Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej
Pobierz 56.93 Kb.
NazwaPrzewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar56.93 Kb.
TypPrzewodnik
1.Siłą elektrodynamiczną nazywamy siłę z jaką ………………………….. działa na ……………

jej zwrot zależy od ………………………………………………………………………………

2. Indukcja elektromagnetyczna to - zjawisko powstawania …………………………w obwodzie pod wpływem …………………………………………………………………………………
3. Podaj sposoby wzbudzania prądu indukcyjnego
4. Jaki jest kierunek prądu indukcyjnego


Zad. 1.

W pobliżu prostoliniowego przewodu z prądem stałym o dużym natężeniu umieszczamy kompas. Strzałka kompasu, niezależnie od tego, jak była ustawiona wcześniej

A. zacznie wirować B. ustawi się równolegle do przewodu

C. ustawi się prostopadle do przewodu D. w ogóle nie zareaguje

Zad. 2.

Igła magnetyczna ustawia się zawsze

A. w stronę dodatniego bieguna magnesu B. w kierunku równoległym do południka ziemskiego

C. w kierunku linii pola magnetycznego D. w kierunku prostopadłym do południka ziemskiego

Zad. 3.

Silnik elektryczny, którego model widzisz na rysunku, działa na zasadzie

A. odpychania się dwóch magnesów trwałych, B. przyciągania się dwóch magnesów trwałych,

C. oddziaływania magnesu na przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej.

Zad. 4.

Elektromagnes to

A. część elektroskopu B. urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu prądu

C. urządzenie wytwarzające prąd w wyniku działania pola magnetycznego D. przyrząd do pomiaru pola magnetycznego

Zad. 5.

Mamy silny magnes i uzwojenie podłączone do mogącej świecić diody. Aby dioda zaświeciła, należy

A. umieścić magnes wewnątrz uzwojenia i chwilę zaczekać; B. spowodować, by magnes spadł przez środek uzwojenia,

C. podłączyć uzwojenie do magnesu, D. owinąć uzwojenie ciasno wokół magnesu i podgrzać.

Zad. 6.

Transformator, to urządzenie służące do

A. zamiany sygnałów elektrycznych z cyfrowych na analogowe i odwrotnie, B. zmiany napięcia wyższego na niższe lub odwrotnie,

C. zmiany napięcia zmiennego na stałe, D. wytwarzania prądu w elektrowni.

Zad. 7.

W której grupie metali żaden z nich nie może być przyciągnięty przez magnes?

A. złoto, uran, żelazo B. żelazo, kobalt, nikiel

C. ołów, aluminium, srebro D. kobalt, potas, miedź

Zad. 8.

Jeżeli przez zwojnicę płynie stały prąd, to siły elektrodynamiczne między zwojami

A. dążą do skrócenia zwojnicy B. dążą do wydłużenia zwojnicy

C. nie występują D. nie wywołują żadnych zmian

Zad. 9.

Prądnicy nie można napędzać za pomocą silnika elektrycznego zasilanego z niej gdyż

A. powstaje prąd indukcyjny B. powstaje pole magnetyczne

C. w prądnicy powstaje więcej energii niż silnik może zużyć D. w prądnicy i silniku następuje rozpraszanie energii

Zad. 10.

Na rdzeń elektromagnesu najlepiej wybrać:
A. aluminium B. stal miękką C. stal twardą D. drewno
Zad. 11.
Dwa równoległe przewody, w których płyną prądy o natężeniach I1 i I2:
A. przyciągają się, gdy I1 i I2 mają zgodne zwroty B. odpychają się, gdy I1 i I2 mają zgodne zwroty
C. przyciągają się, gdy I1 i I2 mają przeciwne zwroty D. zawsze się przyciągaj

Zad. 12.

Północny koniec igły kompasu wskazuje:
A. północy biegun geograficzny B. południowy biegun geograficzny C. okolice północnego bieguna geograficznego D. okolice południowego bieguna geograficznego
Zad. 13.

Po przecięciu magnesu sztabkowego ze stali twardej dokładnie w połowie jego długości otrzymamy:
A. dwa magnesy B. dwa magnesy, przy czym jeden ma tylko biegun N, a drugi tylko S ,

C. jeden magnes i kawałek stali pozbawiony właściwości magnetycznych. D. dwa kawałki stali pozbawione właściwości magnetycznych.
Zad. 14.

Za pomocą magnesu nie można podnieść:
A. igły kompasu B. śruby stalowej C. szpilki D. złotej obrączki.
Zad. 15.

Do pierwiastków dających się namagnesować należą:
A. Fe, Zn, Cu B. Fe, Ni, Co C. Mg, Fe, Ag D. Mg, Ag, Zn
Zad. 16.

Siłę elektrodynamiczną wykorzystano przy budowie:
A. silników elektrycznych i elektromagnesów B. mierników elektrycznych i elektroskopów C. silników elektrycznych i elektroskopów D. silników i mierników elektrycznych
Zad. 17.

W sytuacji przedstawionej na rysunku magnes i solenoid:

A. przyciągają się B. odpychają się
C. nie oddziałują na siebie D. czasem przyciągają się, a czasem odpychają
Zad. 18.

Dwa magnesy sztabkowe ustawione tak jak na rysunku

A. przyciągają się. B. odpychają się.

C. nie oddziałują na siebie. D. przyciągają się lub odpychają, zależnie od wielkości tych magnesów.

N S N S


Zad. 19.

Naprzeciw siebie ułożono dwa magnesy sztabkowe i przykryto je płytką szklaną. Płytkę posypano opiłkami żelaza. Opiłki ułożyły się w sposób pokazany na rysunku. W punktach I i II na pewno znajdują się odpowiednio bieguny:


A. S i N. B. N i N.
C. N i N lub S i S. D. N i S lub S i N.

Zad. 20.

Ziemia jest źródłem :
A. tylko pola grawitacyjnego. B. tylko pola magnetycznego.
C. pola magnetycznego i grawitacyjnego. D. pola magnetycznego w lecie i pola magnetycznego w zimie.


ZADANIA OTWARTE

Zad. 1.

Narysuj kształt linii sił pola magnetycznego oraz zaznacz ich zwrot (jak układają się opiłki rozsypane na kartce papieru)

Zad. 2.

Jaką role odgrywa rdzeń w elektromagnesie? Wypisz nazwy materiałów, z których można wykonać rdzeń elektromagnesu:


Zad. 3.

A. Oznacz bieguny zwojnicy.


Zad. 4.

Napięcie na wtórnym uzwojeniu doskonałego transformatora wynosi 110 V. O jakim natężeniu popłynie prąd w tym uzwojeniu, jeżeli w uzwojeniu pierwotnym przy napięciu 220 V płynie prąd o natężeniu 4 A?


Zad. 5.

W którą stronę porusza się magnes, jeżeli z przewodniku kołowym prąd płynie zgodnie kierunkiem ruchu wskazówek zegara?
Zad. 6.
Dlaczego, aby namagnesować pręt stalowy za pomocą solenoidu, umieszczamy pręt w jego wnętrzu?
Zad. 7.
W jaki sposób możemy stwierdzić, czy kawałek żelaza jest namagnesowany, dysponując jedynie igłą magnetyczną?

Zad. 8.
Dlaczego magnes przyciąga przedmioty żelazne, a nie przyciąga przedmiotów wykonanych z innych metali?

Zad. 9.

Narysuj linie pola magnetycznego i zaznacz ich zwrot, jeśli prądy płyną tak, jak pokazano na rysunku:
Zad. 10.

Narysuj, w którą stronę wychyli się ramka (patrz rysunek) oraz dorysuj wektor siły elektrodynamicznej działającej na jej poziomą część. W jaki sposób możemy określić kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej?

   


Zad. 11.Jak zachowają się dwa równoległe, swobodnie zwisające przewodniki przez które płynie prąd elektryczny? Zaznacz na rysunkach (a i b) wektory sił oraz kształt przewodników.


Zad.12 . Rysunek przedstawia schemat pewnego urządzenia ,nazwij je ,nazwij jego elementy i opisz jak działa nazywając zjawiska fizyczne,które wykorzystuje
Zad 13. Co pokazują rysunki.? Opisz krótko to zjawisko.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconPrzewodnik z prądem o natężeniu 2 a ma kształt kwadratu o boku a = 0,1 m. Oblicz wartość natężenia pola magnetycznego I indukcji magnetycznej w geometrycznym środku tego kwadratu

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconPrzewodnik z prądem o natężeniu 2 a ma kształt kwadratu o boku a = 0,1 m. Oblicz wartość natężenia pola magnetycznego I indukcji magnetycznej w geometrycznym środku tego kwadratu

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconZjawisko indukcji elektromagnetycznej

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconHasło programowe – Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Temat lekcji – w jaki sposób można wzbudzić prąd indukcyjny?

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconPrzewodnik z prądem Moment siły działający na ramkę z prądem

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconPrzewodnik? Przewodnik z prądem umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym. Oblicz indukcję magnetyczną tego pola, jeśli długość przewodnika wynosi 0,1 m, natężenie prądu I = 6 A, a siła działająca na ten przewodnik f = 2 N

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconBadanie zjawiska indukcji faradaya

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconT emat: Wyjaśnienie zjawiska indukcji magnetycznej

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconPrzewodnika z prądem. Wartość indukcji pola magnetycznego we wnętrzu solenoidu

Przewodnik z prądem, D. zjawiska indukcji elektromagnetycznej iconPrzewodnika z prądem. L inie sił pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika z prądem mają kształt współśrodkowych okręgów otaczających przewodnik

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom