Konspekt lekcji otwartej
Pobierz 38.6 Kb.
NazwaKonspekt lekcji otwartej
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar38.6 Kb.
TypKonspekt

Konspekt lekcji otwartej


 

KLASA II B - Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy


 

Dnia 16 XII 2002 roku


 

Prowadzący- Arleta Łyżwa.

 

Temat: CIEPLNY PRZEPŁYW ENERGII.

 

Cele poznawcze i kształcące:

Uczeń wie: 

·        w jaki sposób możemy zmienić energię wewnętrzną ciała

·        wie, że wzrost temperatury ciała świadczy o zmianie jego energii                         wewnętrznej

·        jaka jest różnica w budowie cząsteczkowej omawianych na lekcjach ciał

·        jakie są sposoby cieplnego przepływu energii

Uczeń umie:

·            wyjaśnić zjawisko cieplnego przepływu energii w oparciu o budowę      cząsteczkową ciała

·        odróżnić poznane sposoby cieplnego przepływu energii

 

Cel wychowawczy:

·        umiejętność wyciągania wniosków na podstawie obserwacji

 

Materiały i środki dydaktyczne:

·        statyw , pręt metalowy, skrawki świecy, lampka spirytusowa

·        naczynie żaroodporne, woda, nadmanganian potasu, probówki

·        żarówka elektryczna

·        karty pracy dla uczniów, plansze

 

Metody:

·        pogadanka

·        pokaz

·        aktywna obserwacja

 

Formy:        

·        praca z całym zespołem klasowym

 Przebieg lekcji:


    I   Część wstępna:

          1.Sprawy organizacyjno porządkowe 

          2.Sprawdzenie pracy domowej

          3.Przypomnienie wiadomości związanych z energią wewnętrzną ciała

          (ocena odpowiedzi uczniów)

          -Jaką energię nazywamy energią wewnętrzną ciała?

          -W jaki sposób możemy zwiększyć energię ciała (przykłady)?

          -Co świadczy o wzroście energii wewnętrznej ciała?

          -Czy tylko przez wykonywania pracy można zwiększyć temperaturę ciała, a więc zwiększyć                                           

            jego energię wewnętrzną ?

          -Przypomnienie różnic w budowie cząsteczkowej ciał stałych, cieczy i gazów.

Jak przebiega zjawisko zmiany energii wewnętrznej ciała poprzez przekazywanie ciepła dla ciał w różnych stanach skupienia postaramy się wyjaśnić na dzisiejszej lekcji.

 

     II   Część podstawowa:

Temat: Cieplny przepływ energii.

 

(Uczniowie otrzymują karty pracy i obserwując doświadczenia odpowiadają na pytania skierowane do nich.)

 (Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo w trakcie wykonywania doświadczeń).

 

A. Karta pracy-doświadczenie 1.

PRZEWODNICTWO (PRZEWODZENIE) jest to przenoszenie energii (ciepła) w wyniku zderzeń kolejnych cząsteczek.

Ten sposób przekazywania energii zachodzi dla ciał stałych.

 

B. Karta pracy-doświadczenie 2.

KONWEKCJA(UNOSZENIE) jest to przekazywanie energii od cieplejszych części cieczy do zimniejszych wraz z cząsteczkami.

 

Czy obserwowany sposób przekazywania energii czyli konwekcja może odbywać się w kierunku odwrotnym tzn. z góry na dół?

Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć wykonując kolejne doświadczenie.

 

C. Karta pracy-doświadczenie 3./Do doświadczenia należy poprosić dwóch chętnych uczniów/

Przekazywanie energii przez konwekcję polega na unoszeniu ogrzanych warstw cieczy do góry.

 

D. Karta pracy-doświadczenie 4. /Do doświadczenia należy poprosić jednego chętnego ucznia/

PROMIENIOWANIE jest to przekazywanie energii z szybkością światła, dokonujące się z udziałem fal elektromagnetycznych.

Promieniowanie najlepiej zachodzi w próżni, gdzie nie ma cząsteczek żadnej substancji.

III Część podsumowująca:

Jakie poznaliście sposoby przekazywania energii?

-przewodzenie

-konwekcja

-promieniowanie.

Przekazywanie energii ze Słońca na Ziemię jest przykładem promieniowania. Wyjaśnij dlaczego?

Zad.10.13-Zbiór zad. R. Subieta.

Omawiane sposoby dotyczyły ciał stałych, cieczy oraz trzeci sposób przekazywania energii odbywać się może bez udziału cząsteczek.

Praca domowa

Który z wymienionych sposobów przekazywania energii zachodzi głównie w gazach?

Wykonacie doświadczenie 5 i odpowiedzcie na pytania zawarte w karcie pracy .

Dla osób chętnych: Wytłumacz zasadę centralnego ogrzewania w oparciu o poznane sposoby przekazywania energii /rys.4.7 książka str. 76/

 

Ewaluacja: (Uczniowie otrzymują arkusze ewaluacyjne do wypełnienia).

 

Prowadziła:                                                                         Lekcję obserwowali:

 

   

    Doświadczenie 1

Cel: Obserwacja zachowania się skrawków świecy przyklejonych do pręta metalowego, ogrzewanego na jednym z końców.  

 

Pomoce: metalowy pręt, skrawki świecy, lampka spirytusowa.

 

 

ZAOBSERWUJ:

1.Co dzieje się ze skrawkami świecy?

 

 

 

WYJAŚNIJ ZAOBSERWOWANE ZJAWISKO W OPARCIU O BUDOWĘ CZĄSTECZKOWĄ CIAŁ STAŁYCH:

 

  2. Jak zachowują się cząsteczki metalowego pręta wskutek ogrzewania go płomieniem?

 

 

 

3. Wzrost jakiej energii spowoduje zwiększenie szybkości drgających cząsteczek?

 

 

 

4. W jaki sposób przekazywana jest ta energia?

 

 

 

 

5. Czy wraz z przekazywaną energią cząsteczki pręta przenoszą się?

 

 

 Doświadczenie 2.

Cel: Obserwacja zabarwionej cieczy podczas ogrzewania.

 

Pomoce: naczynie szklane, nadmanganian potasu, woda, lampka spirytusowa.

 

ZAOBSERWUJ:

1. Co dzieje się z ogrzewanymi warstwami cieczy?

 

 

WYJAŚNIJ ZAOBSERWOWANE ZJAWISKO W OPARCIU O BUDOWĘ CZĄSTECZKOWĄ CIECZY.

 

2. Co powiesz o szybkości cząsteczek ogrzewanej  od dołu warstwy    cieczy?

 

3. Czy zmienia się energia wewnętrzna ogrzewanej wody?

 

4. Czy ten sposób przekazywania energii jest możliwy w przypadku metalowego pręta? Uzasadnij odpowiedź.

 

 

      Doświadczenie 3.

Cel: Obserwacja cieczy w probówkach ogrzewanych na dwa sposoby:

·       w pierwszej ogrzewamy górną warstwę cieczy

·       drugą podgrzewamy od dołu

 

Obserwując doświadczenie odpowiedz na pytania:

 

1. Czy jednakowo jest ogrzewana woda w obydwu probówkach?

 

 

2. Czy ciepłe warstwy wody przemieszczają się swobodnie z góry do dołu?

 

 

3.Jaki jest kierunek przekazywania energii przez KONWEKCJĘ?

 

 

    Doświadczenie 4.

Cel: Porównanie temperatury  dłoni umieszczonej w pobliżu  zapalonej żarówki elektrycznej (nie dotykając jej).

 

Pomoce: żarówka elektryczna.

 

Obserwując doświadczenie odpowiedz na pytania:

 

1.Co stało się z temperaturą dłoni trzymaną blisko żarówki?

 

DŁONI  ZOSTAŁA  PRZEKAZANA ENERGIA.

 

2. W jakim kierunku rozchodzi się ta energia?

 

3. Czy mogły tu zachodzić dwa poprzednie sposoby przekazywania energii?

 

    Doświadczenie 5.

Cel: Obserwacja zachowania się skrawka puchu z pierza umieszczonego nad zapaloną świecą (Uwaga: doświadczenie wykonywać w obecności starszych).

 

 

Obserwując doświadczenie odpowiedz na pytania:

 

1. Jak zachowuje się skrawek puchu po umieszczeniu go nad zapaloną świeczką?

2. O czym świadczy jego ruch? 

3. W jaki sposób przekazywana jest energia?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt z lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt otwartej lekcji fizyki

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt otwartej lekcji matematyki

Konspekt lekcji otwartej iconKonspekt lekcji otwartej z matematyki w kl. II

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom