Elektrochemia
Pobierz 270.11 Kb.
NazwaElektrochemia
strona3/4
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar270.11 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4
 1. Hydrolizę kationową obrazuje równanie:

A. Fe3+ + 2H2O Fe(OH)2+ + 2H+

Na2O + H2O 2Na+ + 2OH-

SO32- + H2O HSO3- + OH-

SO3 + H2O 2H+ + SO42-

OGNIWA

 1. Siła elektromotoryczna ogniwa jest równa:

A. różnicy potencjałów panującej na biegunach ogniwa, gdy obwód jest zamknięty

B. różnicy potencjałów panującej na biegunach ogniwa, gdy obwód jest otwarty

C. różnicy spadków napięcia w oporze wewnętrznym i zewnętrznym

D. spadkowi napięcia na sumie oporów wewnętrznych

 1. SEM ogniwa galwanicznego jest:

A. zależna od rodzaju elektrolitu i od rodzaju metali stanowiących elektrody

B. tym większa, im większe natężenie prądu płynącego przez ogniwo

C. równa spadkowi potencjału na oporze wewnętrznym ogniwa

D. zależna od oporów: wewnętrznego i zewnętrznego

 1. Poniższy wzór podający zależność pomiędzy potencjałem półogniwa a aktywnością formy zredukowanej (ared) i utlenionej (autl) układu redoks:

E = E0 + log

Gdzie E0 – potencjał normalny układu redoks, znany jest jako wzór:

A. Volty

B. Leclanche’go

C. Nersta

D. Faraday’a

 1. Wartość potencjału elektrody cynkowej w roztworze jonów Zn2+ o stężeniu 0,01 mol/dm3 jest równa:

A. 0,7V

B. 0,82V

C. 0,76V

D. 0,64V

 1. Siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z następujących półogniw: Zn|Zn2+ ( 1 molowy roztwór) i Au|Au3+ (1 molowy roztwór) w temperaturze 25OC jest równa:

A. 0,66V

B. 2,18V

C. –2,18V

D. –0,66V

 1. Siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa zbudowanego z elektrody żelaznej zanurzonej w roztworze FeSO4 o stężeniu 1 mol/dm3 i elektrody ołowianej zanurzonej w roztworze Pb(NO3)2 o stężeniu 1 mol/dm3 wynosi:

A. –0,31V

B. –0,44V

C. –0,57V

D. +0,31V

 1. Zbudowano ogniwo ołowiowo-kadmowe. Jakie jest stężenie jonów Cd2+ jeśli stężenie jonów Pb2+ jest równe 0,01M a SEM ogniwa w temperaturze 250 wynosi 0,299V?

A. 0,1M

B. 0,01M

C. 1M

D. 0,001M

 1. Po zanurzeniu płytki cynkowej i miedzianej w wodnym roztworze kwasu siarkowego i połączenia ich przewodnikiem, w pracującym ogniwie zachodzą następujące reakcje:
  Anoda: A(-)

  Katoda: K(+)

  A.

  ZnZn2++2e

  2H++2eH2

  B.

  CuCu2+2e

  Cu2+ +2eCu

  C.

  ZnZn2++2e

  Zn2+SO42-ZnSO4

  D.

  CuCu2+2e

  Cu2++SO42-CuSO4

  E.

  ZnZn2++2e

  Zn2++2eZn

 2. Badając własności ołowiu i cynku, studenci wykonali następujące doświadczenie: płytki cynkową i ołowianą zanurzone w roztworze H2SO4, połączyli przewodami z woltomierzem i obserwowali zachowanie się wskazówki miernika. Studenci wali to doświadczenie w celu:

A. sprawdzenia względnej aktywności chemicznej ołowiu i cynku

B. sprawdzenia, czy ołów i cynk wypiera wodór z kwasu siarkowego

C. przeprowadzenia elektrolizy wodnego roztworu kwasu siarkowego

D. ustalenia potencjałów normalnych ołowiu i cynku

 1. Siła elektromotoryczna tego ogniwa (z zad. 1373):

A. jest stała, niezależna ani od natężenia prądu, ani od oporu wewnętrznego ogniwa

B. malałaby w miarę wzrostu natężenia prądu w obwodzie

C. wzrastałaby w miarę wzrostu oporu wewnętrznego ogniwa

D. wzrastałaby, gdyby zlikwidować przegrodę

 1. Podczas pracy ogniwa przedstawionego na rysunku, na elektrodach zachodzą procesy:Sn Fe

Elektroda dodatnia

Elektroda ujemna

A.

FeFe2++2e-

Sn2++2e-Sn

B.

Sn2++2e-Sn

FeFe2++2e-

C.

Fe2++2e-Fe

SnSn2++2e-

D

SnSn2++2e-

Fe2++2e-Fe
1   2   3   4

Powiązany:

Elektrochemia iconMetale I elektrochemia

Elektrochemia iconElektrochemia – powtórzenie

Elektrochemia iconS08 Elektrochemia

Elektrochemia iconElektrochemia Zbudowano ogniwo o schemacie: Pb│Pb

Elektrochemia iconElektrochemia jako dziedzina nauki

Elektrochemia iconNazwa przedmiotu: Elektrochemia Ciała Stałego Nazwa angielska: Solid State Electrochemistry

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom