Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ
Pobierz 328.57 Kb.
NazwaSzkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ
strona6/6
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar328.57 Kb.
TypPlan nauczania
1   2   3   4   5   6

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

 1. przestrzega zasad kultury i etyki;

 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;

 3. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

 4. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

 5. współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

 6. komunikuje się ze współpracownikami.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

 2. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 3. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

 4. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 5. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;


Aplikacje internetowe

PKZ:

 1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;

 2. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;

 3. posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;

 4. charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;

 5. korzysta z publikacji elektronicznych;

 6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 1. korzysta z wbudowanych typów danych;

 2. tworzy własne typy danych;

 3. przestrzega zasad programowania;

 4. stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

 5. tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

 6. wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;

 7. kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

 8. wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;

 9. stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

 10. wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;

 11. pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

 12. testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

 13. dokumentuje tworzoną aplikację;

 14. zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;

 15. zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

 1. przestrzega zasad kultury i etyki;

 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;

 3. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

 4. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

 5. współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

 6. komunikuje się ze współpracownikami.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

 2. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 3. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

 4. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 5. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;Systemy zarządzania bazami danych

PKZ:

 1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;

 2. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;

 3. posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;

 4. charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;

 5. korzysta z publikacji elektronicznych;

 6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 1. korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;

 2. posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

 3. projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;

 4. importuje dane do bazy danych;

 5. tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

 6. instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;

 7. modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

 8. dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

 9. zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;

 10. określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;

 11. udostępnia zasoby bazy danych w sieci;

 12. zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;

 13. kontroluje spójność baz danych;

 14. dokonuje naprawy baz danych.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

 1. przestrzega zasad kultury i etyki;

 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;

 3. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

 4. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

 5. współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

 6. komunikuje się ze współpracownikami.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

 2. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 3. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

 4. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 5. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;Programowanie strukturalne i obiektowe

PKZ:

 1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;

 2. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;

 3. posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;

 4. charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;

 5. korzysta z publikacji elektronicznych;

 6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 1. korzysta z wbudowanych typów danych;

 2. tworzy własne typy danych;

 3. przestrzega zasad programowania;

 4. stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

 5. tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

 6. wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;

 7. kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

 8. wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;

 9. wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;

 10. dokumentuje tworzoną aplikację;(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

 1. przestrzega zasad kultury i etyki;

 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;

 3. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

 4. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

 5. współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

 6. komunikuje się ze współpracownikami.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

 2. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 3. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

 4. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 5. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

Łączna liczba godzin

1500 
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconPlan wynikowy treści nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum do programu nauczania „ kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (koss) ”, zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconKształcenie zawodowe kluczem do sukcesu

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconWspółpraca międzynarodowa szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconPlan nauczania fizyki w oparciu o podstawy programowe – klasa trzecia, poziom rozszerzony ( na rok szkolny 2010/2011), w wymiarze 2 (z rozkładu nauczania) +2 godziny tygodniowo (przydzielone przez organ prowadzący)

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconPlan nauczania na rok szkolny 2007

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconPlan nauczania na rok szkolny 2007

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconRegulamin Rekrutacji I Udziału w Projekcie „atrakcyjne kształcenie zawodowe w bielsku podlaskim”

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconSzkolny zestaw podręczników dla uczniów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik- rok szkolny 2012/2013

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconRok szkolny 2012/2013 Plan wynikowy nauczania języka polskiego

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ iconPlan pracy szkołY rok szkolny 2010/11 załĄcznik nr 3 Badanie wyników nauczania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom