Gimnazjum 1 3 Matematyka
Pobierz 0.55 Mb.
NazwaGimnazjum 1 3 Matematyka
strona10/17
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar0.55 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Pole powierzchni ostrosłupa.Cel ogólny:


Zapoznanie uczniów ze sposobem obliczania pola powierzchni ostrosłupa.


Cele operacyjne:

Uczeń rozumie:

 • pojęcie ostrosłupa

 • pojęcie pola figury

 • sposób obliczania pól powierzchni jako pól siatek


Uczeń potrafi:

 • narysować ostrosłupy

 • narysować siatkę ostrosłupa

 • obliczać pole powierzchni całkowitej ostrosłupów

 • obliczać pola figur płaskich

 • rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami powierzchni ostrosłupów


Uczeń zna:

 • pojęcie ostrosłupa

 • pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu

 • pojęcie siatki ostrosłupa

 • pojęcie pola powierzchni ostrosłupa

 • wzory na pola figur płaskich

 • wzór na pole powierzchni całkowitej ostrosłupa


Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, siatka ostrosłupa, model ostrosłupów.


Metody pracy:

Praca z podręcznikiem, dyskusja, rozmowa nauczająca.


Formy pracy:

 • indywidualna

 • równym frontem

 • praca w grupach


Przebieg lekcji:


Ogniwo lekcji

Tok lekcji

Czynności nauczyciela

i ucznia

Uwagi

Czynności organizacyjno- porządkowe.
Sprawdzenie obecności

i pracy domowej.
Rekapitulacja wtórna.Pytania:

 1. Co to jest ostrosłup?

 2. Jakie wyróżniamy rodzaje ostrosłupów?

 3. Jak obliczamy pole figur płaskich?

 4. Co to jest pole powierzchni ostrosłupa?


Uczniowie odpowiadają na pytania.


Uczniowie w zeszycie zapisują wzory na pola figur płaskich.


Rozmowa nauczająca.


Praca indywidualna.

Część główna.


A


1. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.


2. Zapisanie tematu lekcji.


T: Pole powierzchni ostrosłupa.


Rysowanie siatek ostrosłupów.Uczniowie zapisują w zeszycie.


Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy.


Nauczyciel na tablicy umieszcza siatkę ostrosłupa.

Zapoznaje uczniów ze sposobem rysowania siatki ostrosłupa.


Uczniowie w zeszytach rysują siatki ostrosłupów.Praca indywidualna.

B


C


D


E

Wyprowadzenie wzoru na pole powierzchni ostrosłupa.


Obliczanie pola powierzchni ostrosłupa o danych wymiarach.


Obliczanie pola powierzchni ostrosłupa.


Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polami powierzchni ostrosłupów.


Jak obliczyć pole powierzchni ostrosłupa?


Uczniowie przedstawiają sposób obliczenia pola powierzchni ostrosłupa na podstawie jego siatki.


Uczniowie zapisują wzór w zeszytach.


Nauczyciel na tablicy podaje wymiary ostrosłupów


Uczniowie przy tablicy obliczają pola powierzchni ostrosłupów.


Nauczyciel dzieli uczniów na grupy czteroosobowe.

Każdej grupie daje różne ostrosłupy.


Uczniowie w grupach mierzą otrzymane ostrosłupy i obliczają ich pola powierzchni.


Uczniowie przedstawiają swoje rozwiązanie na tablicy.


Nauczyciel zapisuje treść zadania na tablicy.


Uczniowie przy tablicy rozwiązują zadania tekstowe.Praca z siatką ostrosłupa.


Praca indywidualna.


Praca równym frontem.


Praca z podręcznikiem.


Praca w grupach.


Praca z ostrosłupami.


Praca z podręcznikiem.

Rekapitulacja pierwotna.

Jak obliczamy pole powierzchni całkowitej ostrosłupa?

Uczniowie odpowiadają na pytanie.
Praca domowa.

Dla wszystkich:


Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym pole podstawy jest równe 144 cm2, a krawędź boczna ma 10 cm.


Dla zainteresowanych:

Zadanie 9/217


Nauczyciel zapisuje pracę domową na tablicy.


Wyjaśnia pracę domową.


Uczniowie zapisują treść zadania w zeszytach.
Ocena pracy uczniów podczas lekcji.
Nauczyciel

z uzasadnieniem ocenia pracę uczniów.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Powiązany:

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconMatematyka z plusem dla gimnazjum plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie drugiej gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconMatematyka klasa III gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconZofia Rudkowska Klasa II gimnazjum – matematyka

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconPrzedmiotowy system oceniania matematyka kl. I gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconScenariusz lekcji otwartej – matematyka klasa II gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconZofia Rudkowska Klasa III gimnazjum – matematyka

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconPlan wynikowy do programu matematyka 2001 Gimnazjum klasa 1

Gimnazjum 1 3 Matematyka icon1- matematyka w klasie pierwszej gimnazjum temat: Długość okręgu

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconKonspekt lekcji do podręcznika M. Zakrzewskiego I T. Żaka Matematyka dla I klasy gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconKryteria oceniania z matematyki gimnazjum klasa II -dostosowane do programu „Matematyka z plusem”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom