Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010
Pobierz 10.05 Kb.
NazwaKryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar10.05 Kb.
TypDokumentacja
Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim

z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010


Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi samodzielnie:
■ Współpracować w grupie i znać zasady komunikowania się.
■ Określać stan pogody i opisywać elementarne zjawiska przyrodnicze.
■ Obserwować i określać zmiany zachodzące w różnych porach roku.
■ Umieć wyjaśnić pojęcie widnokrąg.
■ Wyznaczyć główne kierunki świata według słońca.
■ Odczytać poprawnie wybrane znaki na planie i mapie.
■ Wskazać na mapie swoją miejscowość i region.
■ Określić położenie i krajobraz swojej miejscowości.
■ Znać ukształtowanie powierzchni - formy terenu, zbiorniki wodne. *
■ Wymienić bogactwa naturalne najbliższej okolicy.
■ Wymienić miejsca, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla swojej miejscowości.
■ Wymienić obiekty chronione, zabytki, pomniki przyrody.
■ Określić miejsca wypoczynku mieszkańców.
■ Znać kulturę i tradycję miejscowości.
■ Umieć wyjaśnić pojęcie zdrowia, a także choroby jako zakłócenia stanu zdrowia.
■ Przestrzegać higienę osobistą i otoczenia.
■ Wymienić podstawowe czynności człowieka - odżywianie, oddychanie, ruch.
■ Wymienić podstawowe składniki pokarmowe i znać ich znaczenie.
■ Dbać o higienę przygotowywania i spożywania posiłków.
■ Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na przyrodę.
■ Wymienić najczęściej spotykane choroby zakaźne i pasożytnicze, znać przyczyny, drogi zakażenia, objawy, zapobieganie i zwalczanie.

Na ocenę dobrą uczeń potrafi z minimalną pomocą nauczyciela:
■ Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.
■ Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy
■ Współpracować w grupie i znać zasady komunikowania się.
■ Określać stan pogody i opisywać elementarne zjawiska przyrodnicze.
■ Obserwować i określać zmiany zachodzące w różnych porach roku.
■ Umieć wyjaśnić pojęcie widnokrąg.
■ Wyznaczyć główne kierunki świata według słońca.
■ Odczytać poprawnie wybrane znaki na planie i mapie.
■ Wskazać na mapie swoją miejscowość i region.
■ Określić położenie i krajobraz swojej miejscowości.
■ Znać ukształtowanie powierzchni - formy terenu, zbiorniki wodne.
■ Wymienić bogactwa naturalne najbliższej okolicy.
■ Wymienić miejsca, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla swojej miejscowości.
■ Wymienić obiekty chronione, zabytki, pomniki przyrody.
■ Określić miejsca wypoczynku mieszkańców.
■ Znać kulturę i tradycję miejscowości.
■ Umieć wyjaśnić pojęcie zdrowia, a także choroby jako zakłócenia stanu zdrowia.
■ Przestrzegać higienę osobistą i otoczenia.
■ Wymienić podstawowe czynności człowieka - odżywianie, oddychanie, ruch.
■ Wymienić podstawowe składniki pokarmowe i znać ich znaczenie.
■ Dbać o higienę przygotowywania i spożywania posiłków.
■ Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na przyrodę.
■ Wymienić najczęściej spotykane choroby zakaźne i pasożytnicze, znać przyczyny, drogi zakażenia, objawy, zapobieganie i zwalczanie.

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi z dużą pomocą nauczyciela:
■ Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.
■ Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy.
■ Współpracować w grupie i znać zasady komunikowania się.
■ Określać stan pogody i opisywać elementarne zjawiska przyrodnicze.
■ Obserwować i określać zmiany zachodzące w różnych porach roku.
■ Umieć wyjaśnić pojęcie widnokrąg.
■ Wyznaczyć główne kierunki świata według słońca.
■ Odczytać poprawnie wybrane znaki na planie i mapie.
■ Wskazać na mapie swoją miejscowość i region.
■ Określić położenie i krajobraz swojej miejscowości.
■ Znać ukształtowanie powierzchni - formy terenu, zbiorniki wodne.
■ Wymienić bogactwa naturalne najbliższej okolicy.
■ Wymienić miejsca, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla swojej miejscowości.
■ Wymienić obiekty chronione, zabytki, pomniki przyrody.
■ Określić miejsca wypoczynku mieszkańców.
■ Znać kulturę i tradycję miejscowości.
■ Umieć wyjaśnić pojęcie zdrowia, a także choroby jako zakłócenia stanu zdrowia.
■ Przestrzegać higienę osobistą i otoczenia.
■ Wymienić podstawowe czynności człowieka - odżywianie, oddychanie, ruch.
■ Wymienić podstawowe składniki pokarmowe i znać ich znaczenie.
■ Dbać o higienę przygotowywania i spożywania posiłków.
■ Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na przyrodę.
■ Wymienić najczęściej spotykane choroby zakaźne i pasożytnicze, znać przyczyny, drogi zakażenia, objawy, zapobieganie i zwalczanie.

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien mieć motywację do pracy, aby z dużą pomocą nauczyciela:
■ Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.
■ Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy.
■ Określić pozytywne i negatywne emocje i ich wpływ na wynik zachowań i uczenia się
■ Współpracować w grupie i znać zasady komunikowania się.
■ Określać stan pogody i opisywać elementarne zjawiska przyrodnicze.
■ Obserwować i określać zmiany zachodzące w różnych porach roku.
■ Umieć wyjaśnić pojęcie widnokrąg.
■ Wyznaczyć główne kierunki świata według słońca.
■ Odczytać poprawnie wybrane znaki na planie i mapie.
■ Wskazać na mapie swoją miejscowość i region.
■ Określić położenie i krajobraz swojej miejscowości.
■ Znać ukształtowanie powierzchni - formy terenu, zbiorniki wodne.
■ Wymienić bogactwa naturalne najbliższej okolicy.
■ Wymienić miejsca, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla swojej miejscowości.
■ Wymienić obiekty chronione, zabytki, pomniki przyrody.
■ Określić miejsca wypoczynku mieszkańców.
■ Znać kulturę i tradycję miejscowości.
■ Umieć wyjaśnić pojęcie zdrowia, a także choroby jako zakłócenia stanu zdrowia.
■ Przestrzegać higienę osobistą i otoczenia.
■ Wymienić podstawowe czynności człowieka - odżywianie, oddychanie, ruch.
■ Wymienić podstawowe składniki pokarmowe i znać ich znaczenie.
■ Dbać o higienę przygotowywania i spożywania posiłków.
■ Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na przyrodę.
■ Wymienić najczęściej spotykane choroby zakaźne i pasożytnicze, znać przyczyny, drogi zakażenia, objawy, zapobieganie i zwalczanie.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconKryteria oceniania uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconPrzedmiotowy system oceniania z przyrody dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconKryteria oceniania dla uczniów z niepełnosprawnośCIĄ intelektualną w stopniu lekkim

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconUpośledzenie umysłOWE- CHARAKTERYSTYKA DZIECKA upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconPlan wynikowy dziecka upośledzonego w stopniu lekkim klasa I gimnazjum-nauczanie indywidualne

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconPlan nauczania języka polskiego w klasie I f w roku szkolnym 2009/2010

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconCharakterystyka ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconArkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconKryteria oceniania uczniów w klasie VI opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99

Kryteria oceniania ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z przyrody w klasie IV w roku szkolnym 2009/2010 iconKryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom