Konspekt do lekcji z matematyki
Pobierz 20.4 Kb.
NazwaKonspekt do lekcji z matematyki
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar20.4 Kb.
TypKonspekt
KONSPEKT DO LEKCJI Z MATEMATYKI

W KLASIE V


TEMAT: Rozróżnianie czworokątów.


CELE:

poznawczy

 • zapoznanie uczniów z własnościami wybranych czworokątów;

 • utrwalenie pojęć: czworokąt, przekątna, odcinki równoległe i prostopadłe;

 • doskonalenie umiejętności rozróżniania czworokątów;

 • zapoznanie z pojęciami: trapez, równoległobok, romb, deltoid.

kształcący

 • kształcenie logicznego myślenia i wyobraźni przez rozpoznanie czworokątów i badanie ich własności (opisywanie podobieństw i różnic między czworokątami);

 • kształcenie poprawności języka matematycznego.

wychowawczy

 • wdrażanie do dokładnego wykonywania poleceń nauczyciela;

 • estetyka pracy.

praktyczny

 • wykorzystywanie poznanych wiadomości przy rozwiązywaniu zadań dotyczących obliczania pól i obwodu figur płaskich na lekcjach innych przedmiotów i w życiu.


METODY: problemowa, podająca, aktywizująca, praktycznego działania.


FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst opowiadania „W Królestwie Czworokątów”, karty pracy z zadaniami i powielonymi figurami, zestaw figur płaskich, kątomierz, linijka, flamastry, magnesy.

TOK LEKCJI:

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 2. Nawiązanie do tematu lekcji.

 • Przeniesiemy się dzisiaj do „Królestwa Czworokątów” (rozdanie kart pracy nr 1),

 • Czy wiecie od czego pochodzi nazwa CZWOROKĄT?

 • Opowiem wam teraz pewną historię, a naszym zadaniem będzie dokładnie obserwować „Królestwo Czworokątów”.

W krainie MATEMATYKI jest Królestwo Czworokątów. Rządzi nim król, który bardzo się troszczy o swoich poddanych.

Pewnego razu dowiedział się, że w Królestwie są szpiedzy.

 • Czy potraficie wskazać figury, które są szpiegami? 7 i 6

 • Kto potrafi uzasadnić ten wybór?

Król rozkazał wygnać figury 7 i 6 z Królestwa. Postanowił również założyć własną armię, aby broniła bram Królestwa.

W tym celu powołał generała TRAPEZA oraz TRAPEZOIDA.

(nauczycielka zapisuje nazwy na tablicy)

Generał TRAPEZ miał dowodzić Czworokątami, które posiadały co najmniej jedną parę boków równoległych. Pozostałymi Czworokątami dowodził TRAPEZOID.

 • Czy możecie wskazać figury (czworokąty), którymi dowodził generał TRAPEZ?

 • Przyjrzyjcie się uważnie naszym czworokątom (zaznaczają parę odp. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12 boków równoległych).

(Uczniowie przywieszają figury na tablicy obok nazwy)

 • Jakie czworokąty zostały? Odp. 10, 11, 2

 • Co powiecie o tych czworokątach?

   1. boki nie są równoległe

   2. mają 4 kąty

   3. przekątne nie są jednakowej długości

Armia TRAPEZOIDA miała bronić zamku, w którym mieszkał Król. Czworokąty te były pokraczne z wyjątkiem jednego, znakomitego lotnika.

  • Odgadnijcie o jaki czworokąt chodzi?

  • Dlaczego był dobrym lotnikiem?

  • Co wam przypomina ten kształt? LATAWIEC

Generał nadał mu imię DELTOID.

Armia generała TRAPEZA wykonywała zadania specjalne i broniła dostępu do wszystkich bram Królestwa. Wśród TRAPEZÓW wybijały się czworokąty zwane RÓWNOLEGŁOBOKAMI. Były bardzo sprawne i posiadały dwie pary boków równoległych (zapisanie nazwy na tablicy).

  • Czy potraficie powiedzieć, które czworokąty wśród trapezów mają 2 pary boków równoległych? Odp. 1, 3, 5, 8 (uczniowie zaznaczają boki równoległe na kartach pracy).

Dowódca RÓWNOLEGŁOBOK podzielił swoją drużynę na dwa pododdziały. Pierwszym pododdziałem były równoległoboki, które mają wszystkie kąty proste i doskonale nadawały się do obrony Królestwa od strony południowej. Pododdziałowi nadano nazwę PROSTOKĄTY (zapisanie nazwy na tablicy).

Drugi pododdział składał się z równoległoboków, które miały wszystkie boki jednakowej długości. Ta cecha sprzyjała obronie Królestwa od strony północnej. Pododdział nazwano ROMBY (zapisanie nazwy na tablicy).

  • Przyjrzyjcie się figurze nr 3. W którym pododdziale możemy je umieścić? Odp. w żadnym, to jest dowódca.

  • Gdzie umieścimy nr 5? Odp. pierwszym

  • Dlaczego?

  • Zaznaczcie kąty proste w prostokącie. (to samo na tablicy)

  • Gdzie umieścimy figurę nr 1. Odp. w drugim

  • Dlaczego? (Uczniowie sprawdzają długość boków).

  • A gdzie umieścimy ten równoległobok nr 8?

  • Dlaczego w tym przedziale?

  • Kto myśli inaczej?

WNIOSEK: Figura nr 8 może należeć do I i II pododdziału.

  • Posłuchajcie jak ten problem rozwiązał dowódca RÓWNOLEGŁOBOK.

Podczas podziału równoległoboków okazało się, że są wśród nich takie, których własności pozwalają na dobrą obronę i od strony południowej i północnej. Dowódca postanowił, że będą one łącznikami między obydwoma pododdziałami.

  • Czy wiecie jak nazywają się te czworokąty? KWADRATY

Nareszcie w Królestwie Czworokątów zapanował ład i porządek. Król nie obawiał się już żadnych szpiegów. Powołana armia bardzo dobrze wykonywała swoje obowiązki i broni bram Królestwa po dzień dzisiejszy. KONIEC

 1. Wyciągnięcie wniosków z opowiadania.

  • O czym było opowiadanie?

  • Wymieńcie głównych bohaterów.

  • Jaką własność miały trapezy? (co najmniej jedną parę boków równoległych)

  • Jaką własność miały równoległoboki? (ma dwie pary boków równoległych)

  • Co powiemy o rombach? (jest to równoległobok, który ma boki jednakowej długości)

  • Jakie własności mają prostokąty? (mają wszystkie kąty proste, mają dwie pary boków równoległych)

  • I został nam kwadrat (wszystkie boki są jednakowej długości – ma 4 kąty proste, - ma dwie pary boków równoległych).

 2. Zapisanie tematu do zeszytu. Rodzaje czworokątów.

 3. Rozdanie kart pracy nr 2.

 4. Omówienie zadania.

   1. narysowanie figury oznaczamy literami A, B, C, D.

   2. napisane własności oznaczone numerami od 1 do 5.

Zadaniem uczniów jest połączyć odpowiedni czworokąt z jego własnościami.

 1. Podsumowanie.

 2. Zadanie domowe: Wkleić do zeszytu czworokąt z jego własnościami.


KRÓLESTWO CZWOROKĄTÓW
I TRAPEZY:

II TRAPEZOIDY:

III RÓWNOLEGŁOBOKI: DELTOID:

IV PROSTOKĄTY:

V ROMBY:

VI KWADRAT:


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji z matematyki iconKonspekt lekcji matematyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom