Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących
Pobierz 87.33 Kb.
NazwaScenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar87.33 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI


Z WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH

Nauczyciel: Grażyna Koper,

Zespół Placówek Oświatowych nr 1,

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie.

Temat: Wpływ internetu na młodego człowieka.


Zagrożenia internetowe.


Cele lekcji:

 • zaznajomienie uczniów z ogólną wiedzą na temat internetu,

 • zbadanie stopnia zagrożenia internetu na ucznia,

 • przygotowanie ucznia do szerszej rozmowy nt. internetu.

 • uświadomienie młodzieży istoty zagrożeń internetowych

 • wzbudzenie niechęci do korzystania z Internetu w niewłaściwy sposób

 • ukazanie młodzieży Internetu jako nieograniczonego źródła informacji

Metody pracy:

 • obejrzenie spektaklu „Ale czat” przedstawiającego młodych ludzi uzależnionych od

komputera i internetu.

 • pospektaklowa dyskusja z uczniami.

 • pogadanka o historii internetu,

 • przeprowadzenie ankiety.

Środki dydaktyczne:

 • ankieta - załącznik 1

 • ksero ankiety dla uczniów

 • plansze o historii i ewolucji internetu.Scenariusz lekcji:


1. Wspólne przypomnienie spektaklu „Ale czat”, krótkie refleksje uczniów.

 1. Krótkie przedstawienie uczniom ciekawej genezy i ewolucji internetu.


Internet, globalna sieć komputerowa. Podwaliny pod jej powstanie położono na początku lat 60., kiedy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania nad możliwością dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto badania nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować pomimo zniszczenia jej części np. w wyniku ataku atomowego. Badania prowadzono w ramach projektów DARPA, ich efektem było powstanie prototypowej sieci ARPA-net i opracowanie podstawowych koncepcji technicznych, z których głównymi były: pakietowy system przesyłania informacji (informacja dzielona jest na małe porcje z których każda przesyłana jest niezależnie, a następnie składana w całość) i decentralizacja, czyli równorzędne traktowanie komputerów w sieci (przez co nie istnieje centrum, którego uszkodzenie niszczyłoby całą sieć). Pierwsze prototypowe fragmenty sieci powstały w latach 1966-1967, a w 1969 roku połączyły cztery amerykańskie centra akademickie. Zaczęto wtedy opracowywać szczegóły techniczne protokołów komunikacyjnych. W 1973 roku sieć przekroczyła granice Ameryki i dołączono do niej pierwsze dwa komputery w Europie. Nazwy Internet użyli w 1974 roku Vint Cerf i Bob Kahn w artykule w Transmission Control Protocol. Stopniową ewolucję sieci (np. przejście na znacznie wydajniejsze protokoły komunikacyjne) uwieńczyło w końcu lat 80. i w latach 90., przejęcie opieki nad rozwojem sieci przez NFS (National Science Foundation). Projekt wzbudzał ogromne zainteresowanie środowisk uniwersyteckich nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. W celu ułatwienia wymiany informacji naukowej powstały w laach 80. sieci wzorowane na ARPA, m.in.: przeznaczony dla potrzeb naukowych BITNET, EARN i CSNET, które z czasem, pozostając administracyjnie odrębnymi, otwarły się na Internet. Szacuje się, że w 1991 roku w ramach Internetu funkcjonowało 5000 sieci skupiających 700 000 komputerów, z których korzystało ok. 4 000 000 użytkowników. Był to także rok powstania najpopularniejszej z dotychczas wykorzystywanych usług internetowych WWW. Tworzenie stron WWW możliwe jest dzięki językowi HTML, który powstał na potrzeby tej usługi. Obecnie Internet przestał być własnością instytucji rządowych i w większości należy do firm prywatnych. Ilość komputerów podłączonych stałymi łączami do sieci szacuje się na ok. 9,5 mln (1996).

3. Przeprowadzenie ankiety. (załącznik 1)

4. Podsumowanie lekcji.


Plansza z piktogramami:

Podsumowując lekcję uczniowie uzupełniają planszę z piktogramami.

Uczniowie zaznaczają swój znak przy tej planszy jakie są ich odczucia po lekcji i w jakim stopniu spełniła ta lekcja ich oczekiwania.
załącznik 1 ANKIETA


1. Czy uważasz, że internet jest:

 1. niepotrzebny

 2. potrzebny w znikomym stopniu

 3. potrzebny

 4. niezbędny

2. Czy uważasz, że internet jest przede wszystkim źródłem:

 1. praktycznych informacji (np. nauka, kultura itp.)

 2. rozrywki (gry filmy itp.)

 3. kontaktów towarzyskich

 4. zagrożeń (hakerstwo, piractwo, pornografia itp.)

 5. rzeczy niepotrzebnych, śmietnikiem

3. Czy korzystasz z internetu:

 1. prawie w ogóle

 2. często

 3. nałogowo, bardzo chętnie

 4. nie korzystam

4. Czy sądzisz, że zagrożenia internetowe są:

 1. żadne

 2. właściwie nieodczuwalne

 3. duże

 4. bardzo duże

5. Czy osobiście spotkałeś się z zagrożeniami w internecie:

 1. nie

 2. bardzo rzadko

 3. często

 4. bardzo często

6. Czy uważasz, że internet zbliża ludzi (pomaga znaleźć przyjaciół):

 1. zupełnie nie

 2. w znikomym stopniu

 3. w dużym stopniu

 4. jest idealny do tego celu

 5. nie służy kontaktom międzyludzkim

7. Czy według Ciebie znajomość internetowa opiera się na wzajemnym zaufaniu:

 1. w żadnym wypadku

 2. w niewielkim stopniu

 3. to bardzo ważny element

 4. przede wszystkim na zaufaniu

8. Czy informacje i kontakty w internecie można uznać za wiarygodne:

 1. zupełnie nie

 2. tylko nieliczne

 3. sporą część

 4. tak, oczywiście

9. Czy myślisz, że powinna istnieć moralna granica dobra i zła w internecie:

 1. nie, internet powinien być wolny od zakazów, całkowita swoboda

 2. nie jest to możliwe

 3. każdy powinien przestrzegać tego indywidualnie

 4. powinna za wszelką cenę istnieć granica

10. Czy sądzisz, że nadużywanie internetu może być powodem wagarów:

 1. nie ma tu żadnego związku

 2. raczej nie

 3. w niewielkim stopniu

 4. może być częstym i ważnym problemem

11. Jaką według Ciebie internet jako nowe medium ma przed sobą przyszłość:

 1. nie widzę przyszłości przed internetem

 2. nie będzie popularny ze względu na liczne zagrożenia i chaos wewnętrzny

 3. będzie ważnym elementem życia, ale nie podstawowym medium

 4. będzie podstawowym źródłem informacji i komunikacji

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconScenariusz lekcji matematyki z wykorzystaniem metod aktywizujących

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconScenariusz zajęĆ z wykorzystaniem metod aktywizujących

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconScenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzonych w klasie III d z wykorzystaniem metod aktywizujących

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconScenariusz zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem metod aktywizujących przeprowadzonych w klasie trzeciej przez mgr Bożenę Lisiak

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconUkładu Słonecznego z wykorzystaniem metod aktywizujących. Wioletta Bałdyga

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconScenariusz lekcji z języka obcego Leksyka, szybkie zapamiętywanie słów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconKonspekt lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie Va z zastosowaniem metod aktywizujących

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconScenariusz lekcji z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconScenariusz lekcji z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem metod aktywizujących iconScenariusz lekcji plastyki z wykorzystaniem komputeróW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom