Cele operacyjne
Pobierz 21.09 Kb.
NazwaCele operacyjne
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar21.09 Kb.
TypDokumentacja
Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości o wodzie i roztworach

wodnych.


Cele operacyjne:


Uczeń powinien wiedzieć i umieć:

 • wyjaśnić znaczenie pojęć poznanych w tym dziale

 • wyjaśnić, dla jakich substancji i dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem

 • wskazać czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania

 • rozdzielić na składniki roztwory właściwe i zawiesiny

 • korzystać z wykresu rozpuszczalności substancji

 • dokonywać obliczeń związanych ze stężeniem procentowym roztworów

 • otrzymać roztwór nasycony danej substancji z nienasyconego i odwrotnie

 • sporządzać roztwory o określonym stężeniu

 • przeprowadzać krystalizację substancji


Czas trwania: dwie jednostki lekcyjne


Metody:

 • praktyczna – konkurs chemiczny
Środki dydaktyczne:

 • płyta CD – ROM do podręcznika ,, Chemia dla gimnazjum, część 1” ( wydawnictwo

,, Nowa Era”)

 • karty pracy ucznia

 • papier samokopiujący

 • foliogram


Przebieg lekcji:


1. Część nawiązująca:

 1. sformułowanie tematu lekcji i określenie jej celów

 2. czynności organizacyjne

 • podział na grupy

 • rozdanie kart pracy

 • zasady konkursu

2. Część właściwa:

 1. rozwiązywanie zadań według karty pracy

b) sprawdzenie poprawności wyników przez uczniów i nauczyciela

3. Część podsumowująca:

 1. podsumowanie wyników konkursu, ocena pracy uczniów

 2. udzielenie wskazówek, które treści nauczania wymagają jeszcze utrwalenia

 3. przeprowadzenie ewaluacji lekcji metodą tarczy strzeleckiejKARTA PRACY UCZNIA 1. Uzupełnij podany schemat nazwami procesów fizycznych zachodzących podczas zmiany

stanów skupienia wody ( str. 15 ).

 1. Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, jak nazywa się cząsteczka posiadająca biegun dodatni

i biegun ujemny ( str.6 ).

 1. Podziel mieszaniny na te, które możesz rozdzielić przez sedymentację oraz te, które

możesz rozdzielić przez krystalizację ( str. 7 ).

 1. Wskaż, która z mieszanin jest roztworem, a która zawiesiną ( str. 8 ).

 2. Na podstawie wykresu uporządkuj podane związki według malejącej rozpuszczalności

w temperaturze 50 º C ( str. 11 ).

 1. W jaki sposób można przyspieszyć rozpuszczanie dużego kryształu siarczanu (VI )

miedzi ( II ) ? ( str. 16, zad.3 ).

 1. Wybierz czynniki, które mają wpływ na rozpuszczalność substancji ( str. 18, zad.5 ).

 2. Na podstawie poniższego wykresu oblicz, ile gramów chlorku rtęci ( II ) wykrystalizuje

z 200 g wody po ochłodzeniu roztworu nasyconego z 60 º C do 10 º C ( str. 19 ).

 1. 20 g cukru rozpuszczono w 80 g wody. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

 2. Zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5%. Ile kg soli pozostanie po odparowaniu

300 kg wody morskiej?

 1. Do 400 g 20% roztworu soli dodano 100 g wody. Jakie jest stężenie procentowe

powstałego roztworu.


NUMER ZADANIA

LICZBA PUNKTÓW


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Suma:KARTA EWALUACJI


W
IEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
ZAANGAŻOWANIE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE ATMOSFERA


Opracowanie: Alicja Patoka

Nauczyciel chemii

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Cele operacyjne iconCele operacyjne

Cele operacyjne iconAsertywność – sposób na agresję? Cele operacyjne

Cele operacyjne iconVi cele operacyjne I formy ich realizacji

Cele operacyjne iconCele operacyjne lekcji (wiadomości I umiejętności ucznia)

Cele operacyjne iconTemat dnia: Mieszkańcy łąki Cele operacyjne

Cele operacyjne iconCele operacyjne lekcji (wiadomości I umiejętności ucznia)

Cele operacyjne iconTemat: Następstwa ruchu obiegowego Ziemi Cele operacyjne

Cele operacyjne iconCzy możliwy jest dialog pokoleń? Cele operacyjne

Cele operacyjne iconSystemy operacyjne I sieci komputerowe Szczegółowe cele kształcenia

Cele operacyjne iconSieciowe systemy operacyjne: Microsoft Windows Server I Novell Cele

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom