Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich
Pobierz 11.72 Kb.
NazwaTemat lekcji: pola powierzchni figur płaskich
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar11.72 Kb.
TypDokumentacja
Temat lekcji: POLA POWIERZCHNI FIGUR PŁASKICH

Klasa 6

Cel główny: Poznanie sposobów obliczania pół powierzchni różnych figur

Zadania lekcji w zakresie:

a) poznawczym

-utrwalenie rozpoznawania figur płaskich

-poznanie jednostek wyrażających pole i sposobu ich zamiany

-poznanie jednostek pól dużych powierzchni (ar, hektar)

-poznanie wzorów obliczanie pól figur

b) kształcący

- kształtowanie umiejętności obliczania pól figur geometrycznych
na podstawie poznanych wzorów

-kształtowanie umiejętności stosowania odpowiednich jednostek
wyrażających pole powierzchni, zamiany jednostek

- doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych

-wdrażanie do pracy z komputerem na lekcji matematyki

  1. wychowawczym

-pobudzanie uczniów do aktywności na lekcji;

-rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami wiedzy

- kontrola poprawnego czytania i rozumienia tekstu;

Cele operacyjne:

- uczeń potrafi obliczyć pole powierzchni trójkąta, równoległoboku, trapezu, deltoidu

-uczeń zna jednostki pola powierzchni i potrafi je zamieniać

-uczeń zna właściwości figur płaskich, potrafi je rozpoznawać

Metody: pogadanka, pokaz prezentacji, praca z komputerem.

Formy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
komputer, projektor multimedialny, prezentacja multimedialna, krzyżówka, test

PRZEBIEG LEKCJI


Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

1. Przywitanie i sprawdzenie obecności.
2.Wprowadzenie do tematu lekcji. Przypomnienie poznanych figur geometrycznych. Przedstawienie slajdów, które obrazują poznane figury oraz wzory, na podstawie których oblicza się pola powierzchni tych figur. Są to kolejno slajdy od drugiego do siódmego prezentujące; kwadrat, prostokąt, równoległobok, trójkąt, trapez i deltoid.

Slajd ósmy przedstawia jednostki jakimi wyraża się pola powierzchni oraz jednostki pól większych powierzchni takie jak ar i hektar.


Prezentacja slajdu dziewiątego oraz polecenie wykonania zaprezentowanych na slajdzie zadań dotyczących obliczenia pola powierzchni różnych figur geometrycznych takich jak deltoid, równoległobok, trójkąt, romb.


Dziesiąty slajd prezentuje kolejne zadania, o wyższym stopniu trudności.

W celu utrwalenia zdobytych na lekcji umiejętności nauczyciel poleca uczniom rozwiązanie krzyżówki dotyczącej zagadnień przedstawionych na lekcji.


W celu podsumowania i sprawdzenia zdobytej wiedzy nauczyciel poleca uczniom rozwiązanie krótkiego testu wyboru. Prawidłowe odpowiedzi są przez program nagradzane graficznym znakiem uśmiechuUczniowie rozpoznają figury geometryczne, przedstawiają ich własności na podstawie wcześniej zdobytych wiadomości i tych, które przypomina lekcja.


Uczniowie poznają nowe jednostki wyrażające pola powierzchni


Uczniowie rozwiązują zadania w zeszytach przedmiotowych


Uczniowie rozwiązują krzyżówkę


Uczniowie rozwiązują test

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconScenariusz lekcji otwartej w klasie V dział programowy: pola figur płaskich

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconPola figur płaskich

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconPotyczki matematyczne pola figur płaskich kl. II

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconPotyczki matematyczne pola I obwody figur płaskich

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconZadanie klasowe – Klasa VI: Pola figur płaskich grupa a

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconTemat lekcji: Bryły obrotowe-walec, stożek, kula: pola powierzchni I objętości brył obrotowych

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconObliczanie obwodów I pól figur płaskich oraz pól figur Dziedzina problemu

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconWzory figur płaskich

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconZadanie klasowe – Klasa VI: Własności figur płaskich grupa a

Temat lekcji: pola powierzchni figur płaskich iconSprawdź czy umiesz – twierdzenie Pitagorasa, pola figur

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom