Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50
Pobierz 14.17 Kb.
NazwaProgram Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar14.17 Kb.
TypDokumentacja
Program


Zespołu Szkół nr 3


dotyczący realizacji


projektu 50/50

„Bezinwestycyjne oszczędzanie energii we wrocławskich szkołach”


opracowała:


mgr Ewa Załuska -

koordynator projektu ZS 3


WSTĘP


Od września 2004 roku nasza szkoła bierze udział w programie realizowanym przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

Projekt ten promuje bezinwestycyjne działania podejmowane przez szkoły, mające na celu zmniejszenie zużycia nośników energii.

Niniejszy program jest opracowany z myślą realizacji projektu w Zespole Szkół nr 3. Podejmując proste działania, ograniczające zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu przez uczniów w szkole i w domu rodzinnym mamy nadzieję przyczynić się do zaoszczędzenia energii i wdrożenia wśród młodzieży nawyku jej oszczędzania. Świadomość ekologiczna młodego pokolenia, które doświadcza skutków efektu cieplarnianego i dziury ozonowej jest bardzo ważna i musi dawać wymierne efekty w przyszłości.


CELE PROGRAMU


 1. Zmniejszenie w szkole zużycia energii oraz wody o 5-10% w skali roku.

 2. Popularyzacja świadomego, oszczędnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w budynku szkoły, poprzez praktyczne działania uczniów.

 3. Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów poprzez zmianę zachowań i wszczepienie prawidłowych nawyków.

 4. Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów ograniczenia zużycia energii w postaci zmniejszenia obciążenia środowiska emisjami gazów cieplarnianych i wprowadzania na świecie alternatywnych źródeł energii.


ZADANIA DLA UCZNIÓW NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY


nauczyciele biologii, geografii, fizyki i chemii


 • na lekcjach przedmiotowych poruszanie tematów dotyczących oszczędzania energii, zjawisk ekologicznych, alternatywnych źródeł energii,

 • udział w wycieczkach do biologicznej oczyszczalni ścieków na Janówku

 • realizowanie na lekcjach zadań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej.

 • zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi ( prezentacja multimedialna)

 • przygotowanie i powielenie materiałów dotyczących realizacji na godzinach wychowawczych zadań zawartych w projekcie.

 • wykonanie gazetki szkolnej informującej uczniów o zadaniach i założeniach projektu, umieszczenie jej na korytarzu szkolnym, w gablocie,

 • zorganizowanie konferencji informacyjnej dla szkół nad którymi ZS nr3 sprawuje opiekę i które zostały nam przydzielone przez WE

 • napisanie, powielenie a nastepnie opracowanie wyników, ankiety dla rodziców pozwalającej na uzyskanie informacji dotyczących oszczędzania energii w domach.


nauczyciele wychowawcy gimnazjum i liceów:


 • wybór klasowych liderów, mających za zadanie gaszenie zbędnego światła na korytarzach, w toaletach i salach lekcyjnych, zakręcanie cieknących kranów, zgłaszanie usterek na portierni szkoły (wpisanie nazwisk liderów z tyłu dziennika),

 • zapoznanie uczniów z ideą projektu zachęcenie do aktywnej pracy i realizacji zadań

 • przeprowadzenie na godzinach wychowawczych konkursu na wiersz ekologiczny związany z oszczędzaniem energii, efektem cieplarnianym, dziurą ozonową itp.

 • rozpropagowanie wykonywania znaczków dotyczących oszczędności

energii rozmieszczenie ich przez liderów klasowych na terenie szkoły

 • uczulenie uczniów na problem oszczędzania energii i zachęcanie do brania udziału w zadaniach projektu

 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów klasy wychowawczej prelekcji na zebraniach z rodzicami na temat oszczędzania energii w domu.


zadania dla uczniów


 • gaszenie zbędnego światła na korytarzach, w toaletach i salach lekcyjnych, zakręcanie cieknących kranów, zamykania bezmyślnie otwieranych okien, zgłaszanie usterek na portierni szkoły,

 • reagowanie na przejawy wandalizmu, niszczenia mienia szkoły i zgłaszanie ich nauczycielom dyżurującym na korytarzach w czasie przerw,

 • czynny udział w realizacji zadań projektu, udział w konkursach,

 • zapoznanie się z informacjami na tablicy dotyczącej projektu 50/50 przy sali 151

 • przygotowanie pod kierunkiem wychowawcy prelekcji dla rodziców i ulotek propagujących ideę, zapoznanie rodziców z wynikami przeprowadzonej wcześniej ankiety.


kierownik administracyjny:


 • raz w miesiącu odczytywanie liczników pomiaru nośników energii, sporządzanie sprawozdań i przesyłanie do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia,

 • likwidowanie zgłoszonych przez uczniów usterek, które mogą wpływać na straty energii.nauczyciele informatyki:


 • zamieszczenie na stronie internetowej notatki z realizacji projektu wraz ze zdjęciami z podjętych działań.

 • umożliwienie opracowania na lekcji, przez uczniów ulotek dla rodziców propagujących oszczędzanie energii w domu.


nauczyciele plastyki i techniki:


 • przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „ Oszczędzamy energię dla przyszłych pokoleń”

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconKoordynator projektu: „Zanim dorosnę program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m st. Warszawy”

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconDo statutu zespołu szkóŁ w zawadzie program wychowawczy zespołu szkóŁ

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środkóW
«Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska» należy zaznaczyć w sytuacji, gdy głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska....

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconInformacja o realizacji planu nadzoru Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi za rok szkolny 2011/12

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconDotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu I wyposażenia dla Zespołu Szkół w Piaskach oraz Zespołu Szkół w Trawnikach do nauki zawodów mechanik

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconGminy na czele z Burmistrzem p Lidią Sopel-Sereja I Wójtem p Marianem Janisiewiczem, Poczty Sztandarowe osp miasta Łaskarzew, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconProgram profilaktyki zespołu szkóŁ nr 9

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconProgram wychowawczy zespołu szkóŁ

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconProgram wychowawczy zespołu szkóŁ nr 1

Program Zespołu Szkół nr 3 dotyczący realizacji projektu 50/50 iconW związku z realizacja projektu edukacyjnego w klasach II miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie 18 kwietnia bieżącego roku o godzinie 8

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom