wszystkich lokalizacjach elektrowni jądrowych [2]. Co więcej, część badań wskazuje, iż ryzyko zachorowania na raka wśród pracowników przemysłu jądrowego jest niższa niż dla ogółu ludności [3][4][5].

Aby zdać sobie sprawę na jakie ryzyko narażeni są mieszkańcy okolic siłowni jądrowej, wystarczy obliczyć jakiej dawce są poddani. Otóż aby otrzymać dawkę równą jednemu przeciętnemu zdjęciu rentgenowskiemu (~1 mSv), należałoby mieszkać przy ogrodzeniu elektrowni przez 1000 lat [1]. Dużo większe dawki otrzymujemy mieszkając okazjonalnie w górach czy podróżując raz do roku samolotem [2].

Analizując dokładnie temat narażenia ludności na promieniowanie jonizujące nie sposób wykluczyć sytuacji awaryjnych. Na szczęście pożary elektrowni, podobne do czarnobylskiego, są dzisiaj praktycznie niemożliwe [1], niemniej jednak każde urządzenie może potencjalnie ulec nawet błahej awarii. Szczęśliwe każda elektrownia posiada olbrzymią liczbę zabezpieczeń, które tłumią wszelkie niebezpieczeństwo w zarodku. Ponadto okolice każdej elektrowni jądrowej są całodobowo monitorowane, a mieszkańcy chronieni przez wyspecjalizowane służby [6]. Także wbrew obiegowym opiniom poziom promieniowania w rejonie Czarnobyla nie odbiega dzisiaj od średniej światowej, a ludzie mogą mieszkać na większości zamkniętej strefy [7].

Mimo tak dokładnych i wiarygodnych danych co jakiś czas docierają do opinii publicznej informacje na temat wzrostu zachorowalności na nowotwory w okolicach zakładów jądrowych. Jako klasyczne przykłady podaje się wzrost ilości białaczek w okolicy zakładów przerobu wypalonego paliwa w angielskim Sellafield oraz w okolicy niemieckiej elektrowni jądrowej w Krummel. Po dokładnym zbadaniu okazało się, iż w pierwszym przypadku zaobserwowano pewną anomalię genetyczną, która była już obecna na tym terenie w czasie II wojny światowej i wcześniej (kiedy zakładów jądrowych jeszcze nie było). W przypadku Krummel odpowiedzialnymi za podwyższoną zachorowalność na białaczki są skażenia metalami ciężkimi pochodzące ze zniszczonej w czasie II wojny światowej pobliskiej fabryki amunicji [1].


Podstawowym pytaniem padającym przy przytaczaniu wszystkich wyżej wymienionych badań jest dlaczego nie obserwuje się wzrostu zachorowalności przy działaniu niskich dawek promieniowania. Otóż odpowiedź wydaje się prosta – dotychczasowe myślenie ludzi w dziedzinie narażenia radiacyjnego opiera się o starą hipotezę liniowego bezprogowego wzrostu ryzyka wraz z dawką [6]. Ostatnimi laty ukazało się tysiące prac naukowych, które pokazują, iż ta hipoteza nie sprawdza się dla dawek niskich (poniżej 200 mSv) [4][5]. Okazuje się, iż istnieje granica (tzw. próg), poniżej którego promieniowanie nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi. Co więcej, w niektórych przypadkach niskie dawki promieniowania mogą działać pozytywnie (hipoteza tzw. hormezy radiacyjnej [4]), jednakże jak do tej pory nie udało się tego efektu jednoznacznie potwierdzić dla ludzi, jedynie wśród niektórych gatunków roślin i zwierząt [5].

W wielu miejscach na świecie poziom naturalnego tła promieniowania jest dużo wyższy niż średni, niekiedy nawet o dwa rzędy wielkości. Wymienić tu należy chociażby Ramsar w Iranie, Gurapari w Brazylii, Xianijang w Chinach, a w Europie francuski Masyw Centralny, Finlandię czy polskie Sudety [2][5]. W żadnym z tych miejsc nie zaobserwowano wzrostu zachorowalności na jakiekolwiek schorzenia mimo, iż w wielu przypadkach ludzie otrzymują dawki zdecydowanie większe od mieszkańców rejonu Czarnobyla [7]. Odpowiedzialna za ten efekt jest tak zwana odpowiedź adaptacyjna, która powoduje wzrost możliwości samoregeneracyjnych łańcucha DNA po wystymulowaniu niskimi dawkami promieniowania jonizującego [4][5].

Mimo, iż nie wszyscy naukowcy są zgodni co do idei działania odpowiedzi adaptacyjnej, jedno jest pewne – promieniowanie jonizujące pochodzące od działającej elektrowni jądrowej jest tak małe, że nie ma możliwości wpłynięcia w jakikolwiek sposób na zdrowie mieszkających w okolicy ludzi.


Literatura:

[1] doc. inż. Andrzej Strupczewski, „Nie bójmy się energetyki jądrowej!”, 2010

[2] raport UNSCEAR 2000, Sources and Effects of Ionizing Radiation, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, pp. 1220. United Nations (ONZ)

[3] K.W. Fornalski, L. Dobrzyński, 'Efekt Zdrowego Pracownika w przemyśle jądrowym', Biuletyn PAA Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, 3 (77), 2009, pp. 46-52

[4] T. D. Luckey, “Radiation Hormesis Overview”, RSO Magazine 8, p. 22-39, 2008

[5] Charles L. Sanders, “Radiation Hormesis and the Linear-No-Threshold Assumption”, Heidelberg 2010

[6] Wade Allison, “Radiation and reason”, York, 2009

[7] K.W. Fornalski, 'Jakie jest promieniowanie w Czarnobylu - pomiary w czasie pobytu w dniach 9-13.IV.2008 r.', wydane wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie głównej IEA

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconW polsce potrzeba elektrowni jądrowej Podsumowanie konferencji „Potrzeby I uwarunkowania budowy elektrowni jądrowych w Polsce”

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconOdpady promieniotwórcze w Elektrowni Jądrowej

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconInformacja prasowa warszawa, 25 listopada 2011 r. Pge ogłasza potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej w Polsce

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconBadanie wolnoobrotowej prądnicy przeznaczonej do małych elektrowni wiatrowych

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconBadania środowiska, badania lokalizacji oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń I uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez pge ej 1 sp z o o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 mw ”

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconWPŁyw ruchu na zdrowie

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconPromieniowanie słoneczne podstawowe pojęcia I jednostki: promieniowanie słOŃCA

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconPromieniowanie jonizujące jest to promieniowanie kospurkularne albo elektromagnetyczne

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconWPŁyw palenia na zdrowie człowieka

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej wpływ małych dawek na zdrowie ludności iconReferat wpływ aktywności ruchowej na zdrowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom