Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał
Pobierz 13.02 Kb.
NazwaKarta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar13.02 Kb.
TypDokumentacja
KARTA PRACY – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU: BUDOWA CZASTECZKOWA CIAŁ

ZAD. 1 Gęstość substancji wyraża się wzorem ρ = . Oznacza to, że zależy ona od:

a) masy ciała wykonanego z tej substancji prawda fałsz

b) objętości ciała wykonanego z tej substancji prawda fałsz

c) mas cząsteczek, z których zbudowana jest prawda fałsz

ta substancja i upakowania tych cząsteczek.

ZAD. 2 Długą wąską menzurkę zważono, następnie wlano do niej denaturat i delikatnie dolano wody, tak by nie zmieszała się z denaturatem. Przed zmieszaniem cieczy odczytano ich objętość i zważono menzurkę wraz z zawartością. Wyniki pomiarów wykorzystano do wyznaczenia gęstości roztworu denaturatu w wodzie. Otrzymana wartość jest:

a) poprawna b) nieco zawyżona c) nieco zaniżona.

ZAD. 3 Do niżej wymienionych zjawisk przyporządkuj siły, które pozwalają na ich zaobserwowanie.

  1. Naczynia szklane po umyciu są mokre …….

  2. Tłuszcz na powierzchni rosołu tworzy oka …….

  3. Dmuchając w rurkę umieszczoną w roztworze detergentów, uzyskujemy bańki mydlane………….

  4. Nartnik porusza się po powierzchni wody ……….

  1. siły spójności

  2. siły przylegania

  3. siły napięcia powierzchniowego.

ZAD. 4 Wymień zjawiska potwierdzające budową cząsteczkową i ruch cząsteczek …………………………………………………………………..

ZAD. 5 Jaką nazwę nosi zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji?..........

Podaj po jednym przykładzie tego zjawiska a) w gazach …………….

b) w cieczach ………………………… c) w ciałach stałych ………………………

ZAD. 6 Jaki wpływ ma temperatura na zjawisko dyfuzji? Podaj przykłady potwierdzające ten wpływ.

ZAD. 7 Jaką nazwę noszą siły wzajemnego oddziaływania cząsteczek tego samego ciała? Podaj przykłady takiego oddziaływania w substancjach stałych i ciekłych.


ZAD. 8 Jaką nazwę noszą siły wzajemnego oddziaływania cząsteczek różnych ciał? Podaj przykłady takiego oddziaływania


ZAD. 9 Podaj przykład doświadczenia potwierdzającego istnienie sił napięcia powierzchniowego ( wymień potrzebne przyrządy, podaj plan czynności, wynik obserwacji i wnioski)


ZAD. 10 Dlaczego temperatura -2730C to najniższa temperatura w przyrodzie?


ZAD. 11 Wykonaj obliczenia : a) 400 K = ……………………. 0C

b) 4000C = ………………………… K


ZAD. 12 W styczniowy dzień o godzinie 20.00 w stacjach meteorologicznych odnotowano następujące temperatury: Kasprowy Wierch – 120C, Suwałki -80C, Szczecin 274 K. Oblicz różnicę temperatur między „najcieplejszym” i „najchłodniejszym” miejscem

a)w skali Celsjusza …………………………….. b) w skali Kelwina ……………………


ZAD. 13 Do menzurki wsypujemy kaszę i podobną ilość ziaren grochu. Zaznaczamy górny poziom, a następnie mieszamy kaszę z grochem. Po wymieszaniu substancji poziom

a) obniżył się b) nie zmienił się c) podwyższył się.

Podobny efekt uzyskuje się, jeśli do rurki nalejemy kolejno dwie, początkowo, niezmieszane ciecze. Wyjaśnij, o czym świadczy ten efekt.


ZAD. 14 W szklance mamy wiśniowy sok owocowy. Odlewamy połowę soku i uzupełniamy szklankę wodą. Czy barwa cieczy w szklance ulegnie zmianie. Wyjaśnij dlaczego.


ZAD. 15 Jabłko przekrojono na dwie połowy, a następnie połączono je przekrojonymi powierzchniami. Dlaczego jabłko trzyma się w całości? Dlaczego nie można w ten sposób złożyć kawałków kredy?


ZAD. 16 Uzupełnij poniższy schemat ciało fizyczne cząsteczki …………….

ZAD. 17 Podane substancje: woda, żelazo, amoniak, węgiel, wapń, sól kuchenna podziel na pierwiastki i związki chemiczne. Pierwiastki …………………………………………..

Związki chemiczne ……………………………………….

ZAD. 18 Podaj jaka jest budowa cząsteczki wody H2O i dwutlenku węgla CO2

Woda ………………………………………….., dwutlenek węgla…………………………….

ZAD. 19 W ciałach stałych mających budowę krystaliczną cząsteczki

ułożone są regularnie prawda fałsz

Ciecze i gazy mają budowę krystaliczną prawda fałsz

Odległości między cząsteczkami gazów są duże prawda fałsz

Oddziaływanie międzycząsteczkowe w gazach jest małe prawda fałsz.

ZAD.20 Ciśnienie gazu o masie m wypełniającego zbiornik można zwiększyć przez: ……………………………………………………….. a zmniejszyć przez : ……………………………………………………..

ZAD. 21 Wyjaśnij jak zmiana temperatury wpływa na ciśnienie gazu w zbiorniku?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconKarta pracy klasa II powtórzenie wiadomości z działU: przemiany energii w zjawiskach cieplnych

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconPowtórzenie wiadomości z działu I : budowa atomu I. Zadania rachunkowe

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconTemat: Podsumowanie wiadomości z działu Wiadomości I budowa materii Poziom nauczania

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconTemat: Powtórzenie wiadomości z działu: Wyrażenia algebraiczne

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconPowtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconWiedza o Społeczeństwie Powtórzenie Wiadomości z działu „Ustrój Polityczny Rzeczypospolitej Polskiej”

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconTemat: Informacja w pracy biurowej powtórzenie wiadomości

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconKarta pracy niektóre włAŚciwości fizyczne ciał

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconKarta pracy powtórzenie z optyki

Karta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał iconBudowa ciał w ujęciu tribologicznym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom