Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów
Pobierz 9.85 Kb.
NazwaScenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar9.85 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ I

Budowa ciał stałych, cieczy i gazów.

Jak „zachowują się” cząsteczki ciał stałych, cieczy i gazów?

(do wykorzystania na lekcji przyrody lub fizyki)


Cele lekcji :

 • zapoznanie uczniów z modelami budowy cząsteczkowej ciał stałych, cieczy i gazów, z uwzględnieniem charakterystycznych cech „zachowania się” cząsteczek budujących materią w różnych stanach skupienia;

 • kształcenie umiejętności dostrzegania związku między doświadczeniami modelowymi a rzeczywistością;

 • uczenie przestrzegania reguł gry i współpracy w grupie podczas zajęć.

Metody: pogadanka, dyskusja, doświadczenia modelowe, gra dydaktyczna.

Formy organizacyjne: praca z całym zespołem klasowym, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: ekran, dmuchawa, rzutnik pisma, poduszka powietrzna, prezentacje: „Budowa i właściwości ciał stałych”, „Budowa i właściwości cieczy”, „Budowa i właściwości gazów”.

Przebieg lekcji:

  1. Wprowadzenie.

  2. Doświadczenia modelowe.

  3. Analiza wykonanych doświadczeń.

  4. Jak „zachowują się” cząsteczki ciał stałych, cieczy i gazów? Gra dydaktyczna.

  5. Podsumowanie – prezentacja komputerowa.


Szczegółowy przebieg lekcji

 1. Wprowadzenie – przypomnienie doświadczeń i zjawisk fizycznych świadczących o cząsteczkowej budowie materii i oddziaływaniach międzycząsteczkowych.

 2. Doświadczenia modelowe:

  1. „Zachowanie się” cząsteczek w ciałach stałych.

Na rzutniku ustawionym w odpowiedniej odległości od ekranu umieszcza się poduszkę powietrzną podłączoną z dmuchawą i nakłada się na nią model ciała stałego. Po włączeniu dmuchawy uczniowie obserwują zachowanie się „cząsteczek” na ekranie i omawiają prezentowany obraz, zwracając uwagę na zachowanie się poszczególnych „cząsteczek”.

  1. „Zachowanie się” cząsteczek w cieczach (przy wykorzystaniu modelu cieczy).

  2. „Zachowanie się” cząsteczek w gazach (przy wykorzystaniu modelu gazu).

 1. Analiza wykonanych doświadczeń modelowych.

Uczniowie dyskutują na temat podobieństw i różnic w zachowaniu się „cząsteczek” w różnych stanach skupienia. Wnioski z dyskusji zapisują w zeszycie.

 1. Gra dydaktyczna – Jak „zachowują się” cząsteczki ciał stałych, cieczy i gazów?

Przed przystąpieniem do gry uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania:

 • Jak będę się zachowywać, gdy będę cząsteczką ciała stałego?

 • Jak będę się zachowywać, gdy będę cząsteczką cieczy?

 • Jak będę się zachowywać, gdy będę cząsteczką gazu?

Zabawa na podwórku szkolnym:

Uczniowie mogą rywalizować ze sobą podczas zabawy – utworzenie dwóch zespołów uczniowskich – wygrywa ten zespół, którego członkowie lepiej, w sposób bardziej zbliżony do modelowego, zaprezentują zachowanie się cząsteczek w różnych stanach skupienia. Uczniowie rysują na boisku zamknięte naczynie. W jednej jego części znaczą kontury ciała i „miejsca dla cząsteczek ciała stałego. Po zakończeniu przygotowań nauczyciel wydaje polecenia:

 • Jesteście cząsteczkami ciała stałego (uczniowie zajmują miejsca i naśladują cząsteczki).

 • Jesteście cząsteczkami cieczy (uczniowie symulują zachowanie się cząsteczek cieczy).

 • Jesteście cząsteczkami gazu.


Po zakończeniu tej zabawy, nauczyciel prosi uczniów o narysowanie kredą torów, po których poruszali się, przedstawiając „zachowanie” cząsteczek gazu. Umożliwi to ocenę prawidłowości symulacji i dyskusję na ten temat.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconRóżnice w budowie ciał stałych, cieczy I gazów

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconZAŁamania światła ciał stałych I cieczy

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconZAŁamania światła ciał stałych I cieczy

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconPomiary gęstości ciał stałych I cieczy metodą piknometryczną

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconWyznaczanie względnej gęstości 30 cieczy I ciał stałych I. Zagadnienia teoretyczne

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconĆwiczenie nr 4 Temat: Wyznaczanie gęstości ciał stałych I cieczy za pomocą piknometru

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconWłaściwości ciał stałych

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconWŁAŚciwości fizyczne gazów I cieczy

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconStruktura wewnętrzna ciał stałych

Scenariusz I budowa ciał stałych, cieczy I gazów iconWykład 1 Struktura pasmowa ciał stałych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom