Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze
Pobierz 46.18 Kb.
NazwaPrzygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar46.18 Kb.
TypDokumentacjaINSTRUKCJA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym Cm2 i objętości Vr2. Miareczkowanie.

 1. Cel ćwiczenia: Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze.

 2. Zakres materiału: Roztwory, stężenia roztworów, przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów o różnych stężeniach, reakcje zobojętnienia, alkacymetria.

 3. Opis wykonania ćwiczenia.

Etap 1. Sporządzić Vr2……………….. ml roztworu. ………………… (…………………) o stężeniu Cm2……….. mol/l metodą rozcieńczenia roztworu o wyższym stężeniu. W tym celu należy za pomocą pipety odmierzyć odpowiednią (obliczoną wcześniej) objętość Vr1 o stężeniu Cm1…………… mol/l …………, przenieść do kolby miarowej o pojemności ………….. ml, a następnie rozcieńczyć wodą destylowaną do żądanej objętości Vr2……………… ml (do kreski).

Etap 2 Otrzymaną do badań próbę badanego roztworu rozcieńczamy wodą destylowaną w kolbie miarowej o pojemności 50 cm3 do kreski i mieszamy dokładnie. Następnie przenosimy pipetą 10 cm3 tego roztworu do kolby stożkowej, dodajemy ok. 50 cm3 wody destylowanej oraz 1-2 krople wskaźnika i miareczkujemy otrzymanym w I etapie roztworem (titrant) do zmiany barwy wskaźnika.

 1. Szkło i sprzęt:

Do etapu I

  1. kolba miarowa o pojemności 50 lub 100 cm3,

  2. pipeta z podziałką o pojemności 10 cm3,

  3. butelka z korkiem o pojemności 100 cm3,

  4. tryskawka.

Do etapu II

 1. kolba stożkowa o pojemności 250 cm3,

 2. pipeta o pojemności 10 cm3,

 3. kolba miarowa o pojemności 50 cm3,

 4. zlewka o pojemności 250 cm3

 5. mieszadło,

 6. biureta,

 7. lejek.

 1. Odczynniki i roztwory:

Do etapu I

  1. wyjściowy kwas lub zasada o znanym stężeniu procentowym Cp1 lub molowym Cm1 oraz gęstości dr1,

  2. Woda destylowana.Do etapu II

 1. roztwór kwasu solnego 0,1 m HCl,

 2. roztwór wodorotlenku sodu 0,1 m NaOH,

 3. roztwór oranżu metylowego (wskaźnik),

 4. roztwór fenoloftaleiny (wskaźnik),

 5. woda destylowana.

 1. Kolejność wykonywanych czynności:

  1. Obliczyć objętość Vr1 roztworu wyjściowego, którą należy odmierzyć pipetą i przenieść do kolby miarowej, aby po rozcieńczeniu wodą destylowaną otrzymać roztwór o stężeniu molowym Cm2.

  2. Odmierzyć pipetą miarową obliczoną objętość roztworu wyjściowego Vr1.

  3. Przenieść ten roztwór do kolby miarowej, uzupełnić woda do kreski i wymieszać. Sporządzony roztwór podpisać i zachować do następnego ćwiczenia.

  4. Otrzymaną do badań próbkę rozcieńczamy wodą destylowaną w kolbie miarowej o pojemności 50 cm3 do kreski.

  5. Przenieść pipetą 10 cm3 tak otrzymanego roztworu do kolby stożkowej, dodajemy ok. 50 cm3 wody destylowanej oraz 1-2 krople wskaźnika i miareczkujemy otrzymanym w I etapie roztworem do zmiany barwy wskaźnika.

  6. Oblicz na podstawie objętości titranta w punkcie równoważnikowym i stechiometrii stężenie badanego roztworu.

 2. Sprawozdanie

  1. Opis kolejności wykonywanych czynności z podaniem wartości stężeń i objętości.

  2. Obliczenie stężenia molowego otrzymanego roztworu.

  3. Wyprowadzenie wzoru na Vr1

  4. Obliczenie stężenia badanego roztworu

  5. Wnioski i uwagi końcowe.

 3. Zestawy pytań

  1. W wyniku jakich procesów powstają roztwory.

  2. Zdefiniuj pojęcie stężenia procentowego.

  3. Zdefiniuj pojęcie stężenia molowego.

  4. W jaki sposób możemy obliczyć masę molową cząsteczki.

  5. Oblicz ile moli NaOH znajduję się w 80 g NaOH.

  6. Jaką masę ma 5 moli NaCl.

  7. Ilu molowy jest roztwór NaCl w wodzie, kiedy jego stężenie procentowe wynosi 30 %. Gęstość dr = 1,2 g/cm3.

  8. Ilu molowy jest roztwór HCl w wodzie, kiedy jego stężenie procentowe wynosi 10 %. Gęstość dr = 1,1 g/cm3.

  9. Z jakimi substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia możemy spotkać się w laboratorium chemicznym – podaj przykłady.

  10. Opisz zasady stosowania wskaźników.

  11. Na przykładzie reakcji chemicznej Ca(OH)2 + HCl  zdefiniuj pojęcie ilości stechiometryczne.

Literatura:

Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna. PWN, Warszawa 2001.

Strona internetowa o adresie https://www.kk.jgora.pl/~gronostaj/

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconĆwiczenie 3 A) Sporządzanie roztworu o określonym stężeniu procentowym (z naważki) I pomiar jego gęstości

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconSprządzanie roztworów o określonym stęŻeniu częŚĆ teoretyczna

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconĆwiczenie 2 a sporządzanie roztworów o określonym stężeniu z wykorzystaniem wody I innych rozpuszczalników

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze icon1 Jak przygotować 500 cm3 roztworu kwasu solnego o stęzeniu 0,2 mol / dm3 majac do dyspozycji 37% hcl o gęstości 1,19 g /cm3?

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconEpidemia masowe zachorowanie w określonym czasie na określonym obszarze

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconWywiad, rozmowa kierowana z badanym I z jego partnerką

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconII. oznaczenie postępowania postępowanie oznaczone jest jako sko-323-1/1/2010 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconPrzygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania)

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconNazwa chemiczna składnika

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu molowym. Oznaczenie składnika w badanym roztworze iconBadanie symetrii składnika resztowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom