ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego
Pobierz 128.25 Kb.
NazwaZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego
strona2/2
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar128.25 Kb.
TypDokumentacja
1   2

Sygnał analogowy a cyfrowy


 

          Sygnał cyfrowy przedstawia informacje wykorzystując stan „niski” reprezentowany przez zero oraz stan „wysoki” reprezentowany przez jedynkę. Zatem transmisję cyfrową tworzą dwa rodzaje stanów i nie ma tu stanów pośrednich. Sygnał analogowy można przedstawić za pomocą sinusoidy.

          Taki sinusoidalny sygnał charakteryzuje określona amplituda, częstotliwość i faza. Amplituda to wysokość, której odpowiada wartość na osi rzędnych (oś y). Ta wartość określa głośność fali dźwiękowej. Częstotliwość to w przybliżeniu szybkość powtarzania się przebiegu fali na osi odciętych (x). Ta wartość określa wysokość fali dźwiękowej. Faza sinusoidy może być brana pod uwagę wówczas jeśli porównujemy ją z inną sinusoidą o takiej samej częstotliwości oraz amplitudzie. Określa ona wielkość przesunięcia (na osi x) pomiędzy obydwoma sinusoidami.


Techniki modulacji

 

          Modulacja amplitudy AM (Amplitude Modulation) – wielkość amplitudy przebiegu fali nośnej ulga zmianom zgodnie ze stanem sygnału wejściowego. Podczas modulacji sygnałów cyfrowych przełączanie dokonuje się między dwoma poziomami amplitudy, a sposób modulacji nazywa się kluczowaniem amplitudy ASK (Amplitude Shift Keying). Ten sposób modulacji podatny jest na tłumienie, w wyniku czego odbierany sygnał może być inny od wysłanego. Zmodulowany sygnał brzmi jak pojedynczy ton o szybkich zmianach głośności, aczkolwiek zmiany te następują zbyt szybko, by mogły być rozróżniane przez człowieka.


          Modulacja częstotliwości FM (Frequency Modulation) – modulację częstotliwości stosowaną do transmisji cyfrowych nazwano kluczowaniem częstotliwości FSK (Frequency Shift Keying). Najczęściej używane są dwie częstotliwości: niska – odpowiednik logicznej 1, oraz wysoka – odpowiednik logicznego 0. Przy stosowaniu tej techniki modulacji można uzyskać szybkość transmisji jedynie : 300 b/s lub 600 b/s w trybie pracy dupleksowej (jednoczesna transmisja z pełną szybkością w obydwu kierunkach), a 1200 b/s już tylko w trybie pracy półdupleksowej (tryb pracy naprzemiennej ale w danym momencie jest ustalony tylko jeden kierunek transmisji. Dla odwrócenia kierunku potrzebna jest sygnalizacja że urządzenie ukończyło nadawanie). Zmodulowany sygnał brzmi jak dwa zmieniające się dźwięki.


          Modulacja fazy PM (Phase Modulation) – polega na zmianie fazy sygnału nośnego zgodnie z ze zmianami cyfrowego sygnału. Na przykład jeśli fala biegnie w danej chwili ku dołowi, a sygnał cyfrowy ulegnie zmianie, kierunek przebiegu zmieniany jest tak, że biegnie on ku górze. W najprostszej formie modulacja fazy powoduje przesunięcie o 0 lub 180° Do modulacji przebiegów cyfrowych stosuje się modulację z kluczowaniem fazy PSK (Phase Shift Keying). Jest ona stosowana w modemach o średniej szybkości od 1200 b/s do 4800 b/s, także w połączeniu z innymi rodzajami modulacji. W modemach najczęściej stosuje się ulepszoną wersję tej modulacji to jest DPSK (Differential Phase-Shift Keying). W tej modulacji wartość binarna określana jest przez stopień przesunięcia fazy względem bieżącego bitu. Na przykład przesunięcie fazy o 90° może reprezentować binarne 0, a przesunięcie o 270° - reprezentować może binarną jedynkę. Dzięki temu sposobowi modem odbierający musi tylko określić charakter zmian fazy.

Szybkie techniki modulacji          Modulacja kwadraturowa QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Każda zmiana sygnału nośnej fali koduje czterobitową informację wejściową,. Przy maksymalnej szybkości modulacji 2400 bodów można przesłać dane z szybkością 9600 b/s. Sposób kodowania określony jest standardem V.29 i polega na równoczesnej zmianie amplitudy i fazy sygnału nośnego o częstotliwości 1700 Hz. W efekcie uzyskuje się 16 możliwych wartości binarnych przy jednej zmianie sygnału.


          Modulacja TCM (Trellis-Coded Modulation). Stosowana w najnowszych modemach, od standardu V.32 do standardu V.34, jako kombinacja modulacji QAM z nadmiarowym kodowaniem splotowym Trellis-Coding. W kodowaniu TCM odwzorowanie sygnału jest związane ze zmianą amplitudy i fazy sygnału podobnie jak w QAM. Każda zmiana stanu sygnału nośnej związana jest z konkretnym wzorem bitów informacji wejściowej. Dzięki tej metodzie modem nadawczy, aby przesłać jeden znak, przesyła jeden sygnał zawierający informację o jednym kompletnym znaku. Modem odbiorczy, deszyfrując sygnał identyfikuje znak alfabetu odpowiadający konkretnemu sygnałowi nośnemu wykorzystując odpowiednią tablicę.


          Modulacja delta CVSD (Countinuosly Variable Speed Delta Modulation) – jedna z najbardziej wydajnych modulacji stosowanych przy zamianie sygnału analogowego na cyfrowy. Umożliwia ona kodowanie sygnału mowy w kanale o przepływności 16 kb/s. Jest powszechnie stosowana w wojskowej technice telekomunikacyjnej.


          Impulsowa modulacja amplitudy PAM (Pulse Amplitude Modulation) – Jest stosowana w połączeniach nowych modemów 56 Kbps – nie wymagają one wstępnej konwersji sygnału analogowego na cyfrowy w swoich strumieniach danych ( w przeciwieństwie do starszych modemów, które taką modulację muszą wykonać).


Jak realizuje się modulację amplitudy w układzie mnożącym?


Przebieg zmodulowany amplitudowo uzyskuje się przez mnożenie analogowe sygnału modulującego i przebiegu nośnego. Funkcję mnożenia ana­logowego może spełniać wzmacniacz różnicowy ze sterowanym napięciowo źródłem prądowym w obwodzie emitera (rys.10.5). Ponieważ wzmocnienie wzmacniacza różnicowego zależy liniowo od prądu emitera (pyt. 8.26), na wyjściu uzyskuje się sygnał nośny o wartości zależnej od sygnału modulującego, czyli zmodulowany amplitudowo. Obwód rezonansowy stanowiący obciążenie tranzystora T 2 umożliwia uzyskanie w widmie napięcia wyjściowego tylko prą­żków o częstotliwościach IN, IN - Im oraz IN + Im. Tłumiona jest natomiast występująca również w wyniku mnożenia składowa o częstotliwościom. Opiera­jąc się na idei bezpośredniego mnożenia analogowego realizuje się również modulatory zrównoważone, wytwarzające przebieg zmodulowany ze stłumio­ną falą nośną (tylko prążki boczne). Nie wymagają one żadnych elementów reaktancyjnych i w związku z tym są dogodne do realizacji w postaci układów scalonych. Są to na ogół układy wielofunkcyjne, które mogą być stosowane jako układy modulatorów amplitudy, a także pełnić funkcję demodulatorów amplitudy lub częstotliwości.


Literatura:

  • A. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płoszajski, Elektronika 5
    Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999,

  • A. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płoszajski, Pracownia elektroniczna część 2 Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994,

  • J. Parchański, Miernictwo elektryczne i elektroniczne

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998

  • Zasoby Internetu.


.


Sprawozdanie opracował Mateusz Wasilewski

Kl III DT

Białystok, 3 czerwca 2003 r.

1   2

Powiązany:

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconZespołu Szkół Elektronicznych I Ogólnokształcących im prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconProgram profilaktyki w zespole szkóŁ nr 10 im. Prof. J. Groszkowskiego

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconProgram wychowawczy w zespole szkóŁ nr 10 im. Prof. J. Groszkowskiego

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconWewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w zespole szkóŁ nr 10 im. Prof. J. Groszkowskiego w zabrzu

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconRegulamin wycieczek szkolnych oraz innych imprez krajoznawczo – turystycznych w zespole szkóŁ nr 10 im. Prof. J. Groszkowskiego w zabrzu

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconPropozycja tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconZespół Szkół Elektrycznych im. Komisji Edukacji Narodowej

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 Manowce współczesnego wychowania

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconZespół Szkół Elektrycznych im. Komisji Edukacji Narodowej

ZespóŁ szkóŁ elektrycznych w białymstoku im prof. Janusza Groszkowskiego iconZespóŁ szkóŁ mechaniczno-elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom