Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka
Pobierz 49.18 Kb.
NazwaKonspekt lekcji z przedmiotu informatyka
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar49.18 Kb.
TypKonspekt
Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka

dla klasy VI Szkoły Podstawowej


TEMAT ZAJĘĆ:
Elementy składowe zestawu komputerowego


DZIAŁ PROGRAMOWY: Praca z komputerem

CZAS TRWANIA: 2x45 minut

CEL OGÓLNY: Poznanie niezbędnych urządzeń, za pomocą których wprowadzane i wyprowadzane są informacje do i z komputera. Wdrażanie ucznia do aktywnego poszukiwania i wykorzystania wiedzy.


CELE SZCZEGÓŁOWE: po przeprowadzonej lekcji uczeń:

wymienia główne elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego,

dostrzega zróżnicowanie elementów składowych pod względem ich zastosowania,

prawidłowo nazywa poszczególne elementy,

prawidłowo uruchamia i wyłącza zestaw komputerowy,

zna zastosowanie poszczególnych elementów,

stosuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera.


METODY NAUCZANIA:

Wiodąca: praktyczna – praca z komputerem

Wspomagająca: słowna – pogadanka


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

zestaw komputerowy

płyta CD-ROM INFORMATYKA 2000-wyd. Czarny Kruk

 napisy poszczególnych elementów

 karta pracy


LITERATURA:

-red. M. Gulgowski, Informatyka 2000, Czarny Kruk 2000

- Dec Z., Konieczny R., ABC komputera, Edition 2000, 1998


KONSPEKT LEKCJI OPRACOWAŁA: mgr Janina MazurekCZĘŚĆ ZAJĘĆ


CZYNNOŚCI

UCZNIÓW


Docelowe Pośrednie zadania

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

WSTĘPNAWymieniają zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem


Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe


Wyjaśniają pojęcia: informacja, przetwarzanie informacji
Zapisują temat w zeszycie

Sprawy organizacyjno porządkowe


Powtórzenie wiadomości

Z poprzedniej lekcji:

Kieruje pytania:

 • Jakie są zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem?

 • Jak wygląda prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy?

 • Co to jest informacja?

 • Na czym polega przetwarzanie informacji?

Nadaje kierunek pogadanki


Zapoznaje uczniów z tematem i celem lekcji


GŁÓWNAWymieniają znane urządzenia peryferyjne – zewnętrzne znajdujące się w pracowni szkolnej


Uruchamiają płytę


Wyjaśnia pojęcia

Analizuje tekst.

Charakteryzuje urządzenia

Próbują sformułować definicję urządzenia


Uruchamiają jednostki komputerowe


Wyszukują informacje o urządzeniach zewnętrznych.

Zapoznają się

z przeznaczeniem poszczególnych urządzeń


Dzielą elementy składowe na wejściowe i wyjściowe

Kieruje do uczniów pytania:

 • Co to jest urządzenie?

 • Czy spotkali się z pojęciem urządzenia peryferyjne?

 • Jakie urządzenia zewnętrzne, podłączone do jednostki centralnej pracowni szkolnej?

Rozwiesza przygotowane napisy z wymienionymi urządzeniamiPoleca uruchomić jednostki komputerowe.

Przypomina o prawidłowym uruchomieniu i gotowości do pracy komputera


Proponuje skorzystać z płyty CD-ROM INFORMATYKA 2000-wyd. Czarny Kruk w celu uzupełnienia informacji o elementach, które nie znajdują się w pracowni (np. ploter)

Poleca zapoznać się z przeznaczeniem poszczególnych urządzeń


Proponuje podział elementów zewnętrznych na wejściowe i wyjściowe, czyli takie za pomocą, których dostarczamy informacji i za pomocą, których komputer przekazuje nam rezultaty swojej pracy.

Poleca uporządkowanie napisów rozwieszonych na tablicy na elementy wejściowe i wyjściowe.

Omawia poszczególne urządzenia. Zwraca uwagę na sposób wprowadzania i wyprowadzania informacji

KOŃCOWA

Wypełniają kartę pracy


Podsumowują wykonanie ćwiczenia oraz lekcję

Zapoznają się z treścią karty pracy. Wyszukują informacje z płyty i podręcznika (str.27 – 29). Analizują informacje zawarte na płycie.


Zapisują informacje na karcie pracy.

Wklejają kartę do zeszytu.


Kończą pracę z komputerem

Rozdaje karty pracy, objaśnia wykonanie ćwiczeń do lekcji.

Obserwuje i koordynuje pracę uczniów


Omawia prawidłowo wypełnioną kartę pracy.

Ocenia aktywność i pracę uczniów na lekcji

Podsumowuje lekcję, kieruje do uczniów pytania?

 • Podziel elementy składowe zestawu komputerowego na wejściowe i wyjściowe

 • gdzie może mieć zastosowanie ploter?

 • Podaj przykład zastosowania dwustronnej wymiany informacji modemu?

 • Do czego służy skaner?


Poleca zakończyć pracę komputera ( przypomina o prawidłowym zakończeniu pracy komputera)KARTA PRACY
Elementy składowe zestawu komputerowegoJEDNOSTKA CENTRALNA

Urządzenia zewnętrzne (peryferyjne)

Wejściowe Wyjściowe


.................................... .....................................

.................................... .....................................

.................................... .....................................

.................................... .....................................

.................................................


Urządzenia zewnętrzne:Nazwa urządzenia

Rysunek

Rodzaj urządzenia, zastosowanie

modem


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconKonspekt lekcji z przedmiotu

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconKonspekt lekcji z przedmiotu muzyka dla kl. IV

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconKonspekt lekcji z przedmiotu sztuka (część plastyczna) dla kl. VI

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconKonspekt lekcji z przedmiotu “technologia klasa 1 lz, specjalność naprawa pojazdów samochodowych

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconScenariusz lekcji Przedmiot: informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II temat lekcji

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconKryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie IV szkoły Podstawowej (1 godzina przedmiotu tygodniowo)

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconKonspekt lekcji przyrody w klasie VI sz. P. Temat lekcji: Charakterystyczne cechy I właściwości metali

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconKonspekt do lekcji chemii (klasa III ta) I) temat lekcji

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconKonspekt lekcji języka polskiego, klasa V a temat lekcji: „Wiosna, lato, jesień, zima”- obrazy

Konspekt lekcji z przedmiotu informatyka iconProjekt Specjalnościowy -konspekt Informatyka I Ekonometria, wsiie twp, 2012/2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom