Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt
Pobierz 32.68 Kb.
NazwaZaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar32.68 Kb.
TypDokumentacja

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt.:


…………………..............................……………………………………………………..

(tytuł zadania publicznego)

1. Zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt całkowity (w zł)

z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)

Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy (w zł)

I

Koszty
merytoryczne

1) .……..

2) ……..
II

Koszty obsługi zadania
publicznego,
w tym koszty administracyjne

1) .……..

2) ……..
III

Inne koszty,
w tym koszty wyposażenia
i promocji

1) ……..

2) ……..
IV

Ogółem:
2. Źródła finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji

……………. zł

……..%

2

Środki finansowe własne

……………. zł

……..%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)1

……………. zł


……..%

3.1

Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

……………. zł

……..%

3.2

Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych)

…………… .zł

……..%

3.3

Pozostałe

……….…….zł

……..%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

…………….. zł


……..%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

…………….. zł

100%


3. Finansowe środki z innych źródeł

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym, czy wniosek (oferta)
o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonychTAK/NIE


TAK/NIE


TAK/NIE


TAK/NIE
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconZ realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn zm.)

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconOferta realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconOferta realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconOferta realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconOferta realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconOferta realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconRealizacji zadania publicznego pod nazwą

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconProgram profilaktyczny zaktualizowany, zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Adresaci programu

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconOtwarty konkurs ofert w celu powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „iii śląskie Zawody Sportowo Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt iconProjekt. Kosztorys. I nadzory w budown. A. Witek Załącznik nr. 2 System Kosztorys

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom