System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum
Pobierz 266.35 Kb.
NazwaSystem oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum
strona5/10
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar266.35 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Dział fizyki: WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII


 1. Trzy stany skupienia

 • w jakich stanach skupienia mogą występować różne ciała ( A)

 • ze substancje w zależności od temperatury mogą występować w różnych stanach skupienia ( B )

 • jakie są przykłady ciał znajdujących się w stanie stałym, ciekłym i gazowym ( B)

 • rozpoznać stan skupienia substancji (C) 1. Właściwości mechaniczne ciał stałych
 • jakie właściwości mechaniczne wykazują substancje znajdujące się w stałym stanie skupienia ( A )

 • czym się różnią ciała: sprężyste od plastycznych, plastyczne od kruchych itp. (B)

 • ze podział na ciała sprężyste, plastyczne i kruche jest podziałem „nieostrym” (B)

 • jakie cechy wykazuje przewodnik elektryczny, a jakie izolator elektryczny (A)

 • jakie cechy wykazuje przewodnik cieplny, a jaki izolator cieplny (A)

 • jakie są przykłady ciał plastycznych, kruchych, sprężystych (B)

 • jakie są przykłady przewodników elektrycznych i izolatorów (B)

 • omówić właściwości ciał stałych na podstawie wybranych przykładów(C)

 • zaprojektować i wykonać doświadczenia demonstrujące właściwości ciał stałych (D)

 • wyznaczyć objętość ciała stałego (C)

 1. Właściwości cieczy

 • jakie właściwości wykazują substancje znajdujące się w ciekłym stanie skupienia (A)

 • co to jest powierzchnia swobodna cieczy(A)

 • na czym polega zjawisko konwekcji w przyrodzie

 • czy ciecze są dobrymi przewodnikami cieplnymi (B)

 • czy ciecze są dobrymi przewodnikami elektrycznymi (B)

 • omówić właściwości cieczy na podstawie wybranej cieczy (C)

 • zaprojektować i wykonać doświadczenia demonstrujące właściwości cieczy (D)
 1. Właściwości gazów

 • jakie właściwości wykazują substancję znajdujące się w gazowym stanie skupienia (A)

 • jakie jest znaczenie zjawiska konwekcji w przyrodzie (B)

 • omówić właściwości gazów na podstawie wybranego gazu (C)

 • zaprojektować i wykonać doświadczenia demonstrujące właściwości gazu ( na przykładzie powietrza ) (D)

 1. Budowa materii

 • że materię tworzą atomy i cząsteczki (A)

 • jakie są przykłady świadczące o tym, że materia ma budowę cząsteczkową (B)

 • że cząsteczki różnych substancji różnią się od siebie rozmiarem i właściwościami (A)

 • że cząsteczki zbudowane są z atomów (A)

 • co to są kryształy (B)

 • wyjaśnić doświadczenie modelowe ( groch + kasza ) (C)

 • umie wyjaśnić zjawisko mieszania cieczy i rozpraszania ciał stałych (D)

 1. Dyfuzja. Ruchy Browna

 • na czym polega zjawisko dyfuzji i jaką rolę odgrywa w przyrodzie (A)

 • na czym polegają ruchy Browna (A)

 • na czym polega doświadczenie modelowe (B)

 • jakie są przykłady dyfuzji w różnych stanach skupienia (B)

 • zademonstrować zjawiska dyfuzji, rozpuszczania (C)

 • zastosować zjawisko osmozy (D)
 1. Oddziaływania międzycząsteczkowe

 • że istnieją oddziaływania międzycząsteczkowe (A)

 • czym się różni spójność od przylegania (B)

 • co to jest menisk, jakie są rodzaje menisku (A)

 • co to jest napięcie powierzchniowe cieczy (A)

 • na podstawie widocznego menisku danej cieczy w cienkiej rurce określić, czy większe są siły przylegania, czy spójności (C)

 • przeprowadzić doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego wody (C)

 • wyjaśnić dlaczego podczas prania ubrań do wody dodajemy „środki piorące”(D)
 1. Zmiany stanów skupienia ciał

 • co to jest: parowanie, skraplanie, topnienie, krzepnięcie, sublimacja, resublimacja, ( A)

 • na czym polegają zmiany stanów skupienia ciał (B)

 • od czego zależy szybkość parowania (A)

 • czym się różni parowanie od wrzenia (B)

 • jakie znaczenie w przyrodzie maja zmiany stanów skupienia wody (A)

 • czym różnią się ciała o budowie krystalicznej od ciał bezpostaciowych (B)

 • co to jest temperatura topnienia i temperatura wrzenia (A)

 • posługiwać się ze zrozumieniem pojęciami: topnienie, krzepnięcie, wrzenie, parowanie, skraplanie, temperatura wrzenia, temperatura topnienia (C)

 • posługiwać się termometrem (C)

 • sporządzić tabelę pomiarów oraz wykresy zależności temperatury od czasu ogrzewania dla różnych przemian termicznych (D)

 1. Rozszerzalność temperaturowa ciał

 • na czym polega zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał (stałych, cieczy i gazów ) (A)

 • na czym polega zjawisko anormalnej rozszerzalności wody (A)

 • jakie znaczenie w przyrodzie i zastosowanie w życiu człowieka ma zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał (stałych, cieczy i gazów ) (B)

 • jakie znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka ma zjawisko anormalnej rozszerzalności wody (B)

 • do czego służy termometr i zna zasadę jego działania (A)

 • zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie pokazujące zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał będących w różnym stanie skupienia (D)

 • wskazać różnice w budowie termometrów (C)
 1. Woda i powietrze – ich znaczenie dla życia na Ziemi

 • na czym polega proces krążenia wody w przyrodzie (A)

 • jakie jest znaczenie powietrza i wody w życiu organizmów żywych (A)

 • że zanieczyszczenie powietrza i wody jest szkodliwe dla środowiska (B)

 • jakie czynności powinien podjąć człowiek, aby uchronić powietrze i wodę ( na Ziemi) przed ich zanieczyszczeniem (B)
 • wykazać istnienie zanieczyszczeń w powietrzu i w wodzie ( zanieczyszczenia stałe w wodzie, pył w powietrzu ) (C)

 • przeprowadzić doświadczenie polegające na oczyszczaniu brudnej wody – sączenie (D)

 1. Kinetyczno – cząsteczkowa teoria budowy materii

 • jaki jest model budowy materii (atomy, cząsteczki) (A)

 • jakie są podstawowe założenia kinetyczno– cząsteczkowej teorii budowy materii (A)

 • wyjaśnić poznane zjawiska ( zmiany stanów skupienia ciał, rozszerzalność temperaturową, zjawisko dyfuzji) na jej podstawie (B)

 • przedstawić za pomocą rysunku wybrane zjawisko fizyczne potwierdzające kinetyczny model budowy materii (C)

 • podać przykłady doświadczeń (lub je przeprowadzić) potwierdzających teorię kinetyczno- molekularną (D)

 1. Masa i jej wyznaczanie

 • co to jest masa ciała, jaka jest jej jednostka w Układzie SI (A)

 • do czego służy i jak zbudowana jest waga laboratoryjna (A)

 • w jaki sposób wyznaczyć masę za pomocą wagi laboratoryjnej (B)

 • że masa ciała jest wielkością niezmienną (A)

 • co to jest ciężar ciała (A)

 • od czego zależy ciężar ciała (B)

 • posługiwać się wagą (C)

 • wyznaczyć masę ciała (C)

 • oszacować niepewność wyniku ważenia (D)

 1. Gęstość ciał.

 • co to jest gęstość ciała i jakie są jej jednostki (A)

 • jak wyznaczyć gęstość ciał (B)

 • jaki jest wzór na obliczenie gęstości ciał (A)

 • jaki sens fizyczny przedstawia gęstość (B)
 • wyznaczyć gęstość dowolnego ciała stałego lub cieczy (C)

 • wykonać działania na jednostkach (zamiana jednostek) (C)

 • rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru na gęstość z uwzględnieniem schematu rozwiązywania zadań z fizyki (D)

 • posłużyć się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania potrzebnej gęstości substancji (C)

 • przekształcać wzór na gęstość (w celu wyznaczenia np. masy lub objętości (D)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z fizyki I astronomii w gimnazjum

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z fizyki I astronomii w gimnazjum nr 2 z oddziałami sportowymi w żorach

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania osiągnięĆ ucznia gimnazjum w zakresie fizyki

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconEdukacja dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia Kontrola I ocena osiągnięć uczniów

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z fizyki I astronomii

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z fizyki I astronomii

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z fizyki I astronomii

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z fizyki I astronomii zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z fizyki I astronomii zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

System oceniania osiągnięĆ uczniów z fizyki I astronomii w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania osiągnięĆ ucznióW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom