Gimnazjum 1 3 Matematyka
Pobierz 0.55 Mb.
NazwaGimnazjum 1 3 Matematyka
strona6/17
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar0.55 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Rozwiązywanie równań i nierówności.Cel ogólny:


Umiejętność rozwiązywania równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.


Cele operacyjne:

Uczeń rozumie:

 • pojęcie rozwiązania równania

 • pojęcie rozwiązania nierówności


Uczeń potrafi:

 • zapisywać zadania w postaci równania

 • rozpoznawać równania i nierówności równoważne

 • stosować metodę równań równoważnych

 • rozwiązywać równania i nierówności z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych

 • przedstawiać zbiory rozwiązań nierówności na osi liczbowej

 • analizować treść zadań

 • przedstawiać treść zadań za pomocą równań i nierówności oraz sprawdzać rozwiązania


Uczeń zna:

 • pojęcie równania

 • pojęcie rozwiązania równania

 • pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne

 • metodę równań równoważnych

 • pojęcie nierówności i jej rozwiązania

 • wzory skróconego mnożenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, zbiór zadań, plansze z równaniami.


Metody pracy:

Praca z podręcznikiem i zbiorem zadań, dyskusja.

Formy pracy:

 • indywidualna

 • praca w parach

 • równym frontem

 • praca w grupach


Przebieg lekcji:


Ogniwo lekcji

Tok lekcji

Czynności nauczyciela

i ucznia

Uwagi

Czynności organizacyjno- porządkowe.
Sprawdzenie obecności

i pracy domowej.
Rekapitulacja wtórna.Pytania:

  1. Co to jest równanie i nierówność?

  2. Co jest rozwiązaniem równania, a co nierówności?

  3. Jak rozwiązujemy równania, a jak nierówności?

  4. Jakie są rodzaje równań?

  5. Jakie znacie wzory skróconego mnożenia?


Uczniowie odpowiadają na pytania.


Uczniowie zapisują przykłady równań na tablicy.


Uczniowie wymieniają wzory skróconego mnożenia.Rozmowa nauczająca.

Część główna.


A


B


C
1. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.


2. Zapisanie tematu lekcji.


T: Rozwiązywanie równań i nierówności.


Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia

z jedną niewiadomą.


Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.


Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań i sprawdzanie rozwiązania.
Uczniowie zapisują w zeszycie.


Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy.


Nauczyciel wypisuje na tablicy nierówności.

Uczniowie rozwiązują nierówności przy tablicy. Przedstawiają rozwiązania nierówności na osi liczbowej.


Nauczyciel dzieli uczniów na grupy czteroosobowe i rozdaje każdej grupie plansze z równaniami.


Uczniowie w grupach rozwiązują równania oraz dyskutują nad ich rozwiązaniem.


Nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązania równań.


Nauczyciel podaje etapy rozwiązywania zadania z treścią.

Uczniowie zapisują je w zeszytach.

Uczniowie rozwiązują zadania z treścią.

Sprawdzają poprawność rozwiązania z treścią zadania.
Praca z podręcznikiem.


Praca w grupach.


Praca indywidualna.


Praca ze zbiorem zadań.

Rekapitulacja pierwotna.

Jakie znacie rodzaje równań?

Jak rozwiązujemy równania i nierówności?

Co jest rozwiązaniem równania, a co nierówności?

Jakie są etapy rozwiązywania zadania z treścią?Uczniowie odpowiadają na pytania.
Praca domowa.

Dla wszystkich:


Zadanie 5/86

Zadanie 10/86


Dla zainteresowanych


Zadanie 16/88


Nauczyciel wyjaśnia pracę domową.


Uczniowie zapisują zadania w zeszytach.
Ocena pracy uczniów podczas lekcji.
Nauczyciel

z uzasadnieniem ocenia pracę uczniów w grupach

i indywidualną.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Powiązany:

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconMatematyka z plusem dla gimnazjum plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie drugiej gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconMatematyka klasa III gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconZofia Rudkowska Klasa II gimnazjum – matematyka

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconPrzedmiotowy system oceniania matematyka kl. I gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconScenariusz lekcji otwartej – matematyka klasa II gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconZofia Rudkowska Klasa III gimnazjum – matematyka

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconPlan wynikowy do programu matematyka 2001 Gimnazjum klasa 1

Gimnazjum 1 3 Matematyka icon1- matematyka w klasie pierwszej gimnazjum temat: Długość okręgu

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconKonspekt lekcji do podręcznika M. Zakrzewskiego I T. Żaka Matematyka dla I klasy gimnazjum

Gimnazjum 1 3 Matematyka iconKryteria oceniania z matematyki gimnazjum klasa II -dostosowane do programu „Matematyka z plusem”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom