Substancje o znaczeniu biologicznym
Pobierz 120.6 Kb.
NazwaSubstancje o znaczeniu biologicznym
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar120.6 Kb.
TypDokumentacja
Substancje o znaczeniu biologicznym

Kartoteka

Grupa A i B

Numer zadania

Sprawdzane wiadomości i umiejętności

Uczeń

Kategoria celu

Poprawne odpowiedzi

Punktacja

Grupa A

Grupa B

1.

Klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego, opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; odróżnia tłuszcz nasycony od nienasyconego.

B

- ciekły

- nienasycony

- odbarwia wodę bromową

- stały

- nasycony

- nie odbarwia wody bromowej

1

2.

Odróżnia doświadczalnie tłuszcz nienasycony od nasyconego.

D

F, P, P, F

F, F, F, P

2

3.

Bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i soli kuchennej, opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek; wylicza czynniki, które wywołują te procesy.

D

- białek

- nie wykryto, wykryto

- reakcja ksantoproteinowa

- białek

- nie wykryto, wykryto

- reakcja biuretowa

2

4.

Klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego, opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego.

D

A, D, F, H

A, D, F, H

2

5.

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

1

6.

Dokonuje podziału cukrów na proste i złożone; podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; wskazuje jej zastosowania; podaje wzór sumaryczny sacharozy; podaje wzory sumaryczne skrobi i celulozy.

B

1. A, b

2. B, a

1. B, a

2. A, b

2

7.

Opisuje właściwości fizyczne glukozy i sacharozy; opisuje występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; wymienia różnice w ich właściwościach.

B

F, F, P, F, P, F

P, F, P, P, F, F

2

8.

Podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; wskazuje jej zastosowania; zapisuje równania reakcji sacharozy i skrobi z wodą (za pomocą wzorów sumarycznych).

B

B, D, E, H

A, D, E, G

2

9.

Podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy i sacharozy; wskazuje jej zastosowania; opisuje występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; wymienia różnice w ich właściwościach; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów.

B

C, B, A

C, A, D

B, D, A

D, A, B

2

10.

Wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek.

A

1. węgiel, wodór

2. azot

3. siarka

1. azot

2. węgiel, wodór

3. siarka

2

11.

Klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego, opisuje właściwości fizyczne tłuszczów.

B

tristearynian glicerolu + woda → kwas stearynowy + glicerol

Tłuszcze – składniki energetyczne pokarmów, w organizmie spełniają funkcję energetyczną.

kwas stearynowy + glycerol → tristearynian glicerolu + woda

Tłuszcze – składniki energetyczne pokarmów, w organizmie spełniają funkcję energetyczną.

2

12.

Oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych; dokonuje prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy.

C

C : H : O = 6:1:8

C : H : O = 6:1:8

2

13.

7,52%

13,27%

3

14.

Bada zachowanie się białka pod wpływem kwasów i zasad, wykrywa obecność białka w różnych produktach spożywczych.

D

wodorotlenek miedzi(II)

Obserwacje: Twaróg zabarwił się na ciemnofioletowo.

Wniosek: Pojawienie się charakterystycznego zabarwienia świadczy o obecności białka w twarogu.

kwas azotowy(V)

Obserwacje: Mleko zabarwiło się na żółto.

Wniosek: Pojawienie się charakterystycznego zabarwienia świadczy o obecności białka w mleku.

2

15.

Wykrywa obecność skrobi w różnych produktach spożywczych.

DObserwacje: Po dodaniu do kisielu roztworu jodu, pojawiło się ciemnoniebieskie zabarwienie.

Wniosek: Pojawienie się charakterystycznego zabarwienia świadczy o obecności skrobi w kisielu.Obserwacje: Po dodaniu do budyniu roztworu jodu, pojawiło się ciemnoniebieskie zabarwienie.

Wniosek: Pojawienie się charakterystycznego zabarwienia świadczy o obecności skrobi w budyniu.

3

16. Zadanie na ocenę celującą
D

Obserwacje: Po chwili ogrzewania niebieska barwa zmienia się na ceglastoczerwoną.

Wniosek: Powstał ceglastoczerwony tlenek miedzi(I).

C6H12O6 + 2 Cu(OH)2 → C6H12O7 + Cu2O + 2 H2O

Pozytywny wynik próby dowodzi, że glukoza ma właściwości redukujące.

Obserwacje: Po chwili ogrzewania na ściankach probówki pojawia się błyszcząca warstwa.

Wniosek: Na ściankach probówki osadziło się srebro.

C6H12O6 + Ag2O→ C6H12O7 + 2 Ag

Pozytywny wynik próby dowodzi, że glukoza ma właściwości redukujące.

Maksymalna liczba punktów (nie uwzględniono zadania na ocenę celującą) – 30

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Substancje o znaczeniu biologicznym iconSubstancje mutagenne – substancje wywołujące mutacje, mają ujemny wpływ na otoczenie. Substancje rakotwórcze

Substancje o znaczeniu biologicznym iconOGÓlne wiadomości o prawie rzeczowym pojęcie prawa rzeczowego w znaczeniu przedmiotowym I praw rzeczowych w znaczeniu podmiotwym

Substancje o znaczeniu biologicznym iconInstrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym

Substancje o znaczeniu biologicznym iconProcedura bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym

Substancje o znaczeniu biologicznym iconBezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo

Substancje o znaczeniu biologicznym iconProtokół z Kartageny o Bezpieczeństwie Biologicznym z 2000 roku

Substancje o znaczeniu biologicznym iconElektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą

Substancje o znaczeniu biologicznym iconW potocznym znaczeniu: zasoby pieniężne

Substancje o znaczeniu biologicznym iconStosowanie prawa w znaczeniu przedmiotowem. 34

Substancje o znaczeniu biologicznym iconPrawo Kanoniczne- (łac. Ius) w znaczeniu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom