Zagadnienia do matury ustnej z matematyki
Pobierz 10.21 Kb.
NazwaZagadnienia do matury ustnej z matematyki
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar10.21 Kb.
TypDokumentacja
Zagadnienia do matury ustnej z matematyki

  1. Omów zbiór liczb rzeczywistych, jego własności i podzbiory.

  2. Podaj definicję i omów własności wartości bezwzględnej.

  3. Omów metody rozwiązywania układów dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

  4. Podaj definicję funkcji, przykłady i kontrprzykłady.

  5. Podaj określenie i omów własności funkcji liniowej.

  6. Podaj definicję funkcji rosnącej i malejącej.

  7. Podaj definicję funkcji odwrotnej do danej funkcji, jej własności oraz przykłady takich funkcji.

  8. Podaj definicję funkcji parzystej i nieparzystej.

  9. Podaj definicję i przykłady funkcji okresowej.

  10. Podaj definicję funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta oraz związek między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta.

  11. Narysuj wykres i omów własności funkcji trygonometrycznych.

  12. Podaj treść i omów zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusów.

  13. Podaj i objaśnij znane Ci wzory na pole trójkąta.

  14. Sformułuj i udowodnij twierdzenie o odcinku łączącym środki dwóch boków trójkąta.

  15. Podaj twierdzenie o dwusiecznej kąta wewnętrznego w trójkącie.

  16. Podaj twierdzenie o środkowych trójkąta.

  17. Podaj twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym opartym na tym samym łuku.
    Podaj wnioski wynikające z tego twierdzenia.

  18. Podaj twierdzenia o czworokącie opisanym na okręgu i wpisanym w okrąg.

  19. Wymień nazwy znanych Ci czworokątów oraz dokonaj ich klasyfikacji ze względu na liczbę osi symetrii i środków symetrii.

  20. Wymień cechy podobieństwa trójkątów.

  21. Omów wzajemne położenie prostej i okręgu na płaszczyźnie.

  22. Omów wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnie.

  23. Podaj treść twierdzenia Talesa.

  24. Podaj treść twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa.

  25. Podaj definicję wektora i omów działania na wektorach.

  26. Podaj określenie i omów własności iloczynu skalarnego wektorów.

  27. Podaj definicję i przykłady przekształceń izometrycznych na płaszczyźnie.

  28. Omów znane Ci bryły obrotowe.

  29. Omów znane Ci rodzaje graniastosłupów.

  30. Wyprowadź wzory na sumę i iloczyn pierwiastków trójmianu kwadratowego.

  31. Omów własności trójmianu kwadratowego.

  32. Sformułuj i udowodnij twierdzenie o podzielności wielomianu przez dwumian.

  33. Omów sposoby rozkładu wielomianów na czynniki.

  34. Podaj określenie i omów własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego.

  35. Podaj definicję granicy ciągu liczbowego oraz twierdzenia o granicach ciągów zbieżnych.

  36. Podaj definicję granicy funkcji w punkcie oraz twierdzenia o granicach funkcji.

  37. Podaj definicję ciągłości funkcji w punkcie i w zbiorze.

  38. Podaj definicję pochodnej funkcji w punkcie.

  39. Podaj geometryczną interpretację pochodnej funkcji w punkcie.
  40. Podaj warunek konieczny na to, aby funkcja rózniczkowalna w punkcie miała w tym punkcie ekstremum. Zilustruj przykładem, że twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe. Sformułuj warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji różniczkowalnej.


  41. Podaj treść twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej.

  42. Podaj definicję i omów własności działań na potęgach o wykładniku całkowitym i wymiernym.

  43. Podaj definicję i omów własności logarytmu. Udowodnij jedną z własności.

  44. Narysuj wykres i omów własności funkcji wykładniczej i logarytmicznej.

  45. Podaj definicję i własności prawdopodobieństwa.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconLista tematów do ustnej matury

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconMatury ustnej maj 2011

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconTematy matury ustnej maj 2010 I. Literatura

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconKlasa 3j, tematy matury ustnej z języka polskiego

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Zagadnienia do matury ustnej z matematyki iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom