Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych
Pobierz 31.86 Kb.
NazwaPrzykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar31.86 Kb.
TypDokumentacja

- -

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych.SPRAWDZIAN VI

DZIAŁ: Chemia organiczna – Węglowodory


 1. Zadania testowe.

Przeczytaj uważnie treść każdego pytania i zakreśl prawidłową odpowiedź

(zawsze tylko jedna jest poprawna):

    1. Szereg homologiczny to:

 1. grupa związków chemicznych różniących się wzorami sumarycznymi

 2. związki chemiczne ułożone według wzorów strukturalnych

 3. grupa związków chemicznych różniących się właściwościami chemicznymi

 4. grupa związków chemicznych różniących się między sobą pewną grupą lub jej krotnością

a

b

c

d
    1. Parafiny to nazwa zwyczajowa alkanów. W aptece można kupić ciekłą parafinę. W jej skład mogą wchodzić alkany zawierające:

     1. od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce

     2. od 5 do 15 atomów węgla w cząsteczce

     3. od 16 do 24 atomów węgla w cząsteczce

     4. od 25 do 34 atomów węgla w cząsteczce

a

b

c

d
    1. Na podstawie wzoru teflonu [─CF2 ─CF2─]n można powiedzieć, że wzór monomeru, z którego otrzymano ten polimer znajduje się w zestawie:

     1. CF─CF

     2. CF2═CF2

     3. CF═CF

     4. CF2─CF2
a

b

c

d
    1. Węglowodory są głównymi składnikami:

     1. węgla kamiennego i torfu

     2. torfu i ropy naftowej

     3. ropy naftowej i gazu ziemnego

     4. wszystkich organizmów żywych
a

b

c

d
    1. Prawidłowo zapisana reakcja spalania całkowitego butanu to:

     1. 2 C4H10 + 7 O2 → 8 CO2 + 6 H2O

     2. 2 C4H8 + 13 O2 → 8 CO2 + 8 H2O

     3. 2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O

     4. 2 C4H6 + 7 O2 → 8 CO2 + 10 H2O

a

b

c

d
    1. W celu odróżnienia etanu od etenu należy przeprowadzić reakcję z:

     1. wodą bromową

     2. kwasem solnym

     3. wodą wapienną

     4. wodorotlenkiem sodu

a

b

c

d
    1. Z rury wydechowej samochodu wydziela się bardzo toksyczny gaz. Jest to:

     1. tlenek węgla (IV)

     2. tlenek węgla (II)

     3. tlen

     4. para wodna

a

b

c

d
    1. W którym zestawie podano wzory tylko węglowodorów szeregu etynu:

     1. C3H6, C4H10 ,C2H2

     2. C3H4, C4H8 , C3H8

     3. C4H6, C2H2 , C3H4

     4. C3H6, C4H8 , C5H8
a

b

c

d
    1. Największą lotność i palność wykazuje:

     1. parafina

     2. benzyna

     3. nafta

     4. olej mineralny
a

b

c

d
    1. Które zdanie opisujące właściwości metanu jest prawdziwe:

     1. Jest substancją stałą, dobrze rozpuszczalną w wodzie.

     2. Jest gazem niepalnym, słabo rozpuszczalnym w wodzie.

     3. Jest gazem palnym, z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

     4. Jest cieczą odbarwiającą roztwór nadmanganianu potasu.
a

b

c

d
 1. Zadania otwarte.
    1. Ustal wzór sumaryczny, nazwij i napisz wzór półstrukturalny alkanu o łańcuchu prostym, który zawiera w cząsteczce:

     1. 20 atomów wodoru

     2. 8 atomów węgla
    1. Napisz równania reakcji półspalania i spalania niecałkowitego:

     1. pentanu

     2. propynu

     3. butenu
    1. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego:

     1. alkanu o 15 atomach węgla w łańcuchu

     2. alkenu o 22 atomach węgla w łańcuchu

     3. alkinu o 19 atomach węgla w łańcuchu
    1. Napisz strukturalnie równania reakcji chemicznych, za pomocą których można dokonać następujących przemian:

    1. Który z węglowodorów zawiera największy procent masowy węgla: C2H6, C2H4 czy C2H2 ?
Opracowała mgr inż. Barbara Kucharska nauczyciel chemii w Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconPrzykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconPrzykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconZiemia we wszechświecie Zadania przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych dla klas III należy rozwiązać I dostarczyć do nauczyciela geografii do 25 pazdziernika

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconT est nr 1 – wszystkie zadania pochodzą z egzaminów gimnazjalnych

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconKlasa iiia zadania z egzaminów gimnazjalnych powtórka wiadomości cz. 1

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconPrzykładowe zadania z chemii na egzamin poprawkowy

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconZadania do samodzielnego rozwiązania – zadania przygotowujące do konkursu matematycznego w województwie kujawsko-pomorskim

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconZadania przygotowujące do matury- chemia organiczna

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconExcel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1

Przykładowe zadania z chemii przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych iconZadania z geografii przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom