Indeksy statystyczne
Pobierz 38.85 Kb.
NazwaIndeksy statystyczne
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar38.85 Kb.
TypDokumentacja
INDEKSY STATYSTYCZNE


indeks statystyczny – iloraz poziomów zjawiska w dwóch okresach (licznik – okres badany, mianownik – okres bazowy)


yt (t=1, 2,…, n) – szereg czasowy

INDEKSY INDYWIDUALNEjednopodstawowe

indeks służy porównaniu poszczególnych obserwacji w szeregu z wybranym okresem

t’ – okres bazowy

(t = 1,2,…,n)

zmiana podstawy z t’ na t’’:łańcuchowe

indeks służy porównaniu obserwacji z danego okresu z obserwacją z okresu poprzedzającego

(t = 2,…,n)


zależności między indeksami indywidualnymi

  • zmiana indeksu łańcuchowego na jednopodstawowy (o podstawie t’):

dla t = t’

dla t > t’

dla t < t’

dla t > t’

dla t < t’

  • zmiana indeksu jednopodstawowego na łańcuchowy:  • średnie tempo zmian w okresie 1 … n:INDEKSY AGREGATOWEp – cena 1 – okres badany

q – ilość 0 – okres bazowy

pq – wartość j – indeksuje składniki agregatu


wartościcen

formuła Laspeyresa

formuła Paaschego

formuła Fischerailości (masy fizycznej)

formuła Laspeyresa

formuła Paaschego

formuła Fischera
zależności między indeksami agregatowymi
Zad. A

Produkcja piwa (w mln hl) w Polsce w latach 1990-1998 kształtowała się następująco (Rocznik statystyki przemysłu 1999, s. XXXV):

Lata

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Produkcja

11,3

13,6

14,1

12,6

14,1

15,2

16,7

19,3

21,0

Wyraź produkcję piwa w Polsce jako:

a) indeks jednopodstawowy przy okresie bazowym 1992;

b) zmienną w jednostkach "1990=1";

c) indeks łańcuchowy.

d) Oblicz średnioroczne tempo zmian produkcji piwa w Polsce w latach 1994-1998.


Zad. 3. s. 392.

Indeksy łańcuchowe liczby lisów na terenie Polski wg stanu na 31 III:

Rok

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Liczba lisów (rok poprzedni = 1)

0,929

1,038

1,074

1,069

1,081

1,224

1,085

1,202


Zad. 4. s. 392.

Dynamikę zmian wielkości eksportu pewnego surowca w latach 1992-1997 charakteryzują następujące indeksy jednopodstawowe:

Indeksy

Lata

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1992=100

100

102

110

1051995=100


100

90

94

a) Uzupełnij brakujące indeksy jednopodstawowe,

b) oblicz indeksy łańcuchowe.


Zad. 7. s. 392.

Dane o produkcji pewnego zakładu wyrobów metalowych w latach 1998-1999 są następujące:

Wyroby

Wielkość produkcji [tys. szt.]

Jednostkowe ceny zbytu [PLN]

1998

1999

1998

1999

Noże

60

58

15

16

Łyżki

120

100

3,2

4

Widelce

100

90

4

5

Oblicz i zinterpretuj agregatowe indeksy wartości, cen i ilości produkcji zakładu w okresie 1998-1999.


Zad. 10. s. 293.

Dysponujemy następującymi danymi o imporcie trzech produktów w latach 1997 i 1998:

Produkt

Wartość importu w mln zł w 1998 r.

Zmiany cen zakupu w okresie 1997-1998

Papier

1800

wzrost o 10%

Karton

300

bez zmian

Bibułka

450

wzrost o 20%

Oblicz agregatowy indeks masy fizycznej importu tej grupy towarowej, jeśli wiadomo, że łączna wartość importu w 1998 r. w porównaniu z 1997 r. wzrosła o 22%.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Indeksy statystyczne iconZajęcia zbiorowośĆ statystyczna, cechy statystyczne, szeregi statystyczne, tablice statystyczne

Indeksy statystyczne iconIndeksy giełdowe wig- warszawski Indeks Giełdowy

Indeksy statystyczne icon1Indeksy statystyczne

Indeksy statystyczne iconDane statystyczne

Indeksy statystyczne iconKlasyfikacje statystyczne

Indeksy statystyczne iconLaboratorium statystyczne

Indeksy statystyczne iconPojęcia statystyczne

Indeksy statystyczne iconWnioskowanie statystyczne

Indeksy statystyczne iconLaboratorium statystyczne

Indeksy statystyczne iconSprawozdanie statystyczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom