Podział termometrów ze względu na zasadę działania
Pobierz 25.12 Kb.
NazwaPodział termometrów ze względu na zasadę działania
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar25.12 Kb.
TypDokumentacja
Termometr - przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)

Podział termometrów ze względu na zasadę działania

Podział termometrów ze względu na przeznaczenie

Historia


Pierwszy termometr - zupełnie odmienny od znanych dziś - wynalazł w 210 roku p.n.e. grecki pisarz i znakomity inżynier - Filon z Bizancjum.

Pierwszy precyzyjny termometr powstał w XVIII wieku.

Termopara (termoogniwo, termoelement, ogniwo termoelektryczne) to czujnik temperatury wykorzystujący zjawisko Seebecka, będący połączeniem dwóch różnych metali.

Składa się z dwóch różnych metali (drucików), spojonych na jednym końcu (strona pomiarowa). Pod wpływem zmiany temperatury powstaje siła elektromotoryczna zwana w tym przypadku siłą termoelektryczną na końcach niepołączonych (zimnych) proporcjonalna do różnicy temperatur pomiędzy temperaturą spoiny pomiarowej, a temperaturą spoin odniesienia (zimnych, wolnych końców). Spoina pomiarowa może znajdować się w obudowie, którą następnie instalujemy w miejscu pomiaru temperatury. Termopary odznaczają się dużą niezawodnością, dokładnością i elastycznością konstrukcji, co pozwala na ich zastosowanie w różnych warunkach.

Materiały wykorzystywane do budowy termoelementów powinny w miarę możliwości posiadać:

  • wysoką temperaturę topnienia,

  • dużą odporność na czynniki zewnętrzne,

  • małą rezystywność,

  • wysoką temperaturę pracy ciągłej,

  • mały współczynnik cieplny rezystancji,

  • niezmienność parametrów w czasie.

Do budowy wykorzystuje się materiały szlachetne: platyna i platynorod, wolframmolibden, oraz nieszlachetne. Np.: żelazo i miedź-nikiel, miedź i miedź-nikiel,  nikiel-chromnikiel-aluminium.

W praktyce działanie termopar opiera się na zjawiskach Seebecka polega ono na powstawaniu siły elektromotorycznej i przepływie prądu elektrycznego w miejscu styku dwóch metali lub półprzewodników o różnych temperaturach, w zamkniętym obwodzie termoelektrycznym.

Zalety termopar:Pirometr - przyrząd pomiarowy do bezdotykowego pomiaru temperatury. Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała.

Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce zwanej promieniowaniem ciała doskonale czarnego.

Proste pirometry mierzą ilość energii emitowanej poprzez pomiar temperatury elementu na który pada promieniowanie.

Do pomiaru temperatur powyżej 600°C używane są pirometry optyczne w których jasność świecenia badanego obiektu jest porównywana z jasnością obiektu wzorcowego (np. żarnika).

Promieniowanie cieplne (termiczne) to promieniowanie, które wytwarza ciało mające temperaturę większą od zera bezwzględnego. Promieniowanie to jest falą elektromagnetyczną o określonym widmie częstotliwości.

Promieniowanie większości ciał, z wyjątkiem rozrzedzonych gazów i barwników, jest do siebie zbliżone posiadając wiele wspólnych cech. Fizycy wprowadzili pojęcie ciało doskonale czarne, którego emisja w danej temperaturze jest największa ze wszystkich ciał.

Promieniowanie tła też charakteryzuje się widmem bliskim do tego uzyskanego dla promieniowania cieplnego.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podział termometrów ze względu na zasadę działania icon1. Co to jest Kodeks Żywnościowy? Podział bakterii ze względu na temperaturę. Wady modeli prognostycznych Mechanizm działania uv na komórkę

Podział termometrów ze względu na zasadę działania iconPodział tlenków Ze względu na rodzaj pierwiastka Ze względu na zachowanie wobec wody

Podział termometrów ze względu na zasadę działania iconOpisz konstrukcję I zasadę działania kotwicy z poprzeczką. Kotwica admiralicji

Podział termometrów ze względu na zasadę działania iconPodział podatków ze względu na

Podział termometrów ze względu na zasadę działania icon# Podział ran ze względu na uszkodzenia tkanek

Podział termometrów ze względu na zasadę działania icon# Podział ran ze względu na uszkodzenia tkanek

Podział termometrów ze względu na zasadę działania iconPh potencjał oksydoredukcyjny (Eh) Podział bakterii ze względu na zapotrzebowane na O

Podział termometrów ze względu na zasadę działania iconPodział polimerów ze względu na budowę I kształty mikrocząsteczek

Podział termometrów ze względu na zasadę działania iconPodział materiałów wybuchowych ze względu na skład chemiczny

Podział termometrów ze względu na zasadę działania iconMapy I ich podział ze względu na skalę I treść

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom