Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów
Pobierz 110.01 Kb.
NazwaNormy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów
strona1/3
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar110.01 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Temat: Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk

pracy z komputerami oraz sklepów


Monika Wilkowska

Gr II


Najważniejszym elementem fizycznego środowiska zarówno pracy, nauki, życia itp. jest jakość oświetlenia, gdyż odgrywa ona doniosłą rolę we wszystkich w/w procesach.

Aby działalność organów wzroku mogła być prawidłowo wykorzystywana, oświetlenie otoczenia musi odpowiadać określonym wymaganiom wyznaczonym cechami fizjologicznymi narządu wzroku oraz rodzajem pracy.

Oświetlenie można podzielić na naturalne i sztuczne oraz ogólne, miejscowe i złożone. Najwięcej zalet posiada oświetlenie naturalne, co wynika z samej jego istoty. Natężenie światła naturalnego zależy od pory roku, dnia, stanu pogody. Można w pewnym stopniu regulować wielkość natężenia światła naturalnego w pomieszczeniach jednak zabiegi takie są zbyt kosztowne i nie zawsze przynoszą zamierzone efekt. Z tych, między innymi względów stosowane jest w szerokiej skali oświetlenie sztuczne. Najważniejszymi warunkami stosowania światła sztucznego jest zbliżenie go w maksymalnym stopniu do cech światła naturalnego oraz niedopuszczenie do zbytniej jaskrawości źródeł światła.


Do zasad oświetlenia otoczenia miejsc pracy, nauki, wypoczynku itp. można zaliczyć:

 • Maksymalne wykorzystywanie oświetlenia naturalnego,

 • Przystosowanie oświetlenia do rodzaju wykonywanej pracy, czynności,

 • Wybór odpowiedniego typu źródeł światła sztucznego,

 • Równomierne oświetlenie całego miejsca pracy,

 • Stosowanie urządzeń rozpraszających światło,

 • Ustalenie natężenia źródła światła w zależności od wielkości pomieszczenia i rodzaju wykonywanej pracy,

 • Dobór urządzeń oświetlających ze względu na bezpieczeństwo pracy,

 • Odpowiedni dobór barw na stanowisku i pomieszczeniu pracy, nauki,

 • Odpowiednie zaprojektowanie rozmieszczenia źródeł światła.


Trzymanie się tych zasad gwarantuje, że światło na stanowisku pracy i w jego otoczeniu wpływa bezpośrednio na szybkość i pewność widzenia oraz przejrzyście określa, w jaki sposób widzimy formy, sylwetki, barwę i właściwości powierzchni podmiotów tam

występujących. Praca wzrokowa jest wówczas optymalna, a na stanowisku pracy oraz w pomieszczeniu, w którym się ono znajduje występuje wygoda widzenia.

Wystąpienie wygody widzenia zależy od czynników określających cechy ilościowe i jakościowe oświetlenia oraz wrażliwości osobniczej.


Zasady oświetlenia dzielone są na trzy podstawowe grupy:

 • Zasady fizjologiczne

 • Zasady estetyczne

 • Zasady ekonomiczne

Najważniejszymi, z punktu widzenia narządu wzroku, są zasady fizjologiczne.


Oświetlenie dzienne jak i elektryczne powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, czynności i wymaganej dokładności oraz spełniać wymagania Polskiej Normy. Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne określa PN-71/B-02380 oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym mają zastosowanie PN-84/E-02033.

Polskie Normy opisują elementy warunkujące jakość widzenia, i tak na właściwe oświetlenie miejsca pracy składają się następujące czynniki :

 • dostateczne natężenie światła,

 • wystarczająca równomierność oświetlenia,

 • prawidłowy rozkład cieni,

 • tętnienie światła,

 • właściwa barwa światła,

 • stałość strumienia świetlnego,

 • niedopuszczenie do olśnień.


Obok natężenia oświetlenia stanowisk pracy w wielu przypadkach bardzo ważna jest barwa. Badania wykazują, jak duży wpływ mają niewłaściwe zastosowanie barw i oświetlenia na zaburzenia wzroku. Odpowiednie zastosowanie barw i oświetlenia dodatnio wpływa na psychikę człowieka i jego samopoczucie. Stosowanie określonych barw pozwala na wzmocnienie oświetlenia, wywołanie odpowiednich wrażeń estetycznych, ułatwia utrzymanie czystości i bezpieczeństwa pracy itp. Barwy dobrze odbijające strumień światła zwiększają zwykle wydajność pracy i zmniejszają zużycie energii elektrycznej.


W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Charakterystyka oświetlenia stanowisk pracy światłem naturalnym musi uwzględniać:

 • zmienność w czasie natężenia światła naturalnego;

 • nieregularność zmian natężenia światła;

 • wpływ warunków eksploatacji obiektu na natężenie światła.

Natężenie oświetlenia naturalnego we wnętrzu budynku jest funkcją natężenia oświetlenia na zewnątrz budynku, a to ulega ciągłym zmianom, zależnie od pory dnia i roku oraz od warunków atmosferycznych. Wobec tak dużych zmian natężenia oświetlenia naturalnego, przyjęto, że miernikiem natężenia oświetlenia dziennego wnętrza jest stosunek natężenia oświetlenia w danym punkcie bądź średniego w całym pomieszczeniu do równoczesnego natężenia na zewnątrz na otwartej płaszczyźnie poziomej. Współczynnik ten jest stały i nie zależy od wahań natężenia oświetlenia. Rozkład współczynników oświetlenia dziennego we wnętrzach jest zróżnicowany i zależy od warunków pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych.


Tabela 1
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconUpoważnienie Rady Ministrów do ustalania liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych oraz Ministra Obrony Narodowej do określenia nazw stanowisk służbowych

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconWymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconKryteria udzielania podmiotom prowadzącym działalnośĆ gospodarczą refundacji z funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconWymiar etatu: 1; Liczba stanowisk pracy: 1; Adres urzędu: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconWymagania kwalifikacyjne dla stanowisk urzędniczych w urzędach pracy wymienionych w części II ww rozporządzenia określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia I instytucjach rynku pracy /Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconErgonomia stanowisk pracy Kod ects

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconErgonomiczna ocena stanowisk pracy bibliotekarzy zut

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconZasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconAlgorytm szacowania zmian ilości sklepów, zmian na rynku pracy w handlu w wyniku

Normy oświetleniowe sal wykładowych, biur, stanowisk pracy z komputerami oraz sklepów iconNazwa klubu oraz numery sal I budynków, gdzie odbywać będą się warsztaty zostaną podane do wiadomości zgłaszających uczestników najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom