Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia
Pobierz 142.16 Kb.
NazwaEdukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia
strona2/4
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar142.16 Kb.
TypPoradnik
1   2   3   4

Kędziora Anna: W sprawie edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 23
 1. Kida Jan: Funkcja słownika ortograficznego w kształceniu języka pisanego ucznia // Biblioteka w Szkole. – 1993, nr 10, s. 16
 1. Kida Jan: Rola słowników rzeczowych w kształceniu i wychowaniu uczniów szkoły podstawowej i średniej: słowniki i encyklopedie w edukacji szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 1995, nr 6, s. 25 – 28
 1. Kirwiel Lucyna: Wpływ telewizji na dzieci i młodzież // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1995, nr 6, s. 17 – 22
 1. Kisilowska Maria: Razem czy osobno? Jak udostępniać publikacje internetowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 9, s. 3 – 6
 1. Konieczna Ewelina: Film jako źródło wartości moralnych poszukiwanych przez dziecko w wieku szkolnym // Edukacja Medialna. – 1999, nr 1, s. 19 – 20
 1. Konieczna Ewelina: Przygotowanie do odbioru filmu w procesie edukacji medialnej // Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 52 – 55
 1. Korsak Zbigniew: Współczesne problemy edukacji filmowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1997, nr 10, s. 28 – 30
 1. Kossowski Paweł: Reklama i dziecko: pedagogiczny wymiar zjawiska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1997, nr 8, s. 9 – 12
 1. Kowalik Stanisław: Komputer jako szansa lub zagrożenie dla rozwoju psychicznego człowieka // Edukacja Medialna. - 1998, nr 3, s. 4 – 10
 1. Książek – Szczepanikowska Aniela: O edukacji medialnej // Język Polski w Szkole dla klas IV – VIII. - 1997/98, nr 6, s. 16 – 18
 1. Książek – Szczepanikowska Aniela: Spróbujmy wykorzystać wideoklipy // Polonistyka. – 1998, nr 3, s. 139 – 143
 1. Książek – Szczepanikowska Aniela: Wideoklip – szkolne promowanie literatury // Język Polski w Szkole dla klas IV – VIII. – 1997/98, nr 6, s. 19 – 22
 1. Kujawska Iza: Gwiazdy szkolnej żurnalistyki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1997, nr 3, s. 39 – 41
 1. Kurkowski Zdzisław: Goniąc nowoczesność: multimedia w wychowaniu muzycznym // Edukacja Medialna. - 1999, nr 2, s. 45 – 50
 1. Kurkowski Zdzisław: Na razie jeszcze magnetofon – propozycja pomocy audiowizualnej na lekcje „muzyki” // Edukacja Medialna. – 1997, nr 3, s. 47 – 53
 1. Kurkowski Zdzisław: Technika na lekcjach muzyki // Edukacja Medialna. – 1998, nr 1, s. 56 –63
 1. Kwiek Jadwiga: Faktyczne i wyimaginowane zagrożenia wynikające ze stosowania mediów // Edukacja Medialna. – 1997, nr 3, s. 15 – 19
 1. Laszkowska Joanna: Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 26 – 34
 1. Lejman Marcin: Świat Internetu // Wszystko dla Szkoły. – 1999, nr 5, s.6
 1. Leszczuk Anna: „Pigułka reklamowa da ci to, czego pragniesz”, czyli o mechanizmach działania reklamy // Edukacja Medialna. – 1999, nr 2, s. 25 –29
 1. Leszczuk Anna: Reklamowanie na ekranie, czyli dlaczego dzieci lubią oglądać reklamy // Edukacja Medialna. – 1999, nr 1, s. 15 – 18
 1. Leszczuk Anna: Rodzina to jest siła! Wizerunek rodziny w polskiej reklamie telewizyjnej // Edukacja Medialna. – 1999, nr 3, s. 36 – 42
 1. Leszczuk - Fiedziukiewicz Anna: Wizerunki dziecka w polskiej reklamie // Edukacja Medialna. – 2000, nr 4, s. 34 – 41
 1. Lewandowicz Grażyna: Komiks i jego odbiorcy // Biblioteka w Szkole. – 1995, nr 9, s. 1 – 2
 1. Licińska Danuta: Program komputerowy „Szkolny Atlas Polski”. Komputer a szkoła z punktu widzenia geografii // Geografia w Szkole. – 1996, nr 4, s. 231 – 236
 1. Maciejak Alicja: Drama na lekcjach przysposobienia czytelniczego i informatycznego // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 3, s. 4 – 11
 1. Malinowska Sabina: O programach telewizyjnych //Polonistyka.

– 2001, nr 7, s. 4


 1. Morbitzer Jerzy: O multimediach okiem pedagoga // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 1 – 3
 1. Miller Magda: Bajkowy świat reklamy // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 20
 1. Miller Magda: Co warto wiedzieć o języku reklamy // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 20
 1. Mińczuk Michał: Internet w kształceniu biologicznym // Biologia w Szkole. – 1998, nr 5, s. 279 – 284
 1. Muffoletto Robert: Edukacja medialna, czyli wprowadzenie czyjegoś świata do klasy szkolnej / tłum. Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 1997, nr 2, s. 4 –7
 1. Niedzicki Wiktor: Czy media maja podwójne oblicze? // Edukacja Medialna. – 1999, nr 4, s. 24 – 28
 1. Niedziela Stanisława: Biblioteka dla dzieci i młodzieży wobec reformy oświaty // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 11, s. 8
 1. Nowe podstawy programowe. Edukacja czytelnicza i medialna // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 1
 1. Olczyk Beata: Komputer na lekcji języka polskiego podsumowującej cykl zajęć poświęconych mitom // Język Polski w Szkole dla klas IV – VIII. – 1997, nr 6, s. 1
 1. Osoba Ewa: Integracja treści edukacji czytelniczej i medialnej oraz języka obcego // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 6, s. 4
 1. Owczarek Antonina: Komiksy a czytelnictwo dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 6, s. 12 – 15
 1. Panasiuk Bernard: Multimedialny komputer w nauczaniu muzyki // Edukacja Medialna. – 2000, nr 3, s. 47 – 49
 1. Papierska Wiesława: Biblioteka szkolna w środowisku lokalnym: program wychowawczy // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 6 – 8
 1. Parkita Edward: Miejsce multimediów w edukacji muzycznej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1998, nr 5, s. 212 – 221
 1. Pawlak Alicja: Projekty scenariuszy dramowych w pracy biblioteki // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 6 – 7
 1. Pelciar Wojciech: Perspektywy i zagrożenia edukacji medialnej w procesie kształcenia polonistycznego w szkole // Edukacja Medialna. – 1999, nr 3, s. 42 – 47
 1. Pielachowski Józef: Czym jest edukacja czytelnicza? // Edukacja Medialna. – 1999, nr 4, s. 37 – 40
 1. Pielachowski Józef: Edukacja medialna – przedmiot szkolny czy luźne zapisy // Edukacja Medialna. – 1997, nr 1, s. 16 – 17
 1. Pielachowski Józef: Zastosowanie faxu jako europejskiego medium edukacyjnego // Edukacja Medialna. – 1997, nr 1, s. 18 – 22
 1. Piotrowski Mirosław: Zastosowanie komputerów w nauczaniu historii // Edukacja Medialna. – 1999, nr 2, s. 31 – 36
 1. Potasiak Teresa: Głośne czytanie w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 4 – 5
 1. Plisiecki Janusz: O wartościach poznawczych filmu // Język Polski w Szkole dla klas IV – VIII. – 1996/97, nr 4, s. 7 – 11
 1. Rogala Anna: Zbiory biblioteki szkolnej. Plan metodyczny lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w kl. I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 10, s. 3
 1. Róziewicz Grzegorz: Elementy edukacji multimedialnej (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) // Nowa Szkoła. – 2001, nr 5, s. 41 – 47
 1. Skawińska Janina: Reklama książki metodą „book – talking” // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 29
 1. Skotnicki Jerzy: Teatr szkolny i edukacja // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1997, nr 5, s. 34 – 36
 1. Skrzypczak Józef: Treści programowe edukacja medialna // Edukacja Medialna. – 1997, nr 1, s. 8 – 11
 1. Sobień Alicja: Polacy nie gęsi, swój... Internet mają // Edukacja Medialna. – 2001, nr 3, s. 21 – 22
 1. Socha Rafał: Internet nie tylko dla polonistów // Edukacja Medialna. – 1998, nr 3, s. 51 – 52

 2. Sokołowski Marek: Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej // Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 33 – 35
 1. Sokołowski Marek: Historia na ekranie – konteksty, mity, interpretacje // Edukacja Medialna. – 2000, nr 2, s. 25 – 30
 1. Sokołowski Marek: Jak dzieci postrzegają reklamę // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 22 – 23
 1. Sokół Zofia: Czasopisma dla młodzieży (1990 – 1995) // Poradnik Bibliotekarza. – 1996, nr 11, s. 10 – 13
 1. Sokół Zofia: Międzynarodowe czasopisma młodzieżowe w Polsce (1990 – 1995) // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 2, s. 8 – 11
 1. Soplicka Halina: Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej // Edukacja Medialna. – 2002, nr 2, s. 51 – 52
 1. Sosa Joanna: Czy telewizja jest reklamą przemocy? // Wszystko dla Szkoły. – 1990, nr 3, s. 7 – 8
 1. Stanisławczyk Teresa: Jak poruszam się po ścieżce // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 5
 1. Staniów Barbara: Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1 – 5
 1. Staszak Lidia: Współpraca nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami geografii i biologii // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 10, s. 16
 1. Stróżyński Konrad: Technologia informacyjna dla polonistów // Polonistyka. – 2002, nr 2, s. 21- 22
 1. Studniewska Bożena: Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 11 – 12
 1. Strykowska Irena: Telewizja i nastolatki // Edukacja Medialna. – 1996, nr 2, s. 6
 1. Strykowski Wacław: Edukacja medialna – nowość wśród obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących // Edukacja Medialna. – 1997, nr 1, s. 5 – 7

 2. Strykowski Wacław: Kształcenie multimedialne w pracy szkoły // Edukacja Medialna. – 1997, nr 3, s. 4 – 8
 1. Strykowski Wacław: Media i edukacja // Edukacja Medialna. – 1996, nr 1, s. 4 – 8
 1. Strykowski Wacław: Media w edukacji: kierunki prac badawczych // Edukacja Medialna. – 1998, nr 2, s. 4 – 9
 1. Strykowski Wacław: Rola mediów w edukacji // Edukacja Medialna. – 1996, nr 2, s. 4 – 10
 1. Szczepańska Elżbieta: Edukacja filmowa w praktyce szkolnej i nowych programach nauczania języka polskiego // Edukacja Medialna. – 2000, nr 4, s. 45 – 52
 1. Szpulak Grażyna: Edukacja czytelnicza – szkolna fikcja? // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 6, s. 9 – 11
 1. Świderska Irena: Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum: materiały do programu // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 1 – 3
 1. Świderska Irena: Komunikacja interpersonalna: trochę teorii, propozycje zajęć // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 1 – 3
 1. Świerad Alina: Komputer – nauka czy zabawa? // Język Polski w Szkole dla klas IV – VIII. – 1997/98, nr 6, s. 50 – 53
 1. Taraszkiewicz Beata: Kilka słów o książce nie tylko elektronicznej // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 5, s. 7 –10
 1. Tomczyk – Churska Anna: Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 6 – 8
 1. Uliszak Radosław: Internet – szansa dla nauczycieli geografii // Geografia w Szkole. – 1996, nr 1, s. 37 – 41
 1. Wach Anna: Gry komputerowe szansą edukacji jutra // Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 30 – 32
 1. Wasilewski Juliusz: Edukacja czytelnicza i medialna – niezobowiązujący słownik niektórych pojęć // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 3, s. 1 – 36

 2. Wawoczny Jerzy: Korepetycje w bibliotece szkolnej: program pracy z uczniem mającym trudności w nauce // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 7
 1. Wawrzonkowska Janina: Promocja i reklama twórczości dzieci: na przykładzie działań marketingowych w MDK nr 5 w Bydgoszczy // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s. 6 – 7
 1. Wieczorek Janina: Uczymy się korzystania z innych bibliotek // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 19
 1. Wrelgut – Walczak Jadwiga: Internet w polskich bibliotekach szkolnych – szansa czy zagrożenie// Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 4 – 5
 1. Witkowska Helena: Metody twórczego kierowania technikami nauczania i uczenia się // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 6, s. 2 – 3
 1. Witkowski Ireneusz: Jak w praktyce można realizować edukację czytelniczą i medialną // Edukacja Medialna. – 1999, nr 4, s. 47 – 481   2   3   4

Powiązany:

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconEdukacja czytelniczo-medialna w nauczaniu języka angielskiego

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconŚcieżki edukacyjne II etap edukacyjny klasy IV-VI edukacja czytelnicza I medialna

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconMaria Laskowska edukacja czytelnicza I medialna zajęcia modułowe dla II etapu kształcenia

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconEdukacja medialna dla klas I-III

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconI etap edukacyjny: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconGeografia III etap edukacyjny Cele kształcenia – wymagania ogólne

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconBiologia III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconPrzedmiotowy system oceniania plastyka gimnazjum – III etap kształcenia

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconInformatyka III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne

Edukacja czytelniczo – medialna. III etap kształcenia iconJĘzyk polski III etap edukacyjny Cele kształcenia – wymagania ogólne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom