Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu
Pobierz 9.74 Kb.
NazwaNazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar9.74 Kb.
TypDokumentacja
Nazwa zawodu: Technik technologii drewna

Opis zawodu:

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie
i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Do podstawowych zadań technika technologii drewna należy rozpoznawanie gatunków drewna i tworzyw drzewnych, ich klasyfikacja, dobór, ocena jakości oraz zastosowanie surowców i materiałów produkcyjnych takich, jak kleje, lakiery, tworzywa sztuczne i metale. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną

i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową
i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania
w surowce i materiały drzewne. Zajmuje się również sporządzaniem normatywów materiałowych

i czasowych oraz kalkulacji cen gotowych wyrobów drzewnych.

W pracy technika technologii drewna ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, podzielność uwagi, refleks, spostrzegawczość, odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Jego praca odbywa się przede wszystkim w halach produkcyjnych o znacznym nasileniu hałasu, w podwyższonej temperaturze, wilgotności i zanieczyszczeniu pyłem drzewnym oraz oparami klejów, lakierów i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcyjnym, w magazynach produktów drzewnych lub w pomieszczeniach biurowych, a także na wolnym powietrzu – przy składowaniu drewna. Najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia jest hałas i urazy mechaniczne. Występuje on we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, niezależnie od specjalności. W zawodzie tym istnieje wiele specjalizacji, takich jak: produkcja mebli, technologia stolarki budowlanej, technologia tartacznictwa, mechaniczna, hydrotermiczna
i chemiczna obróbka drewna, technologia tworzyw drzewnych – płyt drewnopodobnych i sklejek.

Technik technologii drewna może pracować jako operator maszyn i urządzeń do obróbki drewna, brakarz, suszarnik drewna, kontroler jakości, brygadzista lub kierownik działu produkcyjnego
w zakładach przemysłu drzewnego: tartakach, zakładach produkujących meble, fabrykach stolarki budowlanej oraz płyt drewnopochodnych lub warsztatach rzemieślniczych.


Zadania zawodowe:

Z-1. Organizowanie określonych procesów produkcyjnych w zakładach przerobu drewna i tworzyw drzewnych.

Z-2. Projektowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.

Z-3. Dostarczanie i odbieranie drewna okrągłego.

Z-4. Przerabianie drewna (mechaniczne i chemiczne).

Z-5. Wytwarzanie i wykańczanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych.

Z-6. Montowanie i magazynowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.

Z-7. Naprawianie i renowacja wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych.

Z-8. Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej oraz doradztwa specjalistycznego.

Z-9. Współpracowanie z dostawcami materiałów i półfabrykatów dla zakładów przemysłu drzewnego.

Z-10. Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu przemysłu drzewnego.

Z-11. Współpracowanie z odbiorcami wyrobów drzewnych.

Z-12. Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów oraz jakości wytwarzanych wyrobów w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych.

Z-13. Kontrolowanie przebiegu określonych procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych.

Z-14. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw

drzewnych.


Kwalifikacje zawodowe:

K-1. Organizowanie przerobu drewna okrągłego.

K-2. Wykonywanie i wykańczanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych.

K-3. Wykonywanie montażu elementów z drewna i tworzyw drzewnych.

K-4. Wykonywanie napraw, konserwacja i renowacja elementów z drewna i tworzyw drzewnych.

K-5. Kontrolowanie jakości materiałów, wyrobów oraz prawidłowego przebiegu procesów technologicznych w zakładach przerobu drewna i tworzyw drzewnych.


Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: technik mechanik Opis zawodu: brak opisu Zadania zawodowe

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Technik usług kosmetycznych Opis zawodu

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Technik architektury krajobrazu Opis zawodu

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Technik elektryk Opis zawodu

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Technik teleinformatyk Opis zawodu

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Technik obuwnik Opis zawodu

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Technik leśnik Opis zawodu

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Technik mechatronik Opis zawodu

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Optyk okularowy ( zawód szkolny: technik optyk) Opis zawodu

Nazwa zawodu: Technik technologii drewna Opis zawodu iconNazwa zawodu: Asystent rachunkowości (technik rachunkowości) Opis zawodu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom