Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1
Pobierz 12.03 Kb.
NazwaZ działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar12.03 Kb.
TypDokumentacja
ZADANIA Z CHEMII DLA UCZNIÓW KLAS I

PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANU


Z DZIAŁU- „SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY”


ZAD.1 Podaj nazwy trzech pierwiastków chemicznych i trzech związków chemicznych.

ZAD.2 Określ właściwości fizyczne miedzi.

ZAD.3 Określ właściwości chemiczne wodoru.

ZAD.4 Podaj trzy procesy chemiczne i trzy zjawiska fizyczne.

ZAD.5 Jakie czynności wykonasz, aby rozdzielić mieszaninę siarki i cukru?

Wskazówka: wykorzystaj do rozdzielenia wodę!

ZAD.6 Napisz po jednym przykładzie reakcji: analizy, syntezy i wymiany.

ZAD.7 W trzech nieopisanych probówkach znajdują się trzy różne gazy: tlen, azot i dwutlenek węgla. Napisz, jakie czynności wykonasz, aby rozróżnić te gazy, czyli określić, w jakiej probówce znajduje się każdy z tych gazów.

Wskazówka: Najpierw należy do każdej probówki przyłożyć zapaloną zapałkę – zastanów się co się stanie! Potem można zidentyfikować i odróżnić azot od dwutlenku węgla np. za pomocą reakcji charakterystycznej dwutlenku węgla (z wodą wapienną )- masz tę reakcję opisaną w zeszycie.

ZAD.8 Oblicz masę azotu znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 3m- 5m- 3m. Przyjmij gęstość azotu = 1,15kg/m3, a jego zawartość w powietrzu = 78%.

Wskazówka: Najpierw należy obliczyć objętość powietrza, mnożąc wszystkie wymiary, następnie obliczyć procentową zawartość azotu i mnożąc jego zawartość przez gęstość policzyć masę azotu.


ROZWIĄŻ WSZYSTKIE ZADANIA PRZED SPRAWDZIANEM ( NIE CZEKAJ DO OSTATNIEGO DNIA, MASZ NA TO CAŁY TYDZIEŃ), NIE ZAPOMNIJ PRZYNIEŚĆ ZESZYTU NA LEKCJĘ I PAMIĘTAJ O KALKULATORZE.


JEŻELI BĘDZIESZ MIAŁ KŁOPOTY Z ROZWIĄZANIEM ZADAŃ, ZGŁOŚ SIĘ DO NAUCZYCIELA CHEMII.


ZADANIA Z CHEMII DLA UCZNIÓW KLAS III


PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANU Z CHEMII NIEORGANICZNEJ


Zad.1 Oblicz stosunek wagowy fosforu do tlenu w trójtlenku fosforu.

Zad.2 Który z wymienionych tlenków o wzorze ogólnym MO2 zawiera procentowo

najwięcej tlenu

a)CO2 b)SiO2 c)NO2 d)SO2

Zad.3 W ilu gramach tlenku arsenu (V) znajduje się 24g tlenu?

Wskazówka: obliczenia należy wykonać na podstawie wzoru sumarycznego.

Zad.4 Jakie będzie stężenie procentowe roztworu, jeżeli w 1l wody rozpuści się 250g cukru?

Zad.5 Jaka jest zawartość procentowa tlenu w dimerze tlenku fosforu(V) ?

Zad.6 Napisz i opisz równanie redukcji tlenku z zadania 5 za pomocą węgla. Zaznacz procesy utleniania i redukcji oraz utleniacz i reduktor.

Zad.7* Oblicz jaką ilość siarki należy utlenić, aby wyprodukować z niej taką ilość

trójtlenku siarki, która wystarczy do produkcji 1kg kwasu siarkowego(VI).

Wskazówka: Zacznij zadanie od końca tzn. najpierw policz z reakcji, ile potrzeba SO3, aby otrzymać 1kg H2SO4, a następnie ile siarki trzeba utlenić, aby powstała potrzebna ilość SO3 ( ta , która wyjdzie we wcześniejszym działaniu).

Zad.8* Na zajęciach kółka chemicznego uczniowie przeprowadzali reakcję zobojętniania.

Do roztworu wodorotlenku sodu dodali fenoloftaleinę, a następnie wkraplali


rozcieńczony roztwór kwasu węglowego. Punkt zobojętnienia uzyskali

w momencie odbarwienia wskaźnika. Zapisz równanie przeprowadzonej reakcji i oblicz , ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia roztworu zawierającego 10g NaOH.

Wskazówka: Napisz najpierw równanie reakcji zobojętniania wodorotlenku sodu kwasem węglowym ( pamiętaj o współczynnikach) i nanieś na reakcji dane i szukane.

(W zeszycie masz wiele zadań tego typu).

Zad.9 Znajdź pierwiastki na podstawie podanej charakterystyki:

  1. w jego jądrze znajduje się 15 protonów,

  2. na jego wszystkich orbitach krąży 12 elektronów,

  3. jego masa atomowa wynosi 80u,

  4. leży on w trzecim okresie i drugiej grupie układu okresowego,

  5. na jego czwartej powłoce krążą 2 elektrony walencyjne,

  6. ma następującą konfigurację elektronową: K2L8M8N1

Zad.10 Ile gramów azotanu sodu należy rozpuścić w 375g wody o temperaturze 20oC, aby otrzymać roztwór nasycony? (skorzystaj z wykresu rozpuszczalności).


ZAD.11 Oblicz, korzystając z wykresu rozpuszczalności, czy po rozpuszczeniu 140g KI w 50g wody o temperaturze 15oC powstanie roztwór nasycony.


ROZWIĄŻ WSZYSTKIE ZADANIA PRZED SPRAWDZIANEM ( NIE CZEKAJ DO OSTATNIEGO DNIA), NIE ZAPOMNIJ PRZYNIEŚĆ ZESZYTU NA LEKCJĘ I PAMIĘTAJ O KALKULATORZE.


JEŻELI BĘDZIESZ MIAŁ KŁOPOTY Z ROZWIĄZANIEM ZADAŃ, ZGŁOŚ SIĘ DO NAUCZYCIELA CHEMII.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconReakcje chemiczne –sa to przemiany podczas Których powstają nowe substancje chemiczne Katalizator

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconSubstancje chemiczne I ich przemiany

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconDział "substancje chemiczne I ich przemiany"

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconSubstancje chemiczne I ich przemiany wybierz 1 prawidłową odpowiedź. Test I

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconSzczegółowy rozkład materiału Część I dział Substancje chemiczne I ich przemiany

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconEgzamin I substancje chemiczne I ich przemiany. Zestaw 1 Zad. 1 Ciało fizyczne a substancja

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconSubstancje chemiczne sprawdzian

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconSubstancje chemiczne sprawdzian. Grupa. 2

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconMateriały I procesy technologiczne I substancje chemiczne w zakładzie pracy

Z działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1 iconBiologia wymagania programowe na poszczególne oceny z Biologii, kl. 2 gimnazjum I. Substancje I ich przemiany

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom