Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony
Pobierz 399.13 Kb.
NazwaPlan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony
strona7/7
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar399.13 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7Rozdział: 20. Fizyka a filozofia

Nr lekcji

Temat

Wymagania

Podstawowe

Uczeń

Rozszerzające

Uczeń

Dopełniające

Uczeń

251

Zakres stosowalności teorii fizycznych. Determinizm i indeterminizm w opisie przyrody


 • potrafi objaśnić, na czym polega rozumowanie indukcyjne,

 • wie, że dla szybkości bliskich szybkości światła prawa mechaniki Newtona się nie stosują,

 • wie, że mechaniki Newtona nie stosuje się do ruchów ciał mikroskopowych,

 • potrafi podać przykłady determinizmu w klasycznym opisie przebiegu zjawisk fizycznych.

 • potrafi podać przykłady rozumowania indukcyjnego w mechanice Newtona,

 • potrafi objaśnić, na czym polega determinizm w opisie przyrody.

 • potrafi objaśnić, dlaczego żadnej teorii nie można uważać za ostateczną i absolutnie prawdziwą,

 • potrafi uzasadnić, posługując się zasadą nieoznaczoności, że fizyka kwantowa jest indeterministyczna (nie jest deterministyczna).

252

Elementy metodologii nauk. Metoda indukcyjna i metoda

hipotetyczno-dedukcyjna


 • wie, że nauka zajmująca się metodami tworzenia i formułowania teorii naukowych nazywa się metodologią nauk,

 • wie, że metody tworzenia i formułowania teorii naukowych są wspólne dla wszystkich nauk przyrodniczych,

 • potrafi opisać, na czym polega metoda hipotetyczno-dedukcyjna.

 • potrafi objaśnić różnicę miedzy metodami: indukcyjną i hipotetyczno-dedukcyjną,

 • potrafi podać przykład stosowania metody hipotetyczno-dedukcyjnej w tworzeniu teorii fizycznych.

Rozdział: 21. Narzędzia współczesnej fizyki

Nr lekcji

Temat

Wymagania

Podstawowe

Uczeń

Rozszerzające

Uczeń

Dopełniające

Uczeń

253 – 254

Narzędzia współczesnej fizyki

 • potrafi opisać wybrane urządzenie używane przez fizyków do badań naukowych.

 • potrafi wymienić najważniejsze laboratoria fizyczne na świecie i ich tematykę badawczą,

 • potrafi wymienić urządzenia używane we współczesnych obserwatoriach astronomicznych,

 • potrafi wymienić najważniejsze osiągnięcia naukowe minionego wieku.


Rozdział: 22. Przegląd poznanych modeli i teorii fizycznych oraz astronomicznych

Nr lekcji

Temat

Wymagania

Podstawowe

Uczeń

Rozszerzające

Uczeń

Dopełniające

Uczeń

255 – 256 • potrafi opisać wybrany model lub teorię fizyczną.


Rozdział: 23. Teoria niepewności pomiarowych i doświadczenia

Nr lekcji

Temat

Wymagania

Podstawowe

Uczeń

Rozszerzające

Uczeń

Dopełniające

Uczeń

257 – 272

Teoria niepewności pomiarowych i doświadczenia


 • wie, co nazywamy pomiarem,

 • wie, że wynik każdego pomiaru obarczony jest niepewnością pomiarową,

 • wie, że niepewności pomiarowych nie można wyeliminować, można je jedynie minimalizować,

 • potrafi wykonać proste doświadczenie według instrukcji,

 • wie jak dobrać przyrządy o zakresie pomiarowym odpowiednim do wykonania danego doświadczenia.

 • potrafi zastosować zasady wykonywania pomiarów minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia błędów,

 • stosuje zasady rozpoznawania oraz eliminacji wyników obarczonych błędem,

 • potrafi szacować niepewności systematyczne, przypadkowe (standardowe) i całkowite pomiarów prostych (bezpośrednich),

 • potrafi praktycznie stosować proste metody (np. metodę najmniej korzystnego przypadku) szacowania niepewności pomiarów pośrednich (złożonych),

 • potrafi graficznie przedstawić wyniki pomiarów wraz z wartościami niepewności,

 • potrafi przedstawić przebieg doświadczenia, uzyskane wyniki oraz wnioski we właściwej, czytelnej i przejrzystej formie (tabele, wykresy, diagramy).

 • potrafi graficznie dopasować prostą do wyników pomiarów i wykorzystać współczynniki a i b do wyznaczenia szukanych wielkości fizycznych,

 • potrafi wykorzystać wnioski wynikające z doświadczeń do weryfikacji poznanych teorii fizycznych lub do stworzenia opisu zjawisk fizycznych,

 • potrafi zaplanować proste doświadczenie, dobrać przyrządy pomiarowe, skompletować zestaw eksperymentalny.
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconChemia w liceum zakres rozszerzony plan wynikowy

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconZakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconRozkład materiałU ( plan wynikowy) z wiedzy o społeczeństwie- zakres rozszerzony

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconRozkład materiałU – plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie – zakres rozszerzony

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconPlan wynikowy dla klasy II (zakres rozszerzony) Rok szk. 2010/2011

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconPlan wynikowy dla klasy III (zakres rozszerzony) Rok szk. 2010/2011

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconPlan wynikowy z geografii – zakres rozszerzony Realizacja podstawy programowej: Dz. U. Nr 51/02 oraz 210/03 poz. 204

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconElżbieta Świda Marcin Kurczab plan wynikowy do serii matematyka w liceum I technikum zakres podstawowy I rozszerzony wstęp

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconPlan nauczania geografii- zakres rozszerzony

Plan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony iconPlan nauczania geografii- zakres rozszerzony

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom