Wymagania edukacyjne
Pobierz 1.41 Mb.
NazwaWymagania edukacyjne
strona13/14
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar1.41 Mb.
TypWymagania
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
9. Algorytmy

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

6

5

4

3

2

1

9.1.


Algorytmy porządkowania zbioru elementów.

1

Uczeń:

- wyjaśnia i podaje przykłady, na czym polega każdy ze sposobów sortowania: przez wybór, przez scalanie, przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe.


Uczeń:

- zna pojęcia: sortowanie przez wybór, sortowanie przez scalanie, sortowanie przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe;

- umie uporządkować zbiór elementów każdym ze sposobów: przez wybór, przez scalanie, przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe.

Uczeń:

- wyjaśnia, na czym polega porządkowanie zbioru (sortowanie);

- porządkuje zbiór kilkoma sposobami.


Uczeń:

- wie, na czym polega porządkowanie zbioru (sortowanie);

- porządkuje zbiór wybranym sposobem.


Uczeń:

- z pomocą wyjaśnia pojęcie porządkowania;

- z pomocą porządkuje zbiór jednym ze sposobów.

Uczeń:

- nie wie, co to jest porządkowanie zbioru;

- nie podejmuje żadnych prac zmierzających do porządkowania zbiorów.

9.2.

Tworzenie algorytmów w programie ELI 2.0 i analizowanie ich działania.

1

Uczeń:

- umie tworzyć złożone algorytmy w programie ELI 2.0;

- potrafi wpisywać i poprawiać instrukcje do poszczególnych klocków oraz analizuje i wyjaśnia ich działanie;


Uczeń:

- umie tworzyć proste algorytmy w programie ELI 2.0;

- tworzy algorytmy, uruchamia je i sprawdza poprawność ich działania;

- wprowadza poprawki i zapisuje utworzone algorytmy.Uczeń:

- wie, jak uruchomić program ELI 2.0 i jak wygląda okno programu;

- zna podstawowe klocki do budowania algorytmów w programie;

- wie, jak korzystać z pomocy programu.


Uczeń:

- wie, do czego służy program ELI 2.0;

- wie, jak uruchomić algorytm zbudowany w programie;


Uczeń:

- z pomocą tworzy proste algorytmy w programie ELI 2.0.

Uczeń:

- nie podejmuje żadnych prac w programie ELI 2.0.

9.3.


Środowisko Logomocja. Programowanie prostych rysunków w Logo. Procedury pierwotne. Słowa i listy w Logo.

1

Uczeń:

- potrafi ustalić kolor pisaka, określić grubość pisaka, ustalić kolor malowania, ustalić wzór malowania.

- potrafi poprawić błędnie zapisane polecenia dla żółwia.


Uczeń:

- rozumie pojęcia: programowanie strukturalne, grafika żółwia, procedura, procedury pierwotne;

- potrafi wydawać żółwiowi określone polecenia, aby wykonał on odpowiedni rysunek;

- wie, na czym polega powtarzanie czynności w Logo.

- wie, do czego służą odpowiednie przyciski programu;

- wie, co to są listy w Logo.

Uczeń:

- zna podstawowe polecenia żółwia;

- wie, jakie słowa są znane żółwiowi;

- umie zapisać efekty swojej pracy;

- wie, jak korzystać z pomocy programu.

Uczeń:

- umie otwierać i zamykać program Logomocja;

- wie, do czego służy ekran graficzny i tekstowy;

- otwiera i zamyka pliki w Logo.


Uczeń:

- z pomocą wyjaśnia, do czego służy program Logomocja;

- z pomocą wykonuje proste rysunki żółwia.

Uczeń:

- nie wie, do czego służy program Logomocja;

- nie umie wykonać w programie prostych rysunków żółwia.

9.4.

Tworzenie własnych procedur — procedury własne w Logo.

1

Uczeń:

- samodzielnie tworzy złożone procedury własne;

- wyjaśnia, jak definiować procedury w oknie Edytora obiektów.


Uczeń:

- wie, na czym polega tworzenie procedur własnych;

- definiuje procedury własne dla różnych rysunków żółwia;

- wie, co powoduje zmianę trybu dialogu na tryb definiowania procedur.

Uczeń:

- określa, co składa się na procedurę własną;

- definiuje procedury własne dla prostych rysunków żółwia.


Uczeń:

- potrafi wywołać zdefiniowaną procedurę.


Uczeń:

- z pomocą tworzy najprostsze procedury własne.

Uczeń:

- nie wie, co to jest procedura własna;

- nie potrafi nawet z pomocą utworzyć prostej procedury własnej dla żółwia.

9.5.

Tworzenie procedur z parametrem.


1

Uczeń:

- tworzy złożone procedury z parametrami.


Uczeń:

- wie, na czym polega tworzenie procedur z parametrem;- wie, że parametr np. x, umożliwia rysowanie figur o dowolnym wymiarze boku (w miejsce x można podstawiać różne liczby);- tworzy różne procedury własne z parametrem.

Uczeń:

- tworzy nieskomplikowane procedury z parametrem.


Uczeń:

- wie, co to jest procedura własna z parametrem.


Uczeń:

- z pomocą wskazuje procedury z parametrem;

- z pomocą tworzy proste procedury własne z parametrem.


Uczeń:

- nie wie, co to jest procedura z parametrem;

- nie podejmuje się tworzenia nawet najprostszych procedur.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Powiązany:

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne z chemii. Przedmiotowy system oceniania I wymagania edukacyjne (pso) z chemii są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (wso)

Wymagania edukacyjne iconPodstawa programowa wymagania edukacyjne cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne z biologii szczegóŁowe wymagania – zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne z podziałem na wymagania podstawowe I ponadpodstawowe dla zespołu klasowego oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne iconWymagania edukacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom