Pojęcia z zakresu żywienia człowieka
Pobierz 44.04 Kb.
NazwaPojęcia z zakresu żywienia człowieka
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar44.04 Kb.
TypPojęciaPODSTAWY ŻYWIENIA CZLOWIEKA

ZDROWIE PUBLICZNE MARKETING I ZARZADZANIE

II rok studiów/sem letni - studia I stopnia/stacjonarne


Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu:

Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PAM

Ul. Broniewskiego 24

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Stachowska prof. PAM

Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: dr hab. n. med. Ewa Stachowska


Wymiar zajęć: Wykłady: 20 godz.

Seminaria: 20 godz.

Ćwiczenia: 20 godz.

Zaliczenia bez nauczyciela -

Punkty ECTS: 3

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę


I. Cele i zadania dydaktyczne przedmiotu:

Przyswojenie zasad prawidłowego żywienia ze szczególnym wyeksponowaniem roli składników pokarmowych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Formy nauczania:

Nauczanie przedmiotu odbywa się w toku wykładów i seminariów przy zastosowaniu różnych metod obrazowania i ćwiczeń praktycznych.


Wyniki nauczania przedmiotu:

Na podstawie przyswojonej wiedzy student powinien umieć:

  • znać podstawowe pojęcia z zakresu żywienia człowieka;

  • dokonywać podstawowej oceny stanu odżywienia;

  • dokonywać korekty w sposobie żywienia;

  • dokonywać prostych porad w zakresie prawidłowego żywienia.


Forma zakończenia przedmiotu:

Zaliczenie na ocenę - podstawą zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach oraz średnia ocen - minimum 3,0 uzyskana ze sprawdzianów (testowych) pisanych po każdym seminarium.

Zaliczenia poprawkowe:

I termin – zaliczanie uzupełniające obejmuje poprawianie poszczególnych niezaliczonych w pierwszym terminie seminariów

II termin - zaliczenie poprawkowe (testowe, tylko dla osób, które nie uzyskały średniej 3,0)

Materiał nauczania:

1. Tematy wykładów:

Wykład 1. Żywienie człowieka – budowa układów związanych z przyswajaniem pokarmu.

Wykład 2. Węglowodany – rola w żywieniu człowieka. Podział węglowodanów pokarmowych. Źródła pokarmowe. Index glikemiczny rola. Trawienie wchłanianie pokarmów -trawienie i wchłanianie węglowodanów. Katabolizm i anabolizm węglowodanów.

Wykład 3. Podział białek- aminokwasy egzogenne. Trawienie wchłanianie pokarmów -trawienie i wchłanianie węglowodanów, białek i lipidów. Katabolizm i anabolizm składników odżywczych.

Wykład 4. Lipidy – podział. Źródła lipidów. Rola kwasów tłuszczowych: NNKT, n-3 i n-6, izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywieniu. Trawienie wchłanianie pokarmów -trawienie i wchłanianie lipidów. Katabolizm i anabolizm składników odżywczych.

Wykład 5. Składniki mineralne – mikroelementy makroelementy.

Wykład 6. Potrzeby energetyczne organizmu. Wartość energetyczna pożywienia. Adaptacja do niedożywienia. Otyłość.

Wykład 7. Normy żywienia. Określanie zapotrzebowania oraz spożycia określonych składników odżywczych..Normy żywieniowe w Polsce i w Unii Europejskiej

Wykład 8. Żywienie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Wykład 9. Żywienie kobiet.

Wykład 10. Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób


Seminaria:

Seminarium 1. Wprowadzające

Seminarium 2. Składniki odżywcze: węglowodany. Charakterystyka. Źródła w żywieniu. Przemiany w organizmie. Spożycie a zdrowie. Zapotrzebowanie organizmu.

Seminarium 3. Składniki odżywcze: białka .Charakterystyka. Źródła w żywieniu. Przemiany w organizmie. Spożycie a zdrowie. Zapotrzebowanie organizmu.

Seminarium 4. Składniki odżywcze: tłuszcze .Charakterystyka. Źródła w żywieniu. Przemiany w organizmie. Spożycie a zdrowie. Zapotrzebowanie organizmu.

Seminarium 5. Składniki mineralne –mikroelementy.

Seminarium 6. Składniki mineralne – makroelementy.

Seminarium 7. Potrzeby energetyczne organizmu. Podstawowa przemiana materii. Termogeneza. Aktywność fizyczna. Wartość energetyczna pożywienia. Adaptacja do niedożywienia. Otyłość.

Seminarium 8. Żywienie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Seminarium 9. Zaliczenie uzupełniające

Seminarium 10. Zaliczenie końcowe

Powadzący: dr hab.n. med. Ewa Stachowska, mgr. inż. Agnieszka Szynkowska


LITERATURA:

  1. Gawęcki J. Hryniewiecki L Żywienie człowieka, t. I, PWN, Warszawa 2007

  2. Gawęcki J. Hryniewiecki L Żywienie człowieka, t. II, PWN, Warszawa 2007Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconPojęcia z zakresu żywienia człowieka

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconPodstawowe zalecenia dotyczące zasad prawidłowego żywienia dzieci opracowane przez komisję Żywienia dzieci I młodzieży komitetu żywienia człowieka pan są następująCE

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconPojęcia z zakresu ewolucji człowieka

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconKandydata na Kurs z zakresu zasad żywienia człowieka I dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej realizowanym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconPojęcia związane z hrba. Niniejszy dokument wyjaśnia najistotniejsze znaczenie pojęć "prawa człowieka" I "rozwój" oraz znaczenie pojęcia "perspektywy praw człowieka", które dalej będą zwane hrba

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconRozmowa z dr Jadwigą Hamułką z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka I Konsumpcji, Katedry Żywienia Człowieka sggw, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconFizjologia żywienia człowieka

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconPodstawy żywienia człowieka podstawy żywienia człowieka

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconRola żywienia w życiu człowieka

Pojęcia z zakresu żywienia człowieka iconZasady żywienia człowieka I technologia gastronomiczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom