Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum
Pobierz 39.55 Kb.
NazwaKonspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar39.55 Kb.
TypKonspekt
Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum


Temat: Prawo Archimedesa. Pływanie ciał


Cele operacyjne

Uczeń wie, umie:

 • przewidzieć zachowanie się ciała w cieczy

 • jaka jest zależność siły wyporu od gęstości cieczy i objętości zanurzonego ciała

 • określić cechy siły wyporu

 • że siła wyporu nie zależy od kształtu zanurzonego ciała oraz od rodzaju materiału, z jakiego zbudowane jest ono (dla ciał o tych samych objętościach)

 • obliczyć siłę wyporu

 • jaka jest treść prawa Archimedesa

 • rozwiązać typowe zadania

Materiały i środki dydaktyczne:

  • siłomierz, statyw, szklane naczynie z wodą (zlewka), woreczek, sznurek, klocki prostopadłościenne z różnych substancji o różnych gęstościach.

Metody:

 • rozmowa dydaktyczna, praktycznego działania- pokaz doświadczenia, dyskusja, prezentacje wyników doświadczalnych.

Przebieg lekcji:

Część nawiązująca

 • Zapisanie tematu lekcji „Prawo Archimedesa- praca zespołowa.

 • Doświadczalne badanie prawa Archimedesa

 • Pływanie ciał

Część postępująca


Podział klasy na 4 grupy (wybranie w każdej grupie lidera, porządkowego, sekretarza)

Utworzenie 4 stanowisk do wykonania doświadczenia. Określenie celu i formy pracy na lekcji.

Doświadczenie 1.

 • Budujemy zestaw doświadczalny według instrukcji podanej na karcie pracy

 • Wyznaczamy ciężar każdego z klocków F1.

 • Następnie zanurzając każdy klocek w wodzie wyznaczamy wartość siły działającej na ciało w cieczy F2.

 • Obliczamy siłę wyporu jako różnice siły F1 - F2.

 • Wyniki pomiarów zapisz w tabeli.


Klocek

Ciężar klocka w powietrzu

F1 [N]

Wskazanie siłomierza po zanurzeniu klocka w wodzie F2 [N]

Siła wyporu

F1 - F2

1 (bakelit)


2 (metapleks)


3 (guma)

Wnioski: Siła wyporu dla ciał wykonanych z różnych substancji i takiej samej objętości jest taka sama
Doświadczenie 2.

 • Budujemy zestaw doświadczalny według instrukcji podanej na karcie pracy

 • Z plasteliny wykonujemy kulę i wyznaczamy jej ciężar w powietrzu F1.

 • Następnie zanurzamy plastelinę w wodzie i odczytujemy wartość siły F2.

 • Z tej samej plasteliny wykonujemy inną figurę i powtarzamy czynności 1 i 2.

 • Dzielimy plastelinę na dwie równe części (formujemy kulkę) i wyznaczamy siłę F1 i F2.

 • Obliczamy siłę wyporu jako różnice siły F1 - F2

 • Wyniki zapisujemy w tabeli.

Ciało

Ciężar w powietrzu

F1 [N]

Wskazanie siłomierza po zanurzeniu klocka w wodzie F2 [N]

Siła wyporu

F1 - F2

Kula

 

 

 

Inny kształt

 

 

 

Mała kulka

 

 

 

Wnioski: Siła wyporu dla kuli i innego kształtu jest taka sama. Siła wyporu maleje, gdy maleje objętość ciała zanurzonego w cieczy.


Doświadczenie 3.

 • Budujemy zestaw doświadczalny według instrukcji podanej na karcie pracy

 • Wyznaczamy ciężar w powietrzu F1 klocków (a) i (b)

 • Zanurzamy klocek (a) w wodzie i odczytujemy wskazanie siłomierza F2, następnie zanurzamy ten sam klocek w oleju i odczytujemy wskazanie siłomierza F3.

 • Wykonujemy takie same czynności jak w punkcie 2 dla klocka (b).

 • Obliczamy siłę wyporu w wodzie i oleju jako różnice siły F1 - F2 i F1 - F3.

 • Wyniki zapisujemy w tabeli


Klocek

Ciężar klocka w powietrzu F1 [N]

Klocek zanurzony w wodzie F2 [N]

Klocek zanurzony w oleju

F3 [N]

Siła wyporu

w wodzie

F1 - F2

w oleju

F1 - F3

1  (guma)

 

 

 

 

 

2  (mosiądz)

 

 

 

 

 
Wnioski: Różnica sił F1 - F2 jest mniejsza od różnicy F1 - F3.. Siła wyporu maleje, gdy gęstość cieczy maleje.

Doświadczenie 4.

 • Budujemy zestaw doświadczalny według instrukcji podanej na karcie pracy

 • Napełniamy woreczek wodą i dobrze zawiązujemy go.

 • Wyznaczamy ciężar woreczka w powietrzu F1.

 • Nie odczepiając woreczka od siłomierza, ostrożnie zanurzamy go w wodzie. Odczytujemy wskazanie siłomierza F2.

 • Wyniki zapisujemy w tabeli.


Ciało

Ciężar woreczka w powietrzu F1 [N]

Wskazanie siłomierza po zanurzeniu woreczka w wodzie F2 [N]

Woreczek z wodą

 

 
Wnioski: Na woreczek działają dwie siły: siła ciężaru (zwrócona do dołu) i siła wyporu (zwrócona do góry).

Siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy

Doświadczenie 5.

Wrzucamy różne ciała (o różnej gęstości) do tej samej cieczy (wody).

Rozważamy problem, dlaczego jedne ciała toną, a inne pływają.

Przypadek I. Ciało tonie, jeżeli
- gęstość cieczy
- gęstość ciała


Wniosek: Ciało tonie, gdy gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy.Przypadek II. Ciało pływa, jeżeli

Wniosek: Ciało pływa na powierzchni cieczy, gdy gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy.Przypadek III. Ciało spoczywa na dowolnej głębokości (nie wypływa i nie tonie), jeżeli

Wniosek: Ciało pływa na dowolnej głębokości, gdy gęstość ciała jest równa gęstości cieczy.Część podsumowująca.

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa ciężarowi cieczy. Siła wyporu zależy od gęstości cieczy i objętości ciała zanurzonego, ale nie zależy od kształtu ciała zanurzonego i substancji, z jakich ciała są wykonane.

Fw = ρc • g • Vc
gdzie:
F
w   -  siła wyporu
g     -  przyśpieszenie ziemskie  - ok. 10 N/kg
ρ
c   -  gęstość cieczy
V
c   - objętość wypartej cieczy (równa objętości zanurzonego  ciała).

Ciała zanurzone w cieczy mogą tonąc lub pływać. Ciało tonie, gdy gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy. Ciało pływa na powierzchni cieczy, gdy gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy. Ciało pływa na dowolnej głębokości, gdy gęstość ciała jest równa gęstości cieczy.

Zadanie domowe: Opisz zastosowanie prawa Archimedesa w technice i życiu codziennym.


Opracowała mgr Ewa Przybylska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie II c gimnazjum

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum "Powtórzenie wiadomości z dynamiki", która odbyła się 31. 01. 2005r w Gimnazjum Nr 2 w Mielcu

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie II lp

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie I

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie III

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie III

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji z fizyki w gimnazjum

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji z fizyki kl. 3 gimnazjum

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki dla kl. II gimnazjum

Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji z fizyki dla kl. I gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom