Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów
Pobierz 20.66 Kb.
NazwaTemat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar20.66 Kb.
TypDokumentacja

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUMDZIAŁ: Figury geometryczne i ich własności

TEMAT: Zadania – obliczanie pola i objętości graniastosłupów i ostrosłupów.

CELE:

 • utrwalenie własności graniastosłupów i ostrosłupów

 • rozwijanie sprawności obliczania pól powierzchni i objętości tych brył

Uczeń:
- rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy proste wśród innych modeli

 • rozpoznaje elementy brył

 • podaje wzory na obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów

 • podaje określenie czworościanu foremnego i jego własności

 • oblicza pole i objętość brył

 • zamienia jednostki


RODZAJ LEKCJI: ćwiczeniowa

METODA i FORMA PRACY: dyskusja, problemowa klasyczna, praca w grupach 4-5 osobowych

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki z zadaniami, krzyżówkami.


TOK LEKCJI:

 1. Część wstępna:

 1. Podział klasy na grupy 4-5 osobowe,

 2. sprawdzenie listy obecności,

 3. kontrola pracy domowej ,

 4. podanie tematu i uświadomienie celów lekcji.
 1. Wprowadzenie

 1. przypomnienie wiadomości o bryłach oraz wzorów na pola i objętości brył,

 2. wskazywanie na modelach elementów brył.
 1. Część główna lekcji – rozwiązywanie zadań

Grupy otrzymują karty pracy.


 1. Pierwsze zadanie polega na rozwiązaniu krzyżówki.


Hasła krzyżówki dotyczą brył:

 1. Jest podstawą graniastosłupa.

 2. Odcinek łączący wierzchołek podstawy z wierzchołkiem ostrosłupa.

 3. Figura, która jest ścianą boczną ostrosłupa.

 4. Boki podstaw graniastosłupa, to ....................................

 5. Figura, która jest podstawą graniastosłupa prawidłowego czworokątnego.

 6. Wspólny punkt ścian bocznych.

 7. Ostrosłup, którego podstawa i każda ściana jest trójkątem równobocznym.

 8. Odcinek łączący wierzchołek ostrosłupa z płaszczyzną podstawy i prostopadły do tej podstawy.


 1. Drugie zadanie jest inne dla każdej grupy:Grupa I


W Tatrach znaleziono bryłkę kryształu górskiego i wykonano z niej ozdobny drobiazg w kształcie czworościanu foremnego o boku 4cm. Oblicz ile zużyto tego kryształu do wykonania ozdoby oraz oblicz pole powierzchni całkowitej tego czworościanu.

Grupa II


Pole powierzchni kontenera w kształcie sześcianu, do którego wsypano śmieci zebrane podczas akcji Sprzątanie Świata, jest równe 150. Oblicz, ile litrów śmieci zebrano podczas akcji.

Grupa III


Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 3dm, 5dm, 7dm.

Grupa IV

Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych 8cm i 6cm. Wysokość graniastosłupa jest równa .Oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. Wynik podaj w .

Grupa V

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o wysokości 18cm, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 6cm i 2cm. Wynik podaj w .

Grupa VI

Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach 2cm, 4cm i wysokość 12cm. Oblicz jego pole powierzchni całkowitej oraz objętość. Wynik podaj w .


c) Przedstawiciele grup prezentują rozwiązania zadań na tablicy.


 1. Podsumowanie lekcji, omówienie pracy grup i ocena.

 2. Zadanie i omówienie pracy domowej.Zad.1dla wszystkich


Uczeń holenderskiej szkoły bardzo lubi kakao, które przechowuje w specjalnej puszce w kształcie czworościanu foremnego. Oblicz, ile można zmieścić tego kakao w takiej puszce, jeśli jej krawędź ma długość: a) 20cm, b) cm.


Zad. 2 - dla chętnych

Napój „SMACO” ma dwa rodzaje opakowań, jedno w kształcie prostopadłościanu, drugie ostrosłupa. Wielkości podstaw i wysokości są takie same. Napój w prostopadłościennym opakowaniu kosztuje 1,80zł. Ile powinien kosztować napój w opakowaniu drugiego rodzaju?


Opracowała: mgr Agnieszka Kopycka

nauczyciel matematyki
Publiczne Gimnazjum
w Wierzbicy

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconPola powierzchni I objęTOŚĆ graniastosłUPÓw I ostrosłUPÓW

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconTemat lekcji: Graniastosłupy, rysowanie siatek graniastosłupów, obliczanie pól powierzchni

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconTemat lekcji: Bryły obrotowe-walec, stożek, kula: pola powierzchni I objętości brył obrotowych

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconKonspekt lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie V temat: Obliczanie procentu danej liczby – zadania

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconPola I objęTOŚci brył obrotowych walec

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconPola powierzchni całkowitej I objętości był obrotowych Klasa III

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconI grupa – zadania na obliczanie czasu miejscowego ( tylko półkula wschodnia)

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconTemat : obliczanie obwodu czworokąTA, obliczanie długości boków czworokąta na podstawie danego obwodu I innych bokóW

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconTemat: obliczanie procentu danej liczby. Klasa

Temat: Zadania – obliczanie pola I objętości graniastosłupów I ostrosłupów iconTemat: Obliczanie siły wypadkowej – powtórzenie wiadomości

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom